Lazerle Prostat Ameliyatı: Holep, Thulep ve Greenlight
 1. Anasayfa
 2. Hastalıklar

Lazerle Prostat Ameliyatı: Holep, Thulep ve Greenlight

0

Ürolojide Lazer(Laser) Kullanımı

Lazer (LASER) Nedir?: Lazer yada Laser sözü, “Light Amplification of Stimulated
Emission of Radiation-LASER” teriminin Türkçe kısaltmasıdır. Lazer aygıtları; günümüzde,
teknolojik ilerlemeler sayesinde başta güzel huylu prostat büyümesi, böbrek ve idrar yolları
taşlarının kırılmasında-tedavisinde olmak üzere; mesane ve üst idrar yolları tümörlerinin
endoskopik olarak temizlenmesi(rezeksiyonu) ve evrelemesinde, ve öbür birçok ürolojik
hastalıkta kullanılan bir başarılı bir prosedür olabilir.Lazer, kesme, kanı durdurma(koagülasyon) ve
buharlaştırma(vaporizasyon) işlevini eş vakitli olarak gerçekleştirebilmesinin yanında
ödem, sertleşme ve darlık riskini de büyük oranda azaltabilir.

Günümüzde Ürolojik cerrahide bugüne kadar kullanılan lazer cinsleri:

 • Karbondioksit-CO2 Lazer, artık fazla kullanılmamaktadır
 • Neodymium:Yttrium-Aluminum-Garnet (Nd:YAG),
 • Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet (Ho:YAG), Holmium Lazer
 • Thulium lazer
 • Potasyum-Titanil-Fosfat (KTP): Greenlight

Holmium Lazer ile Prostat Ameliyatı: HoLEP

HOLEP nedir? : HoLEP, Holmium lazer ile yapılan prostat ameliyatını söz etmektedir.
Holmium lazer dokuda ve böbrek taşında hayli yeterli bir biçimde emilir ve aktif bir şekilde
kullanıma imkan verir. Holmium lazer aygıtı hem taş kırmada kullanılırken, hem de özellikle
prostat ve öteki dokularda eş vakitli kesme, kanama denetimi ve buharlaştırma amacıyla
kullanılır.

Holmium lazerin başka lazerlerden en kıymetli farkı uygulanan dokuya yıkıcı/yakıcı etkisinin
çok derin olmamasıdır(0.40 mm). Prostata uygulandığında tesir derinliği birden teğe artmaz,
prostatın kapsülünü geçmez. Holmium lazerin bu özelliği nedeniyle rahatlıkla prostatın
kapsülü ile büyümüş prostat dokusu ortasından çarçabuk sıyırma süreci yapılabilir, yani
enükleasyon yapılabilir. HoLEP’le prostat ameliyatı tamda bu süreci söz eder.

HoLEP ile Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Süreç hastane koşullarında, genel yahut lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden
kameralı endoskopik bir aletle girilir, prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı denetim eden yani
idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve gerisinde mesaneye ilerleterek
mesanenin içi öteki bir sorun (tümör, taş vs) olup olmadığını denetim ile başlar. Takiben
prostat Holmium lazer probu ile idrar tutmamızı sağlayan kapak-sfinkter korunarak belli
noktalardan prostat lobları kendi kapsülünden gerisin geriye mesaneye yanlışsız sıyrılarak 2-3
modül halinde mesaneye bırakılır, kanayan yerler tekrar Holmium lazer probu ile yakılır.
Mesane içine bırakılan prostat modülleri morselatör denen özel bir aygıtla parçalanır ve
vakumlanarak dışarı alınır. İçeride modül olmadığından emin olduktan ve kanama
denetiminden sonra idrar sondası konularak sürece son verilir. Çıkarılan doku incelenmek
üzere patolojiye gönderilir, yani birtakım lazer ameliyatlarının tersine Holep ameliyatında
prostatın tümüyle dışarı alınmakta ve patolojide inceleme imkanı olmakta, şayet kanser
çıkarsa ona nazaran ek tedavi verilmelidir.

HoLEP ameliyatından sonra hastanede kaç gün kalınır, İdrar sondası ne zaman
alınır?:

HoLEP ile prostat ameliyatı sonrası 1-2 gün sonra idrar sondası çekilip hasta taburcu
edilir.

HoLEP Ameliyatı Erkekliği Tesirler mi?
Lazerle yapılan âlâ huylu prostat büyümesi ameliyatlarında thulium lazer gücünün daha az
doku derinliğine ulaşması nedeniyle sertleşmeyi sağlayan sonlara ziyan vermemektedir.
Holep’e nazaran lazer gücünün tesir derinliği nispeten daha azdır(0.40 mm), bu yönüyle
avantajlı sayılabilir. Sonuç olarak HoLEP Ameliyatı erkekliğe yani cinsel
işlevlere ziyan vermemektedir. Fakat prostat ameliyatlarında olduğu üzere Holep de meni
geri kaçmasını engelleyen alan alındığı için orgazm anında meni geriye yanlışsız mesaneye
kaçar ve daha sonra idrarla birlikte dışarı atılır(retrograd ejakülasyon). Bu durumun hastaya
bir ziyanı yoktur.

Hastalar ameliyattan sonra şu sıkıntılar olabilir:

 • Geçici kanamalar olabilir, kanı sulandırıcı ilaç kesilmiş hastalarda ise tekrar
  başlanması bir süre ertelenebilir.
 • Geçici idrar yaparken yanma ve ağrı: vakit geçtikçe bu şikayetler tesirini kaybeder,
  bir kaç hafta sürebilir.
 • İlk haftalarda hafif idrar kaçırma, bu hastalarda idrar tutma jimnastiği (kegel egzersizi)
  önerilebilir.
 • Ameliyat sonrası idrar yolları enfeksiyonu, antibiyotik tedavisi uygulanabilir, bol su önerilir.
  İdrar yapamama yani süreksiz idrar tıkanması olabilir,1-2 gün idrar sondası gerekebilir.

Uzun devirde prostatın tekrar büyüyüp idrar yolunu tıkaması teorik olarak mümkün
fakat pratikte pek görülmemektedir.

​Holep ile Alınan Sonuçlar:

HoLEP ile başka prostat ameliyatları cinsleri ile alınan düzgünleşme sonuçları karşılaştırıldığında;
işeme suratı ve prostat belirtilerinde ki düzelme birebirdir. Bunun yanında hastanede kalış süresi
ve sonda kalış mühleti HOLEP’te ortalama bir gün daha kısadır. Fakat hala klasik kalapı
prostat ameliyatı olan TUR-P, en ülkü cerrahi tedavi olma özelliğine devam ettirmektedir.
Hastalar tercih yaparken bu datalar sunulur, hasta ve cerrahın ortak kararı ile ameliyat
sistemine karar verilmelidir.

Thulium Lazer ile Prostat Ameliyatı: ThuLEP

ThuLEP Nedir? ThuFLEP Nedir?:ThuLEP Thulium lazerin Holep üzere prostat ameliyatında
kullanımını söz eder. Esasen isimleri farklı olsa da Holmium ve Thulium lazer ile yapılan
ameliyatlar ikisinde de hedef prostatın açık ameliyattaki üzere kapsülden tümüyle sıyrılması ve
sonra morselatör denilen aygıtla sıyrılan prostatın kıyma formunda parçalanarak idrar
kanalından çıkarılma sürecidir. HoLEP ameliyatında Holmium lazer, ThuLEP ameliyatında ise
Thulium lazer kullanılmaktadır. Thulium lazer aygıtı Holmium lazerde olduğu üzere hem taş
kırmada kullanılırken, hem de bilhassa prostat ve başka dokularda eş vakitli kesme,
kanama denetimi ve buharlaştırma emeliyle kullanılmaktadır.
Holmium lazerler darbeli lazerlerdir; thulium lazerler devamlı-analog tesir eden lazerlerdir.
Thulium lazer, holmiumun lazerinin bilakis bıçak gibisi bir tesir yapmaktadır.Her iki lazer
gücü ile yapılan süreçler birbirine benzemekle birlikte ThuLEP lazerin daha güzel kesici gücü
ve daha az doku derinliğine ulaşması kelam hususudur.ThuLEP yada ThuFLEP tekniği, halen
kullanılmakta olan HOLEP’te teknolojisine nazaran yan tesirleri ve dokudaki bozulmaların daha
az olması, daha âlâ kanama denetimi imkanı sağlaması üzere kıymetli sayılabilecek avantajları
olabilir.
En aktüel teknoloji olan ThuLEP yada ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) teknolojisi, Uygun huylu
prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve
evrelemesinde, üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesinde
kullanılmaktadır.

ThuLEP hangi hastalara yapılır?

 • Prostat ameliyatı düşünülen her hastaya yapılabilir.
 • Prostatın büyüklüğüne bakılmaksızın her büyüklükteki prostata uygulanabilir.
 • Ayrıca mesane taşı varsaaynı seansda o da temizlenebilir.
 • Devamlı sonda taşımak zorunda kalan hastalara yapılabilir.
 • Kan sulandırıcı tedavisi alan hastalara da uygulanabilir.

ThuLEP ile Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

HoLEP ve ThuLEP temel olarak kullanılan aletler ve teknik ekipman neredeyse birebir birebirdir,
tek fark kullanılan lazer aygıtıdır. HoLEP ameliyatında Holmium lazer, ThuLEP ameliyatında
ise Thulium lazer kullanılmaktadır.
Süreç hastane kurallarında, genel yahut lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden
endoskopik aletle girilir, prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı denetim eden yani idrar tutmamızı
sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve arkasında mesaneye ilerleterek mesanenin içi
öteki bir sorun (tümör, taş vs) olup olmadığını denetim ile başlar. Takiben prostat Thulium
lazer probu ile idrar tutmamızı sağlayan kapak-sfinkter korunarak belirli noktalardan prostat
lobları kendi kapsülünden gerisin geriye mesaneye hakikat sıyrılarak 2-3 modül halinde
mesaneye bırakılır, kanayan yerler tekrar Thulium lazer probu ile yakılır. Mesane içine
bırakılan prostat kesimleri morselatör denen özel bir aygıtla parçalanır ve vakumlanarak
dışarı alınır. İçeride kesim olmadığından emin olduktan ve kanama denetiminden sonra idrar
sondası konularak sürece son verilir. Çıkarılan doku incelenmek üzere patolojiye gönderilir,
yani kimi lazer ameliyatlarının bilakis Holep ve Thulep ameliyatında prostatın tümüyle dışarı
alınmakta ve patolojide inceleme imkanı olmakta, şayet kanser çıkarsa ona nazaran ek tedavi
verilmelidir.

ThuLEP ameliyatından sonra hastanede kaç gün kalınır, İdrar sondası ne vakit alınır?:
ThuLEP ile prostat ameliyatı sonrası 1-2 gün sonra idrar sondası çekilip hasta taburcu edilir.

ThuLEP Ameliyatı Erkekliği Tesirler mi?

Lazerle yapılan güzel huylu prostat büyümesi ameliyatlarında thulium lazer gücünün daha az
doku derinliğine ulaşması nedeniyle sertleşmeyi sağlayan hudutlara ziyan vermemektedir.
Holep’e nazaran lazer gücünün tesir derinliği nispeten daha azdır(0.25 mm), bu yönüyle
avantajlı sayılabilir. Sonuç olarak ThuLEP Ameliyatı erkekliğe yani cinsel işlevlere zarar
vermemektedir. Fakat prostat ameliyatlarında olduğu üzere Holep de de Thulep de de meni
geri kaçmasını engelleyen alan alındığı için orgazm anında meni geriye hakikat mesaneye
kaçar ve daha sonra idrarla bir arada dışarı atılır(retrograd ejakülasyon). Bu durumun hastaya
bir ziyanı yoktur.

Hastalar ameliyattan sonra şu problemler olabilir:

 • Geçici kanamalar olabilir, kanı sulandırıcı ilaç kesilmiş hastalarda ise tekrar
  başlanması bir süre ertelenebilir.
 • Geçici idrar yaparken yanma ve ağrı: vakit geçtikçe bu şikayetler tesirini kaybeder,
  bir kaç hafta sürebilir.
 • İlk haftalarda hafif idrar kaçırma, bu hastalarda idrar tutma jimnastiği (kegel egzersizi)
  önerilebilir.
 • Ameliyat sonrası idrar yolları enfeksiyonu, antibiyotik tedavisi uygulanabilir, bol su önerilir.
 • İdrar yapamama yani süreksiz idrar tıkanması olabilir,1-2 gün idrar sondası gerekebilir.
 • Uzun devirde prostatın tekrar büyüyüp idrar yolunu tıkaması teorik olarak mümkün
  lakin pratikte pek görülmemektedir.

​​Hastalar olağan günlük yaşama ne vakit dönebilir?: Hastalar 1-2 hafta için de iş
hayatına dönebilir, 4 hafta sonra cinsellikten uzak durması önerilir. Birinci cinsel temas da
idrarda-menide kanama görülebilir.

GreenLight Lazer ile Prostat Ameliyatı: GreenLight

GreenLight lazer metodu nedir?: GreenLight lazer formülü; âlâ huylu prostat büyümesinin
cerrahi tedavisinde kullanılan, prostatın büyümüş kısımlarının greenlight lazer enerjisiyle
buharlaştırılması olarak bilinmektedir. GreenLight, bir lazer tedavisidir ve yüksek güçlü lazer
gücü kullanılarak prostat dokularının buharlaştırılıp yok edilmesi amaçlanmaktadır.
Hastaların birçok tıpkı gün içerisinde ya da sonraki gün taburcu edilmekte ve 1-2 hafta
içerisinde olağan günlük hayatına dönebilmektedir. Kolay uygulanabilirliği, kanamanın az
olması ve hastanede kalma mühletinin daha az olması kimi özel hasta kümeleri için tercih
nedeni olabilir. Greenlight denmesinin nedeni lazerin yaydığı ışının yeşil renkli olmasından
kaynaklanır.

GreenLight lazer usulü ile alınan sonuçlar; öbür prosedürler yapılan ameliyatın sonuçları ile
karşılaştırıldığında şayet kimi özel hasta kümeleri dikkate alındığında sonuçlar birbirine
benzeridir, fakat yinede greenlight prostatektomi herkese ve her prostata uygulanacak
standart bir tedavi metodu değildir, milletlerarası kılavuzlarda prostat ameliyatı için sadece
halihazırda kullanılan bir yol olarak geçmektedir, birinci planda önerilen bir yöndem
değildir.

GreenLight Lazer ile Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İşlem hastane kaidelerinde, genel yahut lokal anestezi (spinal), penisdeki dış idrar deliğinden
kameralı endoskopik bir aletle girilir, prostat dokusu, idrar kanalı, idrarı denetim eden yani
idrar tutmamızı sağlayan kapağın (sfinkter) incelenmesi ve gerisinde mesaneye ilerleterek
mesanenin içi diğer bir sorun (tümör, taş vs) olup olmadığını denetim ile başlar.
Sonrasında endoskop içinden ilerletilen greenlight lazer probu ile büyümüş prostat lobları
kâfi ve istenilen ölçüde buharlaştırılır ve rahat idrar yapılabilecek kadar bir alan oluşturulur,
prostat tarafından oluşturulan tıkanıklık giderilir. Lakin bu prosedürde dışarı doku
alınmadığından patolojik inceleme yapılmamaktadır, bu yüzden ameliyat öncesi hastada
prostat kanseri olmadığını öbür formüllerle ekarte edilmiş olması gereklidir.

GreenLight operasyonunun avantajları nelerdir?

 • GreenLight lazer formülü prostat ameliyatları içerisinde en inançlı yöntemlerden
  biridir. GreenLight lazerle prostat ameliyatı süreci yalnızca buharlaştırılarak ortadan
  kaldırılmak istenen bölgeyle sonludur, bu da öbür prostat ameliyatlarında görülen
  yan tesirler görülmez.
 • Kansız bir ameliyattır. Kan kaybı yok denilecek az olan bir ameliyattır. Kan sulandırıcı tedavi alan hastalarda uygulanabilmektedir.
 • Hastaların bu süreç için hastanede yatış müddeti ortalama bir gündür, tıpkı gün veya
  süreçten bir gün sonra taburcu edilir.
 • Ameliyattan sonra 12-24 saat içerisinde hastanın sondası çıkarılmaktadır. Bir haftada
  günlük olağan yaşama dönebilmektedir.
 • Kanama, erkeklik kaybı, meni boşalmaması, idrar kaçırma üzere istenmeyen
  komplikasyonlar başka tekniklere göre daha azdır.
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir
uykuda-idrar-kacirma-gp76q59V.jpg

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir