1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Prof. Dr. Fisun Aykar: “Hemşirelikte Liderliğe Yatırım Yapın!”

Prof. Dr. Fisun Aykar: “Hemşirelikte Liderliğe Yatırım Yapın!”
0

Hemşire Akademisyen Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Bilim Sıhhat Haber Ajansı’na (BSHA) kıymetli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aykar, hemşirelik mesleğinin ehemmiyeti, meseleleri, sıkıntılara tahlil teklifleri konusunda yaptığı açıklamada, pandemide, zelzele üzere doğal afetlerde sıhhat yükünü sırtlayan hemşirelerin, hemşirelik mesleğinin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğine dikkat çekti, “Hemşireler 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla hakketti. Hemşirelik hizmetlerinin her kademesinde aldığı görevi insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin büyük bir özveri gerçekleştiren tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü kutlarım” dedi. 

Hemşirelerin Yükü Her Geçen Gün Ağırlaşmaktadır

Aykar, “2020 Dünya Hemşirelik Yılının başlarında hayatımıza giren Covid-19 Pandemi’sinde Dünya olarak altı milyonun üzerinde, ülke olarak yüz bine yakın canımızı kaybettik. Pandeminin etkisini her birimiz, hayatımızın her alanında derinden hissettik. Şüphesiz pandemiden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının içinde de ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan hemşireler gelmektedir. Dünya olarak “normal”e dönmeye, pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız şu günlerde, insanlığın, toplumun, her bir ailenin ve bireyin nitelikli hemşirelik hizmetlerine olan muhtaçlığı, her zamankinden daha görünür ve daha elzemdir. Zira hemşireler, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit biçimde yararlanabildiği, sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sıhhat sistemlerine inşa edilmesi ve yürütülmesinde kilit sıhhat çalışanlarıdır. 24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, inançlı ve nitelikli bakım sağlayabileceklerinden çok daha fazla sayıda hastaya bakmak durumunda olmaları yanı sıra, vazifeleri dışındaki pek çok iş hemşirelerden beklenmektedir. Tüm sıhhat çalışanları üzere hemşirelerin de maaşlarına ve özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. İşyerlerinde karşı karşıya kalınan şiddet ve mobbing, hâkim sendika ve hastane yöneticilerinin baskısı ve ayrımcılığı; liyakata dayalı olmayan yönetici atanmaları, hemşirelik yasa ve yönetmeliğinin uygulanmaması, yüksek lisans ve doktora mezunu hemşirelerin almış oldukları eğitime nazaran görevlendirilmemeleri, mevzuatın vermiş olduğu haklardan yararlanmalarının engellenmesi ise hemşirelerin yükünü ağırlaştırmaktadır” dedi. 

Hemşireliğe Yatırım Yapın, Haklarına Hürmet Duyun 

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, dünyanın öteki ucundaki bir kentte ortaya çıkarak kısa müddette tüm dünyayı tesiri altına alan ve hayatlarımıza hükmeden Covid-19 hastalığının, sıhhat kelam konusu olduğunda global bir âlâ oluşun ne kadar gerekli olduğunu, global sıhhatin anahtarının ise nicelik ve nitelik olarak kâfi hemşire işgücünden geçtiğini tüm dünyaya gösterdiğine dikkat çekerek, “Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) liderliğinde küresel sağlık gereksinimleri temel alınarak belirlenen, 2022 yılı temasında, hemşireler, hükümetlere, karar vericilere halka seslenmekte “Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Hemşirelerin Haklarına Saygı Gösterin” demektedir. Bu ülkenin hemşireleri olarak bizler de, siyasi önderlerimize, yetkililere, karar vericilere ve halkımıza sesleniyoruz. Halkımıza hak ettiği ve gereksinim duyduğu hemşirelik bakımını vermek için manilerimiz var. Bu pürüzleri kaldırmak, toplumun sıhhatinin korunması, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, nitelikli ve inançlı sıhhat hizmetinin verilebilmesi için hemşireliğe yatırım yapın, haklarına hürmet duyun” dedi. 

Talebimiz Sıkıntılarımızın Görülmesidir!

Aykar, “Hemşireler olarak, toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sıhhat bakım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Lakin mesleğimizi nitelikli bir halde yapma ve toplumumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki bu maniler ve bu manileri aşmada talep ettiğimiz dayanağın verilmemesi, sesimizin duyulmaması, gayretimizin görülmemesi ve seslendirilmemesi bizleri yordu, gücümüzü tüketti. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da bu çabayı sürdürmeyi neredeyse imkânsız kıldı” dedi. “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda talebimiz yine değişmedi. Toplumumuza hak ettiği bakımı vermek için karşı karşıya kaldığımız sorunların görülmesini istiyoruz. Halkımızı, medya organlarını ve politika yapıcıları, halk sağlığının önceliğimiz olduğu bu mücadelemize katılmaya davet ediyoruz” diyen Fisun Aykar şöyle devam etti: “Tüm bu çabaları gösterirken tüm meslektaşlarımız, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla hakketti. Hemşirelik hizmetlerinin her kademesinde aldığı görevi insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin büyük bir özveri gerçekleştiren tüm meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi ve tüm konuklarımıza saygı ve sevgilerimi sunar, tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü kutlarım.”

Prof. Dr. Aykar, Hemşirelerin Sıkıntılarına Dikkat Çekti,

Çözümleri Sıraladı!

Hemşirelik eğitimine yatırım yapın: Üniversitelerin hemşirelik kısımlarına, gereksinim duyulan hemşire öğretim elemanı, uygulama alanı, sınıf, laboratuvar, muhtaçlık duyulan teknik ve teknolojik gereçler sağlanmalı. Kontenjanlar, öğrencilerin nitelikli hemşireler olarak mezun olabilecekleri seviyede tutulmalı. Hemşirelik mesleğini, hemşire olmayan öğretim takımlarına öğrettirme ısrarından vazgeçilmeli. Hemşirelik bölümlerini/fakültelerini hemşire olmayan yöneticilere bırakma ısrarından vazgeçilmeli. 

Hemşirelik mesleğine yatırım yapın: Atama bekleyen hemşirelerin ataması bir an evvel yapılmalı. İş teminatsız, kontratlı 4/B çalışma takımlarından vazgeçilmeli. Hemşirelerin hastalarına kaliteli ve inançlı bakımını sağlayabileceği, gerçek manada hemşirelik hizmeti verebileceği hasta-hemşire oranları belirlenmeli ve uygulamaya geçirilmeli. Özel hastane, üniversite hastanesi ve kamu hastanelerindeki çalışma şartlarının ve özlük haklarının benzeştirilmesi sağlanmalı. 

Hemşirelikte liderliğe yatırım yapın: Hemşirelerden habersiz, hemşirelere dair kararlar almaktan vazgeçilmeli. Sıhhat hizmetlerine yönelik karar alırken, düzenleme yaparken, hemşirelerin sesi duyulmalı. Hemşirelerin alandan, deneyimden, akademiden, bilimsel bilgiden beslenen potansiyellerinden faydalanılmalı. Hemşirelik hizmetlerinin idaresini hemşirelere bırakılmalı.

Hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yatırım yapın: Hemşirelerin misyon yetki ve sorumluluklarını, hemşire olmayan sıhhat çalışanlarına açan uygulamalardan, hemşirelerin hemşirelik dışı işlerde görevlendirilmesinden, misyon tarifinde olmayan işlerin hemşirelere yaptırılmaya çalışmasından vazgeçilmeli. Hemşirelik yasa ve yönetmelikleri uygulanmalı. Hemşirelerin ve sıhhat çalışanlarının güvenliğini sağlamasına öncelik verin: Çalışma ortamları baskı ve şiddetten ivedilikle arındırılmalı. Sıhhatte şiddeti önlemeye yönelik gerçekçi adımlar atılmalı. Sıhhatte şiddete yol açan, özendiren, besleyen siyaset ve telaffuzlardan vazgeçilmeli. 

Hemşirelerin sıhhat ve iyiliğinin sağlanmasına öncelik verin: Hemşirelerin hemşirelik yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda çalışması sağlanmalı. 3600 ek gösterge, fiili hizmet, adil maaş, iş sıhhati ve güvenliği haklarını içeren özlük hakları düzenlemeleri gerçekleştirilmeli. Covid-19, illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve Covid-19 nedeniyle hayatını yitiren sıhhat çalışanları şehit kabul edilmeli. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir