1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Doktor Maaşları Kamuoyu İle Paylaşılacak !

Doktor Maaşları Kamuoyu İle Paylaşılacak !
0

Hekim maaşları kamuoyu ile paylaşılacak ! 2024 Ocak Ayı Artırımı Doktor Maaşları İçin Senaryolar hesaplandı.

Ocak 2024 memur maaş artırımı ile birlikte birçok kurum ya da kişi tarafından referans gösterilen kusurlu maaş hesaplamaları üzerinden toplumda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. HEKİM-SEN Sendikası, Ocak 2024 tabip maaşları üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu algının engellenmesi için, 3 farklı artırım senaryosunda uzman tabiplerin maaş hesaplamalarını açıkça kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.

HEP-SEN Lideri Şimşek, “Toplu İş Sözleşmesi Memurları Hayal Kırıklığına Uğrattı”

Hekim maaşları basında, internet sitelerinde, ulusal medyada ve toplumsal medyada birçok kurum, kişi ya da politikler tarafından referans gösterilmekte, yanılgılı hesaplamalar ile tabipler üzerinden toplumda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu açıklama, konuşma ve paylaşımlarda tabiplerin 2024 yılı Ocak ayında alacakları artırımlı maaşların yanlış hesaplanması ile bu algılar devam ettirilmektedir. Hekimsen Sendikası, bu durumun önüne geçebilmek emeliyle mümkün artırım senaryoları üzerinden hazırlanmış örnek bordroları ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.  Bordrolar Uzman Tabipler için yapılan hesaplamalar olup, yanılgılı hesaplamaları açıkça göstermek gayesi ile paylaşıldı.

2024 Ocak Doktor Maaşı

Konu hakkında HEKİMSEN şu açıklamayı yaptı, “Uzman Tabip maaşları, 657 DMK takımlı devlet memurlarına 2024 Ocak ayında yapılacak artırım ile artış gösterecektir. Bu artış için öngörülen çeşitli artırım oranları mevcuttur. 657 DMK takımlı devlet memurları için öngörülen artırım oranları 3 başka senaryoya nazaran hesaplanmış, iddiası artırım oranları üzerinden ilgili bordrolar hazırlanmıştır. Uzman Tabipler için, %29,64, %43,12 ya da %46,73 sayılarına yakın oranlarda artırım yapılması durumunda oluşacak bordrolar aşağıdaki üzere olacaktır”

%29,64 Artırım ile Uzman Tabip Maaşı

“Açıklanan Temmuz ve Ağustos enflasyonlarına göre sadece ilk 2 aylık enflasyona göre %29,64 zam yapılması kesinleşmiş bu orana göre verilmesi gereken zamlı bordro hazırlanmıştır. Uzman Tabipler için 2.775,83 TL ek gösterge, 10.344,52 TL taban aylık, 2.843,64 TL gelir vergisi, 324,64 TL damga vergisi hesaplanmışıtır”

%29,64 İçin Net Maaş: 51.284,61 TL

Olası artırım senaryolarından biri olan %29,64 artırım yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda artırımın %29,64 olduğu senaryoda uzman tabip net maaşı 51.284,61 TL olacaktır.

Olası %29,64 artırım sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki üzere olacaktır:

%43,12 Artırım ile Uzman Tabip Maaşı

Merkez bankası enflasyon varsayımlarına nazaran yıllık enflasyonun % 58 – 62  ortasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonun %58 olması durumunda Ocak 2024’te memurlara yapılacak artırım oranı %43,12 olacaktır.  Bu artırım oranında Uzman Tabipler için 3.064,39 TL ek gösterge, 11.419,90 TL taban aylık, 3.344,70 TL gelir vergisi, 370,61 TL damga vergisi hesaplanmışıtır.

%43,12 İçin Net Maaş: 56.398,31 TL

Olası artırım senaryolarından bir başkası olan %43,12 artırım yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda artırımın %43,12 olduğu senaryoda net maaş 56.398,31 TL olacaktır. Olası %43,12 artırım sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki üzere olacaktır:

%46,73 Artırım ile Uzman Tabip Maaşı

Enflasyonun Merkez Bankası varsayımlarının üst hududu olan %62 olması durumunda Ocak 2024’te memurlara yapılacak artırım oranı %46,73 olacaktır. Bu durumda Uzman Tabipler için 3.141,73 TL ek gösterge, 11.708,12 TL taban aylık, 3.478,99 TL gelir vergisi, 382,94 TL damga vergisi hesaplanmışıtır.

%46,73 İçin Net Maaş: 57.768,84 TL

Olası artırım senaryolarından bir başkası olan %46,73 artırım yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda artırımın %46,73 olduğu senaryoda net maaş 56.768,84 TL olacaktır. Olası %46,73 artırım sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki üzere olacaktır:

Olası artırım senaryoları ile Ocak 2024 Uzman Tabip maaşları, aşağıdaki tablodaki üzere olacaktır. İlgilileri yanlış hesapları referans alarak algı idaresine katkı sağlamamaları noktasında bir defa daha uyarıyoruz.

Hekimler üzerinden yapılan hesaplamalardaki şuurlu algı idaresi çalışmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir