1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Eski Kızılay Yöneticilerinden ‘Kızılay Ele Geçirildi’ Açıklaması

Eski Kızılay Yöneticilerinden ‘Kızılay Ele Geçirildi’ Açıklaması
0

Kızılay’ın 6 Şubat Depremleri’nde çadır satması sonrası yaşanan ‘güvensizlik’ ortamı yaratmış, kuruma yapılan kan bağışları taban düzeyin altına düştü. Kurumun prestijine kavuşması için Kızılay Lideri Kerem Kınık’a istifaya davetleri yapıldı. AKP yöneticilerinden de Kızılay’ın çadır satışı konusunda tenkitler geldi. Birgün’den Gazetesi İsmail Sarı, “Eski Kızılay yöneticileri: ‘Kızılay ele geçirildi’ başlıklı haberinde eski Kızılay Lideri Ahmet Lütfi Akar ve eski Genel Lider Yardımcısı Nihat Adıgüzel’in açıklamalarını yayımladı. Akar ve Adıgüzel açıklamada, “İktidarın devlet gücünü kullanarak Kızılay’ı ele geçirdiği, Kınık ve grubunun kurumu işgal ettiği” dedi. 

Haberde Akar ve Adıgüzel’in açıklamaları şu formda yer aldı: 

1-“Kızılay delegeleri tüzüğe uygun olarak harikulâde genel şura yapılması talebi ile noterden ihtarname göndermelerine karşın, idare konseyi kararı ile yasaya alışılmamış olarak delegelerin inanılmaz genel konsey talebi reddedilmiştir. Bu konuda tarafımızdan açılan davalar hala devam etmektedir.

2-Kızılay delegesinin iradesinden çekinen idare, tahlili yurt genelinde 81 vilayette teşkilatlanan 672 şubeden 550’sini hukuksuz olarak kapatarak Kızılay’ı küçültmekte bulmuş, binlerce üyenin kaydı silinmiştir. Kapatılmayan şubeler de iktidarın da dayanağı ile Memur Sen’e kayıtlı üyelerin toplu halde üye yapılması sureti ile yandaş idarelere devredilmiştir.

3-Personel tasarrufu ve daha uzman işçi istihdamı gerekçesiyle, 4.500 çalışanından yarısının iş kanununa muhalif olarak, haksız yere iş kontratları fesih edilmiştir. İktidara istihdam alanı sağlamak için gereksiz takımlar ihdas edilerek ve liyakate uyulmaksızın, AKP referansı ile ve şeffaf olmayan metotlarla işe alımlar yapılmış çalışan sayısı 15 bine ulaşmıştır.

4-Kızılay’a bağış yolu ile vekâlet vererek kurban kestirmek isteyen vatandaşların kurbanları evvelki yıllarda devletimizin Et Süt Kurumuna kestirilirken, bundan vazgeçilerek 2016 yılı Kurban bayramında birtakım vatandaşların bağışladıkları kurban bedelleri, bilgileri dışında başta Yeryüzü Hekimleri olmak üzere farklı derneklere aktarılmış ve bu derneklerce kurbanların tamamının kesildiğine dair kâfi doküman ve bilgi açıklanmadığından şaibelere yol açılmıştır.

5-2018 yılı Kurban bayramında Kızılay’a vekâlet veren vatandaşların kurbanlarının kısmı için Tahaş Hayvancılık Besin ve İnşaat Firması ile yapılan 03.08.2018 tarihli 2018 yılı kurban kontratı gereği, kesilmesi gereken 6 bin büyükbaş hayvandan 2 bin 782 si kesilmemiş, firma tarafından yurt dışında bölümü yapılan kurbanlardan toplam 13 karkas da Türkiye’ye sevk edilmemiştir. Polonya’dan getirilen 2 tırda bulunan 151 adet karkas ise, gümrükte yapılan tahlilleri sonucu ülkemize girişi uygun bulunmadığından bedeli dernek tarafından karşılanarak imha edilmiştir.

Sonuçta vatandaşların dini hisleri istismar edilerek dernek 1 milyon 851 avro ziyana uğramış, zararın tahsili için firma icraya verilmiştir. Kurban bölümleri her yıl devletin Et Süt Kurumu’na yaptırılırken neden özel firmaya verildiği de açıklığa kavuşturulmadan üstü örtülmüştür.

6-Kızılay tüzüğü ve bağlı olduğu Kızılay – Kızılhaç Hareketi kuralları gereği kâr gayesi gütmeyen bir istekli hareketidir. Kızılay’ın seçilmiş yöneticileri, profesyonel takımlar hariç hizmetlerinden ötürü hiçbir fiyat almaz ve talep edemezler. Buna karşın bünyesinde 12 adet anonim şirket kurularak, şirketlerin idare şurası başkanlıkları ve idare heyeti üyelikleri, Kızılay yöneticileri ve siyasi iktidarın bildirdiği şahıslar ortasında paylaştırılmış ve birden çok huzur hakkı alınmaktadır. Bu şirketlere liyakat dikkate alınmaksızın, çok sayıda üst seviye yönetici atanarak yüksek maaşlar ödenmektedir.

İnsani yardım kuruluşu özelliğinden çıkarılıp holding haline getirilen Kızılay, gerçek özelliğini yitirerek kâr emelli bir kuruluşa dönüştürülmüştür. Bu durum bir küme avukat tarafından şikayet konusu da yapılmış olup, ulusal derneğin bağlı olduğu IFRC ve ICRC tarafından kapatılmaya ve logosunun alınmasına kadar varabilecektir. Belirtilen haksız ve hukuksuz uygulamaların yanı sıra, ayrıyeten somut evrak ve bilgilere dayandırılan 20 den fazla cürüm teşkil eden hususla ilgili de, tarafımızdan cürüm duyuruları yapılmıştır.”

6 Şubat Depremlerindeki Başarısızlığın Nedenlerinı Sıraladılar

1-“Öncü haberleşme grupları başta olmak üzere, afet müdahale ünitelerince, afet bölgesinin bir kısmına ulaşılamadı, ulaşım sağlanan yerlere de aktif ve süratli bir müdahale yapılamadı, ulusal ve bölgesel afet kapasitesi harekete geçirilemedi.

2-Depremzedeler acil olarak dağıtımı yapılması gereken çadır, battaniye, uyku tulumu, besin ve paklık hususları üzere insani yardım materyallerinin vaktinde ve gereğince ulaştırılamadı.

3-Lojistik merkezlerdeki 40 bin çadır olmak üzere, afet gereçlerinin, aygıtın, araç-gerecin, nakil vasıtalarının, makine-teçhizatın, su–sanitasyon ve afet sıhhat müdahalesi ile ilgili mobil-seyyar ünitelerin, stok düzeyleri büyük bir afete nazaran belirlenmedi ve yetersizdi.

4-Lojistik merkezlerdeki mevcut stok düzeylerinin ülke çapındaki dağılımının, Türkiye sarsıntı haritası ve bilim insanlarının raporlarını dikkate alarak yapılmadığı.

5-Kızılayın 550 şubesinin kapatılarak, bir kısmı afet eğitimi de almış binlerce üyesinin kaydının silinmesi ile istekli çalışanı eksikliği yaşandığı ve bununda afet güzelleştirme çalışmalarına olumsuz olarak yansıdığı.

8- Zelzelenin çabucak sonrasında stoklarda bulunan 2050 adet çadırın ve çeşitli besin materyalinin, afet bölgesine sevkedilmesi gerekirken ticari bir anlayışla Ahbap Derneği’ne satılması, vatandaş nezdinde büyük yansılara ve şiddetli tenkitlere yol açarak kuruma karşı önemli oranda inanç kaybı oluşturduğu, bunun da birebir yada nakdi bağışların büyük oranda azalmasına yol açtığı kıymetlendirilmektedir.”

Eski Kızılay yöneticileri Akar ve Adıgüzel’in açıklamalarının sonuç kısmında ise “2016 yılı genel heyetinde Kızılay’ın ele geçirilmesine karşı çıkarak gayret eden sonrasında da Kızılay’dan uzaklaştırılan yüzlerce yönetici ve delegenin bir ortaya gelmesiyle oluşturduğumuz Kızılay Birlik Hareketi olarak yaklaşık altı yıldır, mevcut idarenin faaliyetlerini takip etmekteyiz. Gayretimiz yılmadan devam edecektir. Millet ittifakı iktidarında, Kızılay idarenin de yer kapma fikrinde oldukları anlaşılan menfaat kümeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinilerek gerekli tedbirlerin alınması da kurumun geleceği açısından büyük değer arz etmektedir. Onlarca yıllık vazifeleri sürecinde bilgi, birikim ve tecrübe kazanmış Kızılaycılar olarak, milletimiz nezdinde ve milletlerarası toplulukta Kızılay’ın prestijinin ve güvenirliğinin tekrar tesis edilerek eski saygın kimliğine kavuşturulması konusundaki çalışmalarda yer almayı ulusal bir vazife gördüğümüzü hürmetlerimizle bilgilerinize arz ederiz” cümleleri yer aldı. KAYNAK: Birgün Gazetesi

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir