1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Aile Sıhhati Merkezleri Yarı Şirket Mantığı İle Yönetilemez !

Aile Sıhhati Merkezleri Yarı Şirket Mantığı İle Yönetilemez !
0

Aile Sıhhati Merkezleri’nin yarı şirket mantığı ile yönetildiğini öne süren SES İzmir Şube yetkilileri husus hakkında açıklama yaptı.

Aİle Sıhhati Merkezleri (ASM) Adeta Birer İşletmeye Dönüştürüldü

SES İzmir Şube, tarafından yapılan basın toplantısında, “Aile Hekimliği Sistemi ile “dönüştürülen” birinci basamak sıhhat hizmetleri toplum sıhhati açısından daima olarak problemlerin birikmesine neden olurken, ASM’lerinde çalışan işçiler açısından da inançlı olmayan işyerlerinde zarurî çalışmayı dayatmış, esnek, teminatsız, performansa dayalı fiyatlandırma sistemi ile de sömürüyü derinleştirmiştir. Aile Hekimliğine geçiş süreci ile bu alanda farklı istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır.

Aynı Ünitede çalışan hemşire, ebe, sıhhat memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni unvanlı sıhhat işçileri ise aile sıhhati elemanı diye isimlendirilmekte ve bu işçilerde kamu ve kamu dışı çalışan biçiminde ayrılmaktadır. Bunlar dışında Aile Sıhhati Merkezleri (ASM) adeta birer işletmeye dönüştürülmüştür. Apartmanların,  camilerin altlarında yerler kiralanmış sıhhatsiz ve güvenliksiz ortamlar aile sıhhati merkezlerine dönüştürülmüştür. Bu sıhhatsiz binaların ve sıhhat sisteminin pandemide cilası döküldü. Zelzele periyodunda de nasıl enkaz altında kaldığını daima birlikte gördük” denildi.

Aile Sıhhati Merkezleri Yarı Şirket Mantığı İle Yönetilemez !

Aile Sıhhati Merkezleri Harcamaları TÜFE Üzerinden Ödeniyor !

Açıklamada şu sözlere yer verildi, “Hekimler bu binaların kira, elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte, paklık gereçleri, tamirat-tadilat işleri ile uğraşmakta, paklık, kırtasiye, sekreterlik vb işlerin yürütülmesi içinde adeta patron üzere işçi çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Çalışanın maaşını, sigortasını düşünmek zorundadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş üzere artan hayat pahalılığı yapılan artırımlar nedeniyle bu masraflar için verilen cari harcama fiyatları masrafları karşılamaya yetmemektedir.

Üstelik cari masraf hesaplamaları bilhassa ÜFE yerine enflasyonu daha düşük göstermek için gerçek sayıları ile oynanan TÜFE üzerinden ödenmektedir. Kamusal sıhhat hizmetlerinin işletme mantığı içerisinde verilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Sendika olarak bu sisteme tenkitlerimiz bakidir. Gözetici sağlıklı hizmetlerinin öncelediği bütüncül bir yaklaşıma dair çaba ve taleplerimiz devam etmektedir. Uğraşını yürüttüğümüz sistem inşa edilinceye kadar ASM’lerde mevcut sistem içerisinde çalışan işçilerin meseleleri çözülmelidir”

ASM’deki Uygulamaları Kabul Etmemiz Mümkün Değildir

12 yıldır kamu dışı aile sıhhati çalışanları kontratlı işçi olarak öteki meslektaşlarıyla birebir hizmeti vermelerine karşın ötekinin ötekisi yapılmışlardır. Birebir kurumda, hatta tıpkı ASM’de vazife yapan çalışanlar ile birebir işi yapmalarına karşın özlük ve mali haklardaki farklılıkların kabul edilmesi mümkün değildir. İş garantisi ve yer değiştirme hakları olmadığı için her fırsatta kutsal ilan edilen aile birlikleri paramparça edilmiştir. Kamu vazifelisi olmayan aile sıhhati merkezi çalışanlarının takım beklentisi tüm hakları korunarak bir an evvel karşılanmalıdır. Sağlıkta dönüşüm sürecinin en başından beri sendika olarak; iş teminatı, yoksulluk sonu üzerinde emekliliğe yansıyan temel fiyat, tek tip istihdam biçimleri konusunda uğraşımız devam etmektedir. Daha evvel de lisana getirdiğimiz üzere mevcut problemleri çözmekten uzak olan, işçiler ortasında gelir adaletsizliğini artıran, birinci basamağın takım ruhunu görmezden gelen uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Aşağıda belirttiğimiz talepler gerçekleşinceye kadar orta bir geçiş devri olarak cari ödemeler ÜFE oranları üzerinden hesaplanarak yüzde yüz artırımla ödenmelidir. Zira sıhhat işçileri sıhhat hizmeti üretmektedirler. Tüketici üzere masraflar ve harcama kalemleri TÜFE üzerinden hesaplanamaz.

  • Temmuz maaş artırımları için öbür işçilere verilecek olan seyyanen 8 bin TL ve öbür yüzdelik artırımlar ASM’lerde çalışan herkesi kapsamalıdır. Bu artışlar kamu kaynaklarından karşılanmalıdır.
  • ASM’lerde çalışan tüm işçilere tek kalemde emekliliğe yansıyan yoksulluk sonu üzerinde temel fiyat ödenmelidir. Temel fiyat üzerine; yapılan işin riski ve niteliği, hizmet yılı, eğitim durumu, kıdem yılı üzere kriterler ile giydirilmiş fiyat belirlenmelidir. Temel fiyat tüm çalışanların hakkıdır.
  • Aile sıhhati merkezlerinde çalışan tüm işçiler tabip, hemşire, ebe, sıhhat memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni ve paklık işçisi hiçbir fark gözetmeden hakları korunarak derhal takıma alınmalıdır. Süt müsaadesi, doğum müsaadesi, sendika müsaadesi, yıllık müsaade başta olmak üzere ekonomik ve özlük hakları takımlı öbür emsalleri üzere düzenlenmelidir.
  • ASM’lerinde çalışan arkadaşlarımız ”Aile Sıhhati Çalışanı” değil sıhhat işçisidir. Mesleksel unvanları korunmalı, iş tarifleri yapılmalıdır.
  • “Hekimler İşveren Değildir” o yüzden tümüyle kamu eliyle yürütülen (binasından sarf malzemelerine, elektriğinden suyuna, çalışanlarının toplu sözleşmeli grevli sendika hakkına sahip kamu personeli olduğu) bir birinci basamak olmalıdır. Doktorlar yer kiralama, fatura ödeme, çalışanların maaşını ve sigorta primini ödeme üzere her türlü yükten kurtulmalı yalnızca hekimlik yapmalıdır.
  • Turizm bölgelerinde ve mevsimlik personellerin ağır olduğu bölgelerde yaz mevsiminde artan iş yükü gözetilerek kâfi işçi istihdamı yapılmalı, artan sarf materyali muhtaçlığı müdürlükçe karşılanmalıdır.
  • Birinci basamak sıhhat hizmetleri fiziki şartları uygun kamu binalarında, hiçbir formda katkı iştirak hissesi alınmaksızın, tümüyle devlet tarafından kollayıcı sıhhat hizmetleri öncelik haline getirilerek takım anlayışı içinde verilmelidir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir