1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

DİSK: İki Minimum Fiyat Yoksulluk Hududunu Aşmıyor!

DİSK: İki Minimum Fiyat  Yoksulluk Hududunu Aşmıyor!
0

Yeni minimum fiyata ait DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu, 2023 Temmuz ayında taban fiyat net 2.896 lira artırılarak 11. 402 liraya yükseltilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. İstek Çerkezoğlu, “2023’ün ikinci yarısından itibaren geçerli olacak taban fiyat fiyatı 20 Haziran 2023 tarihinde belirlendi. 2023 Temmuz’da taban fiyat net 2.896 TL artırılarak 11.402 TL’ye yükseldi. Böylelikle minimum fiyatta yüzde 34’lük bir artış gerçekleşti. Taban fiyatın brütü ise 13.414,5 TL oldu. Taban fiyat, bir defa daha çalışanların kaygısına deva olamadı, minimum fiyat artışı yetersiz kaldı. Taban fiyat tespitinde, taban fiyatın ülkemizde en düşük fiyat olmadığı, ortalama fiyat haline geldiği gerçeği göz arkası edilmiştir. AB ülkelerinde yüzde 4 civarında olan taban fiyat kapsamı ülkemizde yüzde 50 civarındadır. Taban fiyat, milyonların problemidir. Taban fiyat tespitinde bu gerçek dikkate alınmamıştır” dedi.

İşçinin Geçim Kuralları Dikkate Alınmamıştır

Çerkezoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Asgari fiyat belirlenirken emekçinin geçim koşulları da göz önünde bulundurulmamıştır. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından Mayıs 2023 devri için açıklanan yoksulluk hududu 35 bin TL’ye dayanmış durumdadır. Belirlenen minimum fiyat yoksulluk sonunun yüzde 67,3 altındadır. Başka bir sözle bir meskene iki minimum fiyat girse bile yoksulluk sonu aşılmamaktadır. Taban fiyat belirlenirken bir sefer daha emekçinin yalnızca kendisinin değil ailesiyle birlikte geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen memleketler arası standartlar göz önüne alınmamıştır.”

Kamu Personeli İle Özel Kesim Emekçisi Ortasında Uçurum Devam Ediyor

“Kamu işçisi ile özel sektör işçileri arasındaki uçurum devam etmektedir. Kamu işçilerinin mevcut en düşük brüt ücreti 21.750 TL’dir. Çerçeve sözleşmede öngörülen altı aylık enflasyon farkı hesaba katılmadan bile, Temmuz ayındaki yüzde 15’lik artış ile kamu işçisinin en düşük çıplak brüt ücreti 25.012,5 TL olacaktır” diyen İstek Çerkezoğlu, “Böylece kamu işçilerinin en düşük brüt ücreti ile özel sektör için belirlenen brüt asgari ücret arasında 11.598 TL’lik makas olacak. Bir kez daha söylemek isteriz ki devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır” vurgusunda bulundu.

DİSK, Minimum Fiyatla İlgili Taleplerini Şöyle Sıraladı:

  • Yüksek enflasyon devrinde minimum fiyat yılda 4 kere belirlenmelidir.
  • Ücretler toplu mukavelelerle belirlenmelidir. Emekçi sınıfının taban fiyat cenderesinden kurtulması için sendikalaşma ve grev hakkı önündeki tüm maniler kaldırılmalıdır. İvedilikle atılması gereken adım ise teşmil yoluyla toplu iş mukavelelerinin kapsamının genişletilmesidir. Teşmil, maddelerimizde olan bir düzenlemedir ve emekçilerin işkollarındaki toplu iş kontratlarından faydalanmalarını sağlamak epey kolaydır. Emekçilerin minimum fiyat mahkûmiyetine son vermek istiyorsak, teşmil derhal gündeme alınmalıdır
  • Asgari fiyat tespit süreci demokratikleştirilmeli, öbür emekçi konfederasyonlarının iştiraki da sağlanmalı, patron ve hükümetin ortak kararıyla taban fiyat ilan edilmesinin önüne geçilmeli, uyuşmazlık halinde grev hakkını da içeren bir toplu pazarlık süreci olarak işletilmelidir.
  • Asgari fiyatın tespitinde TÜİK’in inandırıcılıktan uzak enflasyon bilgileri değil, gerçek enflasyon ve ekonomik büyüme ile geçim kuralları, çalışanın yalnızca kendisinin değil ailesiyle birlikte geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen memleketler arası standartlar göz önüne alınmalıdır.
  • Her vakit söylediğimiz üzere, taban fiyat belirlenirken bir meskende iki kişinin çalışması halinde o meskene yoksulluk sonunun üstünde gelir girmesi garanti altına alınmalıdır.
  • Kamu emekçileri ve özel kesim personelleri ortasındaki fiyat farkları ortadan kaldırılmalıdır.
  • En düşük emekli aylığı da minimum fiyat seviyesinde belirlenmelidir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir