1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

SABİM Çatısı Altında 21 Sıhhat Sendikası Ortak Uğraş İçin Bir Ortada

SABİM Çatısı Altında 21 Sıhhat Sendikası Ortak Uğraş İçin Bir Ortada
0

21 Sıhhat Sendikasının bir ortaya gelerek oluşturdukları Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Birlik ve Uğraş Platformu (SABİM),  22 Temmuz günü Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel’de saat 12:00-14:00 ortasında toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirecekleri toplantı sonrasında SABİM ismine Birlik Sıhhat Sen Genel Lideri Ahmet Doğruyol, basın bildirisinde bulundu.

Birlik Sıhhat Sen Genel Lideri Ahmet Doğruyol, 21 sıhhat sendikasının bir bir ortaya gelmesinin epey kıymetli olduğunu tabir ederek, “Bu birliktelik önümüzdeki süreçte sarı sendikaların sonunu getirecektir. Hak aranmaktan epeyce uzak olan siyasetin denetimindeki sarı sendikaların başka sendikaları yok etmek için, bir yıl %1 barajı, öteki yıl %2 barajı getirerek öteki sendikaların önünü kesme gayretlerine girmiş olmalarının sonucunda bu birliktelikler oluşmaktadır. Siyaseti kullanarak getirdikleri o barajlar sarı sendikaların sonu olacaktır. 21 sendikanın ortak paydalarda ve minimum müştereklerde buluşması, biraraya  gelmesi ve ortak aksiyon planları yapmaları epey değerlidir. Bugün Ankara’da yapılan bu toplantı ve ortak birlikteliğin tüm vilayetlerimize yayılacağını inanıyoruz” dedi.

“SABİM Çatısı Altında 21 Sağlık Sendikasının Ortak Açıklamada Bulunması Oldukça Önemli”

“SABİM Çatısı Altında 21 Sağlık Sendikasının Ortak Açıklamada Bulunması Oldukça Önemli”

Birlik Sıhhat Sen Genel Lideri Doğruyol, bugüne dek yapılan toplu mukavelelerde, maalesef vatandaş gözünde inandırıcılığını yitirmiş olan TÜİK’in kelamda enflasyon oranlarında verilen artırımın sıfır artırım demek olduğunu da tabir etti. Doğruyol, “SABİM çatısı altında 21 sağlık sendikasının asgari müştereklerde birleşmesi ve ortak açıklamada bulunarak ortak taleplerini dile getirmesi oldukça önemli” diye konuştu.
SABİM Platformu; Şiddet, Mali Haklar, Özlük Hakları, Çalışma Şartları ve Liyakat formundaki 5 temel başlık altında, 5’er unsur olmak üzere toplam 25 ortak talebi yayınladı;

Şiddet

1. Sıhhat Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek örgütleri ve sendikaların da temsil edildiği Şiddetle Gayret Şurası kurulmalıdır.
2. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde aktif yasal düzenlemelerin yanı sıra işyerlerinde de gerekli teknik tedbirler alınmalı, ilgili üniteler kurulmalıdır.
3. Beyaz kod veren sıhhat çalışanı olayın olduğu gün idari müsaadeli sayılmalıdır.
4. Aile sıhhati ünitelerinde güvenlik vazifelisi bulundurulmalıdır. Bu güvenlik vazifelilerinin mali ve toplumsal hakları
Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.
5. Şiddet kadar, kurumlarda yaşanan mobbingin de kıymeti kavranmalı, buna ait yasal mevzuat düzenlenmelidir.

Mali Haklar

1. Tüm sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarının fiyatları, en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sonu üzerine çıkarılarak, emekli aylığına yansıyacak biçimde tek kalem maaş olarak ödenmelidir. Uzman doktor maaşı yoksulluk hududunun üç katı olacak biçimde düzenlenmeli; tüm sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarının maaşları da eğitim seviyesi, hizmet yılı, mesleksel sorumluluklar ve riskler gözetilerek yine belirlenmelidir. Tüm çalışanların vergi oranı %15 olarak sabitlenmelidir.
2. Nöbet fiyatları, aylık fiyatın saat başına düşen meblağın en az 2 katı olacak formda ödenmelidir. Bu nöbet fiyatları, riskli ünite, gece çalışma ile resmi ve dini bayramlar için %100 arttırılmalıdır. Nöbet fiyatlarının takip eden ayın en geç 15’inde genel bütçeden ödenmesi karar altına alınmalıdır.
3. Tüm kamu sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarına kendi bayram ve mesleksel kutlama günlerinde (14 Mart Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Ebeler Günü, Sağlıkçılar Günü vb.) bir maaş fiyatında tediye verilmelidir. Ayrıyeten, tüm sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarına yılda iki sefer bir maaş meblağında ikramiye verilmelidir.
4. Aile tabibi ve aile sıhhati çalışanlarından yıllık müsaade, vefat müsaadesi ve hastalık raporlarında maaş kesintisi yapılmamalıdır. Aile sıhhati çalışanlarının 1,5 olan tavan fiyat katsayısı 3’e çıkarılmalıdır. ASM sarfiyat ödeneği kalemi oranları; Sosyo-gelişmişlik ödemesinde, bölge oranları ve zelzele bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı; Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan birinci 1000 puana kadar olan hak ediş kalemi katsayısı %100 arttırılmalıdır. ASM’ler güvenlikli fiziki şartları uygun olacak halde, kamu tarafından inşa edilmelidir. Bunlar gerçekleşinceye kadar ASM’lerin kira, işçi ve her türlü masrafları merkezi bütçeden karşılanmalıdır.
5. Aile hekimliği dahil tüm sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarına; giysi yardımı, aile yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, mevt yardımı ve ulaşım yardımı yeni ekonomik sayılara ve hizmet bölge ve kümelerine nazaran belirlenip ödenmelidir. Afet bölgelerinde vazife yapan sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarının barınma muhtaçlıkları ivedilikle karşılanmalıdır.

Özlük Hakları

1. Fiili hizmet mühleti artırımı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak, tüm sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe de dönük olacak halde yine düzenlenmelidir.
2. Kamuda kontratlı istihdama ve hizmet alım mukavelelerine son verilmeli, takımlı, garantili çalışma biçimi sağlanmalıdır. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak YÖK tarafından tanınan alanlarda uzmanlığını alanlar için takım açılmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir.
3. Yüz yüze yahut uzaktan gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin müddeti mesaiden sayılmalı ve mesai saatleri sonrası yapılan eğitimler için nöbet fiyatı ödenmelidir.
4. 5510 ve 5434 sayılı kanunlara nazaran emekli olanlar ile çalışanlar ortasındaki emekli aylığı farklılığı giderilmelidir.
5. Sıhhat ve toplumsal hizmet kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarında aile birliğinin sağlanmasına pürüz teşkil eden sınırlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Üniversite hastaneleri ortasındaki tayin sorunu çözülmelidir.

Çalışma Koşulları

1. Sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanları, kendi takım unvanlarına uygun durumlarda çalıştırılmalıdır.
2. Eşi ölen yahut boşanma sebebi ile çocuğunun velayeti verilmiş olan sıhhat çalışanına, isteği dışında gece nöbeti
verilmemelidir.
3. Nöbet tutulan hastanelerde 10 yaşından küçük çocuğu olan sıhhat çalışanları için, nöbette çocuklarının bakım ve
gözetimi için 7/24 hizmet veren kreş imkânı, yönetim tarafından sağlanmalıdır.
4. Sıhhat çalışanlarının iş yükünü artıran işçi eksikliği giderilmeli, gerekli işçi istihdamı sağlanmalıdır.
Kamudaki farklı istihdam modelleri ortadan kaldırılmalıdır.
5. OECD bilgileri ile hasta başına düşen sıhhat çalışanı dataları göz önüne alınarak ve ortalamalara dikkat edilerek
sağlık çalışanı atamaları kâfi seviyede yapılmalıdır.

Liyakat

1. Vazifede yükselme imtihanlarında mülakat kaldırılmalıdır.
2. Kontratlı yöneticilik modelinden vazgeçilmeli; tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine nazaran, merkezi bir
şekilde atanmalıdır.
3. Tüm ünite amirlerinin belirlenmesinde; objektif ve liyakate uygun bireylerin aday olabileceği ve işyeri çalışanlarının
da görüşünün alınacağı, makul bir müddet için seçileceği bir sistem, yönetmelik ile düzenlenmelidir.
4. Yönetici durumunda misyon yapan çalışanlar, sendika üyesi olamayacaklar kapsamına alınmalıdır.
5. Sendika üyeliği ve üyelikten çekilme süreçleri E-Devlet üzerinden yapılmalıdır.
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir