1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Hemşireye Verilen Haksız ‘Kınama Cezası’ İptal Edildi

Hemşireye Verilen Haksız ‘Kınama Cezası’ İptal Edildi
0

Aydın’da hastane yönetimi tarafından bir hemşireye verilen ‘kınama cezası’ Genel Sıhhat İş Sendikası’nın müracaatının akabinde mahkeme tarafından iptal edildi.

“Görev Yeri Haksız Bir Şekilde Değiştirildi”

Aydın’da bir Devlet Hastanesi’nde misyon yapan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi hemşireye, Hastane Sıhhat Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından, “herhangi bir tebliğ vs. olmadan nöbet listesinin değiştirilmesi” istikametinde talimat verilmiştir. Üyemiz ise, “imzadan çıkmış, olur almış listenin yalnızca sistemden değiştirilmesinin kabul edilemez, keyfi bir uygulama olduğunu” belirtmiştir. Bunun üzerine; üyemiz hakkında haksız ve hukuka alışılmamış bir disiplin soruşturması başlatılmış, üyemize hem kınama cezası verilmiş hem de vazife yeri haksız bir biçimde değiştirilmiştir.

Naklen Atama İle İlgili Dava Devam Ediyor

Üyemiz, Sendikamız Genel Sağlık-İş’e hem kınama cezasının iptali hem de yer değiştirmeye yönelik naklen atama idari sürecinin iptali istemiyle müracaat yapmıştır. Üyemize derhal tüzel takviye verilmiş, kınama cezasının iptali istemiyle Aydın 1. Yönetim Mahkemesi’nde; naklen atama idari sürecinin iptali istemiyle Aydın 2. Yönetim Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Naklen atama ile ilgili açılan davada yargılama devam etmektedir. Kınama cezasının iptali istemiyle açılan davada ise; Aydın 1. Yönetim Mahkemesi tarafından, “…Uyuşmazlık konusu olayda belgedeki bilgi ve evraklar ile şahit tabirlerinin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar ünite müdürünün çalışma listelerini düzenleme ve müdahale etme konusunda yetkisi bulunduğu ve bu konuda talimat verebileceği açık ise de; nöbet listelerinin değiştirilmesi konusunda davacı tarafından verilen emre itiraz edilmediği, yazılı olarak talep edilmesi halinde değişikliği yapacağını belirtmesine rağmen hakkında tutulan tutanağın ünite müdürü ve olaya şahit olmayan hemşire tarafından imzalandığı, ünite müdürü ile ortalarında geçen konuşmaya ise öteki birisinin şahit olmadığı, hasebiyle davacı hakkındaki savların kesin olarak ortaya konulduğundan ve ters fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden kelam edilemeyeceği ve verilen buyruklara itiraz ettiğinden bahisle tesis edilen davaya husus disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek, üyemize verilen KINAMA CEZASININ İPTALİNE karar verilmiştir.

Üyemize Kusuru Bulunmayan Olay Nedeniyle Kınama Cezası Verilmişti

Kararı kıymetlendiren Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, “Aydın 1. İdare Mahkemesi, somut durumla ilgili “İPTAL” kararını verirken, “idarece yapılan soruşturmanın usule aykırı olduğu, soruşturma kapsamında isnat edilen fiillerle ilgili olarak net bilgilere yer verilmediği, üyemize isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği” tespitlerinde bulunmuştur. Mahkeme kararında belirtildiği üzere; üyemizi “mobbing” baskısı altında tutmak isteyen yönetim “hukuka ve usule” karşıt bir soruşturma gerçekleştirmiş, üyemizi “kusuru bulunmayan” olay nedeniyle “kınama cezası” ile tecziye etmiştir.

Hukuka Karşıt Tüm Süreçler Birer Birer İptal Edilecektir

Aydın 1. Yönetim Mahkemesi kararı, tespit ve sonuç bakımından son derece tüzel bir karardır. Aydın Vilayet Sıhhat Müdürlüğü, üyemizi ve bu vilayette vazife yapan tüm sıhhat çalışanlarını “mobbing” baskısı altında tutmaktan artık vazgeçmelidir. Hukuka alışılmamış idari süreçlere imza atmaya doymayan Aydın Vilayet Sıhhat Müdürlüğü, bu tavır ve idari süreçlere devam ettiği sürece, karşısında TEKRAR Genel Sağlık-İş’i bulacak, Aydın Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’nün de hukuka alışılmamış tüm idari süreçleri birer birer iptal ettirilecektir. Aydın 1. Yönetim Mahkemesi kararı, bu cinsten hukuksuzluklara maruz kalan üyemiz olsun olmasın tüm sıhhat işçileri için değerli bir hukuksal kazanımdır. Her vakit belirttiğimiz üzere Genel Sağlık-İş, hukuksuzluk neredeyse orada olacak ve üyelerinin, yöneticilerden gelen her türlü haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı çabasından asla vazgeçmeyecektir.” diye konuştu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir