1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Hemşirenin Hukuk Zaferi !
0

Hemşirenin Hukuk Zaferi ! Aydın’da kamu hastanesinde çalışan bir hemşire, hastane idaresine karşı hukuk zaferi kazandı. Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi hemşire, çabasıyla örnek oldu.

Aydın’da bir Devlet Hastanesi’nde vazife yapmakta olan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi hemşireye, Hastane Sıhhat Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından, “herhangi bir tebliğ vs. olmadan nöbet listesinin değiştirilmesi” tarafında talimat verildi. Üye ise, “imzadan çıkmış, olur almış listenin yalnızca sistemden değiştirilmesinin kabul edilemez, keyfi bir uygulama olduğunu” belirtti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Bunun üzerine; üyemiz hakkında haksız ve hukuka aykırı bir disiplin soruşturması başlatılmış, üyemize hem kınama cezası verilmiş hem de görev yeri haksız bir şekilde değiştirilmişti” denildi.

Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Hemşirenin Yeri İkinci Defa Değiştirildi

Sendika bahis hakkında şu açıklamayı yaptı, “Üyemizin “İl Sağlık Müdürü Oluru” ile misyon yeri değişikliği üzerine, kelam konusu idari sürece karşı Aydın 2. Yönetim Mahkemesi’nde dava açılarak, dava konusu idari sürecin evvel yürütmesi durdurulmuş, devamında ise, idari sürecin iptaline karar verilmiştir. Lakin yönetim, kelam konusu “Vali Oluru” alarak, tekrar sürece koymuş ve üyemizin vazife yeri ikinci defa değiştirilmiştir. Üyemizin misyon yeri ikinci sefer değiştirildikten sonra, öncelikle üyemize verilen kınama cezasının iptali için Aydın 1. Yönetim Mahkemesi’nde dava açılarak, kınama cezası iptal ettirilmiştir”

Aydın 1. Yönetim Mahkemesi Kararı

“Daha sonra ise, üyemizin hukuka ve yasaya muhalif, keyfi bir biçimde ikinci sefer vazife yerinin değiştirildiği idari sürece karşı Aydın 2. Yönetim Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Açılan davada, İzmir Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin kararında, “Olayda, dava konusu süreç, yönetmelik kararında belirtilen, haklarında isimli, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş çalışanın öbür yere atanabileceği tarafındaki düzenleme doğrultusunda yapıldığı anlaşılmakta ise de, üstte da belirtildiği üzere, soruşturma raporunda, davacının işlediği sav edilen fiili nedeniyle verilen disiplin cezasının, Aydın 1. Yönetim Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile; davacı hakkındaki argümanların kesin olarak ortaya konulduğundan ve muhalif fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden kelam edilemeyeceği gerekçesiyle iptal edildiği görülmektedir”

Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Sürgüne Yürütmeyi Durdurma !

“Bu durumda, dava konusu sürecin münasebeti olarak gösterilen konunun somut bilgi ve evraklar ile ortaya konulamadığı üzere, bunun dışında da davacının çalışmalarından randıman alınamadığı, çalışma arkadaşları ile uyumlu çalışamadığı, çalışma barışını bozduğu istikametinde rastgele bir savın bulunmaması nedeniyle, davacının … ilçesine atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka uygunluk, yürütmenin durdurulması istemini reddeden yönetim mahkemesi kararında türel isabet bulunmadığı kanaatine varılmaktadır. Ayrıca, sürecin uygulanmaya devamı hâlinde; davacının ikâmetini öteki bir ilçeye taşımak zorunda kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, davacı açısından telafisi güç ve imkansız ziyanların ortaya çıkabileceği de açıktır.” denilerek, üyemizin ikinci sefer tabi tutulduğu sürgünün yeniden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararı kıymetlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, “Üyemizin görev yeri değiştirildi” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir