1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Artık De Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarını Gaye Aldı, “Allah’a Karşı Gelmek” Dedi

Artık De Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarını Gaye Aldı, “Allah’a Karşı Gelmek” Dedi
0

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları Tartışması gündemde !

Türkiye’de cinsiyet ve şahısların cinsel yönelimlerine yönelik telaffuzlar devam ediyor. Covid-19 Pandemisi sürecinde aşı aksiliği telaffuzlarıyla bilinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, bu defa de cinsiyet değiştirme ameliyatlarını amaç aldı, SGK’nın ameliyatları karşılamasına reaksiyon gösterdi. Devam eden twitlerinde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi Hekimlik Andını’nın fotoğrafını paylaşarak, “Hekimlik andı içmiş hiçbir hekim, “cinsiyet değiştirme ameliyatını ve tedavilerini” onaylamaz, uygulamaz ve bu tip insan fıtratına alışılmamış süreçler karşısında sessiz kalmaz…” diyen Fındık’ın paylaşımlarına ilişkin Bilim Sıhhat Haber Ajansı (BSHA) Türk Tabipleri Birliği Lideri Dr. Şebnem Korur Fincancı‘dan değerlendirme aldı. Fincancı, eşcinselliğin DSÖ tarafından hastalık statüsünden çıkartılmasına ve Türkiye’nin de DSÖ üyesi bir ülke olduğuna atıfta bulunarak, “Hakikat ötesi ve bilim dışı açıklamalarla toplumdaki ayrıştırıcılık beslenmeye çalışıyor. Kınıyoruz” dedi. 

Seçim Sürecindeki Telaffuz Devam Ediyor

Mayıs ayında ivme kazanan, iki tıp halinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde bireylerin cinsiyet özgürlüğünü maksat alan telaffuzlar iktidar partisi ve destekçileri tarafından sık sık gerçekleştirildi. Eşcinsellerin gaye alındığı, gösterildiği seçim sürecinin akabinde toplumsal medyada da bahisle ilgili paylaşımlar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Seçim sonrasında da bir profesör doktorun eşcinsellik, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değiştirme ameliyatlarını maksat alan paylaşımları dikkat çekti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Alerji ve Uyku Tıbbı Profesörü Dr. Serdar Fındık, twitter üzerinden cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ülkemizde Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasını söylemesi, mevzuyla ilgili ‘Asıl tedavisi psikolojik/psikiyatrik çünkü tamamen ruhsal bir durum tıp etiğine aykırı ALLAH’a karşı gelmek En kısa müddette yasaklanmalı” biçiminde paylaşımda bulundu. 

 “SGK Tarafından Karşılanıyor, Allah’a Karşı Gelmek”

Prof. Dr. Serhat Fındık, 31 Mayıs’da twitterda yaptığı paylaşımlarda cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ve ömür uzunluğu ilaç tedavilerinin Türkiye’de SGK tarafından karşılandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. “RUSYA “Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını” yasaklayan kanun teklifi sunuldu. Doğrusunu yapıyorlar” diyerek paylaşımlarına devam eden Prof. Dr. Fındık, Amerika’da cinsiyet değiştirerek erkek olan bir bayanın fotoğraflarını yayınladı. Fındık, “Bir kızın “erkek”?! olması yahut bir erkeğin “kız” olması Cinsiyet değiştirme ameliyatları ve hayat uzunluğu ilaç tedavileri Ülkemizde SGK tarafından karşılanmakta Hiçbir vakit çocuk sahibi olamayacaklar. Asıl tedavisi psikolojik/psikiyatrik zira büsbütün ruhsal bir durum Tıp etiğine karşıt ALLAH’a karşı gelmek En kısa müddette yasaklanmalı” dedi. 

Hekimlik Andı İçmiş Bir Tabip Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Tedavilerini Onaylamaz

Fındık ayrıyeten, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi Hekimlik Andını’nın fotoğrafını paylaştığı bir diğer tweetinde; “Hekimlik andı içmiş hiçbir hekim, “cinsiyet değiştirme ameliyatını ve tedavilerini” onaylamaz, uygulamaz ve bu tip insan fıtratına ters süreçler karşısında sessiz kalmaz…” cümlelerini kullandı. Cenevre Bildirgesi Hekimlik Andı’nda cinsiyet, cinsel yönelim konusunda geçen unsur şu formda: “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” Prof. Dr. Fındık’ın paylaşımları takipçilerinden kimilerinden dayanak alırken, kimileri paylaşıma reaksiyon gösterdi. 

TTB Lideri Fincancı: Hakikat Ötesi, Bilim Dışı Telaffuzları Kınıyoruz!

Bilim Sıhhat Haber Ajansı (BSHA) Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Lideri Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan hususla ilgili kıymetlendirme aldı. Şahısların cinsel eğilimleri ile ilgili tercihlerine yönelik yapılan telaffuzların doktorlar tarafından gaye alınmasını, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının SGK tarafından karşılanmasına yönelik taarruzların gerçek olmadığını, hakikat ötesi ve bilim dışı telaffuzları kınadıklarını belirtti. Bu telaffuzların toplumdaki ayrıştırıcılığı besleyeceğini belirten Fincancı, eşcinselliğin sıhhat sorunu değil direkt kişililerin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimiyle temaslı olduğunu ve tıp biliminin burada rastgele bir biçimde bir hastalık tarifi yapmayacağını hatırlattı.

TTB Lideri Dr. Fincancı kelamlarına şöyle devam etti: “Uluslararası alanda tüm dünyada doktor birlikleri bu tarafta bildirgelerle, açıklamalarla mevzuyu gündemde tutarak bilim dışı telaffuzların önünün kesilmesi için gayret sarf ediyor. Fakat birebir vakitte tüm dünyada neoliberal kapitalist sistemin kültürel kodlarını oluşturmak üzere yerleşik hale getirmeye çalıştığı postmodernizm ve beraberindeki hakikat ötesi çağ, bilim dışılığın güya hakikatmış üzere kıymetlendirilmesine de kanal açıyor. Bu elbetteki çok tehlikelidir. Ve ne yazık ki son periyotta hukuk alanının da bu bilim dışılığı söz özgürlüğü üzere değerlendirmesiyle karşılaşıyoruz.”

Anayasa Mahkemesi “İfade Özgürlüğü” Kapsamında Değerlendiriyor!

TTB Onur Heyeti ve Yüksek Onur Heyeti tarafından yargıya taşınan bu ve benzeri ‘bilim dışı’ açıklamaların, hadiselerin Anayasa Mahkemesi tarafından söz özgürlüğü kapsamına alındığına dikkat çeken Fincancı, “Anayasa Mahkemesi, bilim dışı açıklamalar yapan tıp biliminin prensiplerine ters, tıbbi uygulamalar içerisinde olan ya da görüşler bildiren meslektaşlarımızın bu açıklamaları konusunda söz özgürlüğü kararları veriyor. Bunlar üstelik, TTB’nin onur heyeti ve yüksek onur şurasının bu hususta etik ihlal kararlarına karşı yapılıyor. Bu yüzden bu telaffuzlar çok tehlikelidir. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle beşerler ayrımcılığa uğrayacaktır. İhtiyaç duydukları tıbbi takviyesi almak yerine bu kimliklerine yönelik hücumlarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu toplumdaki esasen var olan ayrıştırmanın da bir kesimine dönüşeceklerdir” dedi. 

“COVİD-19 Pandemisinde De Karşımıza Çıkmıştı!”

Hakikat ötesi tavırda ve bilim dışı paylaşımların, kelam konusu kişi özelinde de, bilhassa COVİD-19 pandemisi sırasında da toplumun karşısına çıktığını söyleyen TTB Lideri Fincancı, “Sağlık siyasetlerinin yönlendirilmesinde yönlendirici olma eğilimini, Covid-19 sürecinde de görmüştük. İstanbul Sözleşmesi’nden nasıl bir gecede çıkıldıysa, evet çıkma münasebeti düşünüldüğünde, çok çarçabuk Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun ameliyatları destekleme kararını da geri çekmesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu ameliyatlar, merdiven altı yerlerde yapılıyordu. Ve ne kadar önemli sıhhat riskleri oluşturduğunu da, SGK’nın cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamadığı vakitlerden biliyoruz. Nasıl önemli sıhhat sıkıntıları yarattığını görmüştük. Tekrar bilhassa bayanların 10 haftaya kadar istenmeyen gebeliklerini sonlandırma konusunda kamu sıhhat otoritesi geri çekilmiş durumdadır. Pek çok hastanede yasal olmasına karşın uygulama imkanı ortadan kalktı. Ve merdiven altı alanlarda bayanlar 10 haftaya kadar olan istenmeyen gebeliklerini sonlandırma uğraşı içerisindedir. Zira sıhhat sistemi ile karşı karşıya kaldı.Hakikat ötesi, bilim dışı telaffuzların bu paylaşımlarla bütün topluma yayılmasına imkan sağlanmaktadır. Adım adım siyasi otoritenin eşcinsellik ile ilgili tavrını bu şahıslar hakikat ötesi ve bilimdışı açıklamalarıyla beslemiş olacaklardır” diye konuştu. 

Türkiye’nin de Üyesi Olduğu DSÖ Eşcinselliği Hastalık Statüsünden Çıkardı

Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) tarafından 1990 yılında escinsellik, hastalık statüsünden çıkarıldı. DSÖ’nün bu kararı, DSÖ üyesi ülkeler tarafından da kabul edildi. Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DST Anayasasını onaylayarak üyesi oldu. BSHA’nın wikipedia.org internet sitesinden derlediği bilgilere nazaran; bu kararla eşcinsellik bir hastalık, bozukluk ya da eksiklik olmaktan çıkarıldı, 3 farklı yönelimden biri olduğu, 3-4 yaşlarına kadar belirlenen, kişinin kendi seçmediği bir durum olarak tıp bilimi tarafından tespit edildi. Ayrıyeten 1993 yılında DSÖ eşcinselliği ‘Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması’ndan da çıkardı. ICD-10 unsurunda ‘cinsel yönelim, tek başına, bir hastalık olarak kabul edilemez’ vurgusundan bulunuldu. DSÖ’nün kararından çok evvel 1973 yılında Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) eşcinselliği ‘Akıl Hatalıkları Teşhis ve İstatistikleri Klavuzu’ndan çıkararak, eşcinselliğin insanların cinselliğinin olumlu ve olağan çeşitlerinden biri olduğunu açıkladı. 1973, 1990 ve 1993 yıllarında WHO ve APA tarafından eşcinsellik ile ilgili tespitler yapılmış; eşcinselliğin bir hastalık olmadığı, doğuştan kaynaklı bir yönelim olduğunun  altı çizilmiştir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir