1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Doktorlar, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık Gazetelerini Şikayet Etti

Doktorlar, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık Gazetelerini Şikayet Etti
0

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabipleri amaç gösteren haberleri ile Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri hakkında yaptırım uygulanması talebi ile Basın Konseyi’ne yazı gönderdi.

TTB, bahis hakkında şu açıklamayı yaptı, “Yeni Şafak, Yeni Akit ve Aydınlık gazeteleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan hekimlerce hazırlanan ve Hakemli uluslararası bir dergide yayınlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale ile ilgili bilim dışı argümanların yer aldığı başvuruyu temel alarak hazırladıkları haberlerde makaledeki bilgileri çarpıtarak yayımlamış ve doktorları amaç almıştı. TTB’nin üç gazete ile ilgili Basın Konseyi’ne gönderdiği şikayet yazılarında müracaat konusu haberlerde makale muharriri tabiplerin fotoğraflarına yer verildiği ve haberlerin kelam konusu çalışmanın bütünü bilimsel olarak değerlendirilmeden ve muhatap bilim insanlarının beyanları sorulmadan, olgu isnadında bulunan taraflı argümanlar ile okura sunulduğu belirtildi”

Nefret Söylemi ve Ayrımcılık İçeren Haberler

“Nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haberlerin Anayasa ve insan hakları hukuku ihlaline sebep olduğu tabir edilen yazılarda, “Başvuruya bahis haber bütün olarak, kaynağı belirtilmeksizin, muhataplarının görüşlerine, varsa itirazlarına ve savlara karşılıklarına yer verilmeksizin hazırlanarak gerçeğe alışılmamış, saygınlığı gaye alan, şahısları fotoğraflarıyla etiketleyerek şiddete açık hale getiren, toplum içinde zayıf düşürmeye yönelik açık somut olgu isnatları bulunan, sonucu itibariyle ise gerek doktorlarda bu cins olguların kıymetlendirilmesi ve tıbbi dayanak sunulması süreçlerinden kaçınma, gerek müracaatlarda toplum içinde yaratılan damgalanma korkusu ile tıbbi takviye almama davranışına yol açtığından, toplum sıhhatini tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir” denildi.

Haberlerde İftira Niteliği Taşıyan Sözler Var

“Şikayet yazılarında son olarak; gazeteciliğin ahlaka karşıt özel maksat ve çıkarlara alet edilemeyeceği, gazetecinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetmesi gerektiği, haberlerde bireyleri ve kuruluşları tenkit hudutlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan yahut iftira niteliği taşıyan sözlere yer verilemeyeceği, soruşturulması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberlerin soruşturulmaksızın yahut doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamayacağı ve gazetecilerin şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani bedelleri incitici yayın yapamayacağı formundaki Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak gazeteler hakkında yaptırım kararı verilmesini talep edildi” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir