Böbrek Pelvisi ve Üreter Nedir, Yapısı Nasıldır?
 1. Anasayfa
 2. Hastalıklar

Böbrek Pelvisi ve Üreter Nedir, Yapısı Nasıldır?

0

Böbrek pelvisi ve üreterler, üst idrar yolunu oluşturur ve idrar boşaltım sisteminin bir kesimidir. Böbrek pelvisi, her böbreğin ortasındaki içi boş, böbrek havuzcuğu da denen, bir kısımdır. Üreterler, böbrekleri mesaneye bağlayan ince tüplerdir. Her üreter yaklaşık 25 ila 30 cm uzunluğundadır. İdrar bedeninizin sıvı atığıdır ve böbrekler tarafından yapılır. Böbrek pelvisinde toplanır ve üreterler boyunca depolandığı mesaneye sarfiyat. Mesane idrarla gereğince dolduğunda, üretra(idrar kanalı) yoluyla bedenin dışına atılır.

Her iki böbrek pelvisi ve üreterlerin duvarı üç başka katmandan oluşur

 • Mukoza: Ürotelyum (Pelvis, üreter ve mesaneyi döşeyen hücreler), her iki böbrek pelvisinin, üreterlerin, mesanenin ve üretranın(idrar kanalının iç astarı olarak kıymetlendirilebilir. İdrar akışı sırasında esneyebilen ve hal değiştirebilen bu ürotelyal hücreler değişici epitel de denilmektedir.

 • Lamina propria: Her iki böbrek pelvisi ve üreterlerin ürotelyumun altında kan damarları, sonlar ve birtakım salgı bezleri içeren ince bir bağ dokusu katmanıdır.

 • Muskularis propria: her iki böbrek pelvisi ve üreterin kalın, dış kas katmanıdır. İstemsiz otomatik olarak çalışan kastan oluşur (düz kas). İdrarı böbrekten mesaneye yanlışsız itmekle vazifelidir.

Böbrekleri ve üreterleri çevreleyen başka dokular şunlardır:

 • Adventisya katmanı: Böbrekleri ve üreterleri kaplayan gevşek bağ dokusu

 • Yağ tabakası: Böbrek pelvisini, böbreği ve üreteri çevreleyen bir yağ tabakası

Pelvis ve Üreter Kanseri Nedir?

Böbrek pelvisi ve üreter kanseri, yada öbür bir deyişle üst idrar yolları kanserleri; böbrek pelvisi (böbreğin havuzcuğu) ve/veya üreter (böbreği mesaneye bağlayan bir tüpler) hücrelerinden başlayan berbat huylu, habis kanserlerdir. Bu kanserler pelvis ve üreterde tüm katmanlara, komşu dokulara ve bedenin öteki uzak bölge ve organlarına yayılabilmektedir. Böbrek pelvis ve üreter kanserleri, erkeklerde bayanlara göre 3-4 kat daha fazla görülmektedir, ortalama görülme yaşı 65 dir.

Böbrek pelvisi, Üreterlerin Urotelyal Kanserleri

Böbrek pelvisi, üreter, mesane ve üretra(idrar kanalı) birebir tip değişici epitel denilen hücrelerle kaplıdır, ve bu bölgelerin kanserlerine tümüne birden ürotelyal kanserler yada değişici epitel kanserleri denilmektedir. Bu bölgeleri kaplayan ürotelyum hücreleri birtakım nedenlerden ötürü çoğalmaya, büyümeye ve kanserleşmeye başlar ve farkına varılmaz ise yayılmaya devam eder. Yerleşim yerine nazaran; mesanede olursa mesane kanseri(en sık), üreterlerde yerleşirse üreter kanseri ve böbrek pelvisinde olursa bunada renal pelvis kanseri denilmektedir. Bu bölgelerin kanserlerinin %90’ı bu çeşit kanserlerdir, kalan %10’u ise yeniden tıpkı hücrelerden köken alan ve başkalaşım geçiren skuamöz kanserler ve adeno kanserler oluşturmaktadır. Böbrek pelvisi ve üreter kanseri en sık renal pelviste görülmekle birlikte, tıpkı anda üreterlerde, birkaç alanda birden oluşabilir, yahut yalnızca üreterlerde yerleşebilir.

Pelvis ve/veya üreterlerde ürotelyal karsinomu olan hastaların yaklaşık %20 ila %40’ında, birebir hücrelerden köken alan, birebir anda yahut farklı vakit dilimlerinde mesane kanseri de gelişmektedir. Bu nedenle, pelvis ve/veya üreter kanseri teşhisi konulan hastalarda, mesane kanseri ve idrar yolunun öbür kısımlarında olabilecek kanser açısından denetim edilmeleri gerekir. Karşıtından bakacak olursak, mesane kanseri olan hastalarda pelvis ve üreterde (üst idrar yolları kanseri) bu çeşit kanserin eşlik etmesi yahut farklı vakitlerde ortaya çıkma mümkünlüğü vardır ve bu oran %4 dür.

Pelvis ve/veya ureter kanserleri (mesane kanserinde olduğu gibi) bu yapıların duvarında ne kadar büyüdüğüne bağlı olarak Yüzeyel yani non-invaziv yahut yayılmış yani invaziv olarak iki kümeye ayrılmaktadır.

Yüzeyel (Non-invaziv) ürotelyal karsinom: Yüzeyel ürotelyal karsinom, kanserin sırf pelvis ve/veya üreterin iç astarına sonlu olmasını tabir eder. Papiller yani yüzeyden kabarık karnıbahar halinde yahut düz (sapsız) olarak gelişebilirler.

 • Papiller yüzeyel ürotelyal karsinomlar küçük, parmaksı çıkıntı halde ve pelvis ve/veya üreterin iç boşluğuna gerçek büyüme eğilimindedir. Bu yüzeyel papiller ürotelyal kanserler düşük yahut yüksek dereceli olabilir. Lakin küçük papiller kanserler genelde düşük dereceli olma eğilimindedirler. Bu tümörlere düşük malignite potansiyeline sahip papiller ürotelyal neoplazmlar (PUNLMP) denir. Birtakım düşük dereceli tümörlerin de küçük bir invaziv-yayılan kanser dönme mümkünlüğü vardır.

 • Düz-flat yüzeyel ürotelyal karsinomlar, pelvis ve/veya üreterin astarı boyunca büyüyen tümörlerdir. Çoklukla yüksek derecelidirler ve pelvis ve/veya üreter duvarının katmanlarına yanlışsız, daha derine, inme olasılıkları daha yüksektir. Bu çeşit düz ürotelyal karsinom daha yaygın olarak karsinoma in situ (CIS) içerirler ve yayılma potansiyelleri yüksektir.

Yayılmış-İnvaziv ürotelyal karsinom: İnvaziv ürotelyal karsinomlar, renal pelvis ve/veya üreter duvarının daha derin katmanlara gerçek büyümüştür. Duvardan pelvis ve/veya üreter dışına taşmış ve komşu bölgelere büyümüş olabilir.

Bazen yayılmış-invaziv ürotelyal karsinomlar, olağan ürotelyal kanser hücreleriyle ve bu hücrelerden başkalaşmış yahut farklılaşmış farklı karakterde hücre kümeleri içerir ki, bu durumda bu tıp kanserlerin gidişatı daha berbattır.karıştırılmış farklı hücre tiplerine sahiptir. Bu farklı hücre kümeler ortasında skuamöz hücreler, salgı yapan bez hücreleri ve küçük hücreler sayılabilir.

Varyant tip ismi verilen ender ürotelyal karsinom alt tipleri vardır. Bu alt tipler ekseriyetle süratle büyür ve yayılır ve olağan ürotelyal karsinomdan daha makûs gidişata sahip olma eğilimindedir.

Varyant tip böbrek pelvisi ve üreter kanseri şunlardır:

 • Nested(içedönük kat kat)

 • Mikrokistik

 • Mikropapiller

 • Lenfoepitelyoma benzeri

 • Plazmasitoid

 • Sarkomatoid

 • Dev hücreli

 • Kötü farklılaşmış(az difaransiye)

 • Yağ açısından zengin

 • Şeffaf hücreli

Nadir görülen böbrek pelvisi ve üreter kanserleri

Skuamöz hücreli karsinom: Pelvis ve/veya üreterin skuamöz hücreli karsinomu, renal pelvis ve üreterin iç astarındaki düz-skuamöz hücrelerinden gelişir. Çoklukla pelvis ve üreterin uzun periyodik (kronik) tahrişi yahut iltihabı ile alakalıdır. Bu tahriş, idrar taşlarından yahut kronik idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Skuamöz hücreli karsinom çoklukla yayılma potansiyeli yüksek ve genelde teşhis edildiğinde çoğunlukla zati yayılmış olarak gelirler ve cerrahi ve/veya kemoterapi ile tedavi edilir.

Adenokarsinom: Adenokarsinom pelvis ve üreterde salgı-bez hücrelerinden köken alır yahut daha sıklıkta bedenin öteki organlarındaki adenokanserlerinin pelvis ve üretere metastaz yapmasıyla karşımıza çıkar, ikincil kanser olarak. Bu nedenle yanlışsız teşhis için adenokanserin nereden başladığını bilinmesi gerekir. Müsinöz, taşlı yüzük ve berrak hücreli olmak üzere birçok alt tipi vardır. Gidişatları epey berbattır ve cerrahi ve kemoterapi ile tedavi edilir. Tekrar nüks etme olasılıkları yüksektir.

Böbrek Pelvisi ve Üreter Kanserleri Neden Olur ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Risk faktörü, kanser geliştirme mümkünlüğünü artıran unsur yahut durumlardır. Bu faktörlerin olan insanlarda kesinlikle kanser gelişir diyemeyiz, kanser başlangıcında bu risk faktörler öncü rol oynamakla birlikte bu ve öbür beden kanserlerin kesin nedeni bilinmemektedir. Hiçbir risk faktörü taşımayanlarda bile pelvis ve üreter kanseri gelişebilmektedir. Fakat birden fazla kanser, birçok risk faktörünün sonucu olarak ortaya çıkar. Kahve ve alkol pelvis ve üreter kanserleri için risk faktörü görülmezse bile, Bilhassa alkol tüketiminin bu ve bedende görülen öbür kanserler için genel risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Pelvis ve üreter kanserlerinin bilinen kesin risk faktörleri şunlardır: Aşağıdaki faktörlerin pelvis ve üreter kanseri riskini artırdığına dair ispatlar vardır.

 • Sigara kullanımı

 • Aristoloşik asitler(Aristolochic acids)

 • Balkan endemik nefropatisi

 • Kronik böbrek taşları ve/veya enfeksiyonları

 • Fenasetin isimli ağrı kesici kullanımı

Pelvis ve üreter kanserlerinin olası risk faktörleri şunlardır: Aşağıdaki risk faktörleri olağanda mesane kanseri için bilinen risk faktörleridir. Bunlar benzeri kanserler olduğundan, bu risk faktörlerinin renal pelvis ve üreter kanseri riskini de artırabileceğini düşünülmektedir. Bu yüzden beklenen risk faktörü olarak kıymetlendirilmektedir.

 • Arsenik

 • Mesleki maruziyetler

Sigara kullanımı: Böbrek pelvis ve üreter kanseri için kesin risk faktörüdür, içim müddeti ve sigara sayısı arttıkça risk artmaktadır.

Aristolochic asitler: Aristoloşik asitler, çeşitli bitki cinslerinde doğal olarak bulunur. Bu husus klâsik Çin tıbbında ağrı kesici ve eklem ağrıları için antienflamatuar olarak kullanılmaktadır ve bu bitkisel eseri kullananlarda böbrek hasarı ve pelvis ve üreter kanseri daha sık izlenmektedir.

Balkan endemik nefropatisi: Balkan endemik nefropatisi, bilhassa balkan ülkelerine (Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Bosna-Hersek) ve bu ülkelerin daha çok kırsal kesitlerinde hakim olan bir böbrek hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlardan böbrek hasarı ve pelvis ve üreter kanseri daha sık izlenmektedir. Bu bölgede yapılan çalışmalarda Aristoloşik asit içeren bitkilerin tohumlarının ağır olduğu ve bu bölgelerde bilhassa kırsallarda yaşayanlar bu unsurun bulunduğu bitkileri tükettiği saptamıştır. Buna rağmen hala balkan nefropati hastalığının genetik, ailesel bir hastalık olduğu hakkında ispatlar vardır. Zira

Kronik böbrek taşları yahut idrar yolları enfeksiyonları: Daima böbrek taşı üreten yahut böbrek enfeksiyonu olan bireylerde, ekseriyetle böbrek pelvisi ve/veya üreterlerde ender görülen skuamöz hücreli karsinom riski daha yüksektir.

Fenasetin Kullanımı: Phenacetin bir cins ağrı kesicidir. Birkaç yıl boyunca günde 3 yahut daha fazla fenasetin hapı alan bireylerde renal pelvis ve üreter kanseri riski daha yüksektir.

Arsenik: İçme suyundaki arsenik, hastalar için “bir risktir. Ayrıyeten renal pelvis ve üreter alıcılar.

Mesleki maruziyetler: Mesane kanseri riskini artıran, pelvis ve mesane kanseri riskini de artırabilen çeşitli mesleksel maruziyetler vardır. Bunlar, aromatik aminler ismi verilen muhakkak kimyasallar içeren işyeri maruziyet leridir.

Aromatik aminlere en fazla maruz kalan iş kolları şunlardır:

 • Boya sanayi

 • Kauçuk üretimi

 • Tekstil ve boya

 • Alüminyum ve öteki metallerin üretimi

Pelvis ve Üreter Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Böbrek pelvisi ve/veya üreter kanseri erken devirlerde rastgele bir belirti ve şikayet göstermeyebilir. Belirti ve şikayetler çoklukla tümör büyüdükçe yahut pelvis ve üreter duvarına hakikat yayıldıkça ortaya çıkar.

Böbrek pelvisi ve/veya üreter kanserinin belirtileri şunlardır:

 • İdrarda kanama, kanlı idrar

 • Bel ağrısı,

 • Kaburgaların çabucak altında yan ağrısı, böbrek ağrısı

 • İdrar yaparken yanma yahut ağrı

 • Normalden daha sık idrara çıkma muhtaçlığı (sık idrara çıkma)

 • Yorgunluk

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

Pelvis ve Üreter Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Teşhis süreci uzun ve hudut bozucu görünebilir, endişelenmek olağandır. Öteki kanser olmayan nedenlerden ötürü ortaya çıkan belirtilerle, pelvis ve üreter kanseri belirtileri emsal olabileceğini unutmamak gerekir. Bütün bunların birbirinden ayrılması için bir dizi tetkik ve tahlil gerekebilir. Ayrıyeten pelvis ve üreter kanseri teşhisi konulduktan sonra evrelendirme ve derecelendirme gayesiyle birçok görüntüleme tetkikleri yapılması gerekmektedir.

Sağlık hikayesi ve fizik muayene: Sıhhat geçmişiniz, belirtilerinizin ve risklerinizin ve geçmişte yaşadığınız tüm tıbbi olay ve problemlerin bir kayıt altına alındığı bir sorgulamayı kapsamaktadır.

Doktorunuz özgeçmişiniz ve soy geçmişiniz hakkında şu soruları soracaktır:

 • İdrarda kan görülmesi, kanlı işeme

 • Sigara, tütün tüketimi

 • Kronik böbrek taşları yahut böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları enfeksiyonları

 • Mesleki maruziyetler: boya, kauçuk, metaller, dokumalar ve boyalar üzere riskli iş kolları ilgileri

 • Ailede bireylerinde idrar yollarındaki kanserleri olanlar varmı

 • Hastada yahut ailesinde pelvis ve üreter kanseri riskleri sorgulanır

Fizik muayene: Fizik muayenede şunlar saptanabilir

 • Karın muayenesinde elle hissedilen şişlik, kitle saptanabilir yahut büyümüş lenf düğümü hissedilebilir

 • Böbrek muayenesi ağrılı olabilir, ki bu böbrek taşı muayesinde saptanan bulgulara benzeri bir biçimde olabilir

 • Karın alt bölgesi muayenesi (Pelvik muayene) yahut parmakla rektal muayene gerekebilir

İdrar analizi: İdrar örneğindeki kan hücreleri, bakteri(mikrop) ve döküntü hücreler incelenir. Çoklukla idrardaki anormallikleri ve idrar yolundaki meseleleri denetim etmek için yapılan birinci testlerden biridir. İdrarda kan (hematüri) görülmesi, böbrek, idrar yolları, mesane ile ilgili kanserlerin birinci belirtisi olarak karşımıza çıkar. Fakat idrarda kan görülmesi her vakit makûs bir hastalığı göstermez, aksine idrarda kanama çoğunlukla taş, enfeksiyon üzere kanser dışı nedenlerden ortaya çıkmaktadır. İdrar da saptandığında öteki testlerle bunu desteklemek gerekir.

İdrar kültürü: İdrar kültürü, enfeksiyona neden olabilecek bakteri ve başka mikropların saptanmasına fayda. Laboratuvarda idrar, mikropların üreyebileceği ortamlarda bir gün bekletilir ve bir gün sonra bakteri üremişse bu izole edilir ve hangi tip bakteri olduğu saptanır.

İdrar sitolojisi: İdrar sitolojisi, bir idrar numunesindeki yahut idrar yolunun yıkaması ile elde edilen döküntü hücrelerin patoloji laboratuvarında incelenmesini söz eder. İdrar sitolojisi, kanser hücreleri de dahil olmak üzere olağandışı hücreleri aramak için kullanılabilir. Bilhassa derecesi yüksek kanserlerde hayli teşhis koydurucudur.

Tam kan sayımı: Tam kan sayımı, beyaz kan hücrelerinin, kırmızı kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısını ve kalitesini ölçer. İdrar yolundan uzun vadeli kanamadan kaynaklanan anemiyi saptamak için yapılabilir. Varsa enfeksiyonun kan tablosuna yansıyıp yansımadığını denetim etmek için de kullanılabilir.

Kan Biyokimyası: Kan kimyası testleri, Böbrek işlev testleri, Karaciğer işlev testleri çoklukla istenir. Böbrek işlev bozukluğu böbreğin tıkalı olduğunun yahut yetmezliğin bir tabiri olabilir, tekrar karaciğer işlev testlerinin olağandışı olması karaciğer metastazı yahut karaciğer yetmezliği manasına gelebilir. Alkalen fosfataz en çok kemik ve karaciğer hücrelerinde bulunur. Artan alkalen fosfataz yüksekliği, kanserin kemiğe ve/veya karaciğere yayıldığı manasına gelebilir.

Üreteroskopi ve sistoskopi: Üreteroskopi, üreterlerin ve böbrek pelvisi içine bakmak için ucunda ışık ve kamera bulunan (üreteroskop olarak adlandırılan) ince bir tüp (endoskop) kullanır. Tümör yahut olağandışı alan varmı şayet varsa buradan biyopsi yapmak yahut birinci basamak tedavisini yapmak için kullanılan çok kıymetli teşhis ve tedavi ve takip sistemidir.için kullanılır.

Yine mesane ve üretranın(idrar kanalı) içine bakmak için sistoskopi kullanılır ve endoskopik incelemenin birinci basamağıdır. Üreteroskopi ve sistoskopi tıpkı seansda birbirini takip eden sıra ile yapılır, genelde evvel sistoskopi yapılır, sonra gerekirse üreteroskopi ile devam edilir.

Biyopsi: Endoskopi sırasında alınan biyopsi yahut tedavi malzemesi ve yıkama suyu örnekleri patoloji laboratuvarına tekniğe uygun halde gönderilir. Patolog bunları inceler ve kanser bulgusu olup olmadığı yahut öbür bir patolojik bir sorun olmadığını bir raporla bildirir.

Retrograd pyelografi: Retrograd pyelografi, böbrekler ve üreterler de dahil olmak üzere tüm idrar yollarının görüntülenmesini sağlayan x-ray grafidir. Sistoskop kullanılarak üretere yerleştirilen bir tüp aracılığıyla direkt idrar sistemine bir boyalı kontrast husus enjekte edilir. Bu prosedür birebir vakitte idrar akışını neyin engellediğini bulmak için de kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı tomografi: Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında bedendeki organların, dokuların, kemiklerin ve kan damarlarının 3 boyutlu ve kesit manzaralarını oluşturmak için özel röntgen ekipmanı kullanır. Bir bilgisayar imajları detaylı fotoğraflara dönüştürür. Tümör yahut idrar yolu tıkanıklığı için karın ve pelvis BT taraması kullanılır. Ayrıyeten kanserin lenf düğümlerine, karaciğere yahut böbrek pelvisi ve üreter etrafındaki öbür organ ve dokulara yayılıp yayılmadığını denetim etmek için kullanılır. Kanserinin akciğerlere yayılıp yayılmadığını denetim etmek için göğüs tomografisi gerekebilir.

BT ürografi, Tüm idrar yollarının görüntülenmesinde kullanılır. İdrarda konsantre olan boyalı madde(kontrast madde) enjeksiyonunu takiben, belirli müddetlerde tomografik imajlar alınır, bu bize üst ve alt tüm idrar yollarının görüntülenmesinde bize yardımcı olur, ki bu pelvis ve üreter kanserinin teşhis ve takibinde kıymetli ipuçları vermektedir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Organların, dokuların, kemiklerin ve kan damarlarının kesit manzaralarını oluşturmak için güçlü manyetik ortam ve radyofrekans dalgaları kullanır. Bilgisayar manzaraları 3D fotoğraflara dönüştürür. Kanserin idrar yolu dışındaki organlara yahut bölgelere yayılıp yayılmadığını denetim etmek için kullanılmaktadır.

Ultrasonografi: Ultrason, dokuların imajlarını oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Kanserin pelvis ve karın bölgesindeki başka organlara yahut bölgelere yayılıp yayılmadığını denetim etmek için kullanılabilir. Böbreklerin drumunu denetim etmek için de ultrason kullanılabilir.

Göğüs röntgeni: Kanserin akciğerlere yayılıp yayılmadığını denetim etmek için bir göğüs röntgeni çekilebilir.

Kemik taraması: Kemik taraması, radyofarmasötikler ismi verilen ve kemikler tarafından tutulan radyoaktif husus verilerek, kemiklerin bu maddeyi homojen tutup tutmadığını göstermek için kullanılan değerli bir tetkiktir.Bununla tüm iskelet sisteminin manzaraları ortaya konulabilir. Bu tetkiki daha kanserin kemiğe yayılıp yayılmadığını denetim etmek için kullanılır. Çoklukla yalnızca kemik ağrısı üzere şikayetiniz varsa yahut kandaki alkalen fosfataz düzeyi yüksekse yapılır.

Pelvis ve üreter kanserinin derecelendirilmesi

Derecelendirme, kanser hücrelerinin olağan, sağlıklı hücrelere kıyasla nasıl göründüğünü söz eder. Kanserin derecesini bilmek, sıhhat kanserin azgınlığını, ne kadar süratli büyüyebileceği ve yayılma mümkünlüğünün ne olduğu hakkında bir fikir verir. Bu bilgi tedavi planını büsbütün değiştirebilecek değere sahiptir. Derecelendirme birebir vakitte hastalığın gidişatı ve kanserin tedaviye ne ölçüde cevap verebileceğini iddia edilmesine yardımcı olabilir.

Dereceyi için patolog, mikroskop altında renal pelvis yahut üreterden alınan bir doku örneğine bakar. Hücrelerin olağan hücrelerden ne kadar farklı göründüğüne (farklılaşma denir) ve hücrelerin boyutu ve formu ve hücrelerin nasıl düzenlendiği üzere tümörün başka özelliklerine bakarlar. Çoklukla kaç hücrenin bölündüğüne bakarak tümörün ne kadar süratli büyüdüğünü söyleyebilirler.

Patolog, pelvis ve/veya üreter kanserine 1’den 3’e kadar bir derece verir. Daha düşük bir sayı, kanserin daha düşük bir derece olduğu manasına gelir.

 • Düşük dereceli kanserler(Derece I), düzgün farklılaşmış kanser hücrelerine sahiptir. Hücreler anormaldir lakin olağan hücrelere çok benzerler ve olağan hücrelere çok benzeri biçimde düzenlenirler. Düşük dereceli kanserler yavaş büyüme eğilimindedir ve yayılma olasılıkları daha düşüktür.

 • Yüksek dereceli kanserler(Derece III), zayıf farklılaşmış yahut farklılaşmamış kanser hücrelerine sahiptir. Hücreler olağan hücrelere benzemez ve çok farklı halde düzenlenir. Yüksek dereceli kanserler, düşük dereceli kanserlerden daha süratli büyüme eğilimindedir ve yayılma mümkünlüğü daha yüksektir.

 • Orta dereceli kanserler(Derece II) düşük ve yüksek dereceli tümörlerin ortasındaki bir tümör kümesini oluşturur bunlar ne düşük ne de yüksek derece üzere azgın tümörlerdir, iki küme ortasındaki bir derecededir

Pelvis ve Üreter Kanserlerinin Evrelendirilmesi

Evreleme, kanserin ne ölçüde yayıldığı ve birinci teşhis edildiğinde nerede olduğuna bağlı olarak kanseri tanımlar yahut sınıflandırır. Testlerden elde edilen bilgiler tümörün boyutunu, organın hangi kısımlarında kanser olduğunu, kanserin başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve yayıldı ise nereye yayıldığını tayin eder ve bu bilgilerle kanserin evresi belirlenir. Belirlenen evre; tedavi planlaması, takip ve kanserin gidişatını iddia etmek için kullanılır.

Böbrek pelvisi ve üreter kanseri için en yaygın evreleme sistemi öteki kanser çeşitlerinde olduğu üzere TNM(T: Tümör, N: Lenf metastazı, M: Uzak organ metastazı) sistemidir. Böbrek pelvisi ve üreter kanseri için 5 evre vardır – evre 0, akabinde evre 1 ila 4. evreler 1 ila 4 çoklukla Roma sayıları I, II, III ve IV olarak yazılır. Genel olarak, evre numarası ne kadar yüksek olursa, kanser o kadar yayılmıştır.

Kanserin evresi tanımlanırken lokal, bölgesel yahut uzak sözleri kullanılmaktadır. Lokal, kanserin sadece Böbrek pelvisi yahut üreterde olduğu ve bedenin başka bölgelerine yayılmadığı manasına gelir. Bölgesel, kanserin böbrek pelvisi yahut uretere yakın komşu alana sonlu olduğu manasına gelir. Uzak, kanserin bedenin uzak bölgelerindeki doku ve organlara yayıldığını tabir etmektedir.

Böbrek pelvisi ve üreter kanseri için evreleme şu formdadır:

 • Evre 0 (veya in situ karsinom): Tümör yalnızca böbrek pelvisi ve/veya üreterin iç astarındadır.

 • Evre I: Tümör, iç astarı aşmış, böbrek pelvisi ve/veya üreterin iç astarının çabucak altındaki bağ dokusu katmanına yanlışsız büyümüştür.

 • Evre II: Tümör bağ dokusundan geçerek böbrek pelvisi ve/veya üreterin kas katmanına gerçek büyümüştür.

 • Evre III: Tümör kas katmanı boyunca büyümüş ve böbrek pelvisini yahut üreteri çevreleyen böbrek yahut yağ dokusuna yanlışsız büyümüştür.

 • Evre IV: Aşağıdakilerden rastgele birinin olması durumunda:

-Tümör yakındaki organlara yahut böbrek yoluyla etraftaki yağ dokusuna yayılmıştır.

-Kanser yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.

-Kanser, akciğerler, karaciğer yahut kemik üzere bedenin öbür bölgelerine (uzak metastaz) yayılmıştır. Buna metastatik böbrek pelvisi ve üreter kanseri de denir.

Birincil tedaviden sonra tekrar nüks eden renal pelvis ve üreter kanseri

Tekrarlayan renal pelvis ve üreter kanseri, kanserin tedavi edildikten sonra tekrar nüks edebilmektedir, nüks pelvis ve üreterde olursa buna lokal nüks denir. Birinci başladığı yere yakın dokularda yahut lenf düğümlerinde tekrar nüks olursa buna bölgesel nüks denir. Bedenin öbür bir bölgesinde de tekrarlarsa. buna uzak metastaz yahut uzak nüks denir.

Böbrek pelvisi ve/veya üreter kanseri en çok şu organ ve dokulara yayılmaktadır:

 • Mesane

 • Böbrek pelvisinin etrafındaki komşu dokulara

 • Böbrek ve üreter etrafında yağ dokusuna

 • Lenf düğümlerine

 • Prostata

 • Rahime(uterusa)

 • Vajene

 • Karın yahut pelvik duvarına

 • Akciğerlere

 • Kemiklere

 • karaciğere

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir