1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Sarsıntı Bölgesinde Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Meseleler Devam Ediyor

Sarsıntı Bölgesinde Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Meseleler Devam Ediyor
0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Şurası (UDEK) Yürütme Heyeti ve TTB Asistan ve Genç Uzman Tabipler Kolu’nun daveti ile sarsıntı bölgesindeki uzmanlık eğitiminin sıkıntılarını konuşmak üzere uzmanlık öğrencileriyle, zelzele bölgesindeki eğitim kurumlarında misyon yapan eğiticilerle çevrimiçi iki başka toplantı gerçekleştirildi.

Depremzede Uzmanlık Öğrencileri Tahlil Bekliyor

TTB Merkez Kurulu ve UDEK Yürütme Heyeti üyelerinin, TTB Asistan ve Genç Uzman Tabipler Kolu temsilcilerinin, zelzele bölgesindeki pek çok uzmanlık öğrencisinin katıldığı birinci toplantıda; barınmanın en kıymetli sorun olduğu, eğitim kurumlarında esnek çalışmanın devam ettiği, uzmanlık öğrencilerinin yalnızca sıhhat hizmetinin sunumunda çoğunlukla tek başlarına misyon aldıkları, hasta çeşitliliğinin besbelli olarak azaldığı söz edildi. Tüm bunların sonucu olarak uzmanlık öğrencilerinin eğitim hakkının büsbütün göz arkası edildiği belirtildi. Sıhhat Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) 15 Mart 2023 tarihli kararıyla zelzeleden en fazla etkilenen; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da uzmanlık öğrencilerine sarsıntı bölgesi dışındaki eğitim kurumlarına altı aya kadar süreksiz görevlendirme hakkı tanınmış lakin bu görevlendirmeler kurum üst yöneticilerinin müsaadesine bağlanmıştı. Toplantıya katılan asistan doktorlar az sayıda tabibin çoklukla 6 aydan daha kısa müddetler olacak halde görevlendirme alabildiklerini belirttiler. Farklı kurumlar ve birebir kurumdaki farklı kısımlar ortasında müsaade konusunda farklılıklar olduğu, kimilerinde süreksiz görevlendirmenin rotasyon yerine geçeceği, birtakım kurumlarda olağan vakitlerde geçiş yapılabilecek kısımlara bile geçiş müsaadesi verilmediği söz edildi. Üç aylık görevlendirmelerle giden tabipler de bu mühletin çok kısa olduğunu, gittikleri yerlere ahenk sağlamalarının bile bu müddette mümkün olamayacağını belirttiler. Ayrıyeten misyonlu gidilen kurumun değil de geldikleri kurumun ek ödemelerinin verildiği konusunda tenkitler lisana getirildi.

İsteyen Uzmanlık Öğrencilerine Kalıcı Geçiş Hakkının Tanınması Gündeme Geldi

Toplantıda gündeme gelen bahisler şöyle oldu: “Çukurova Üniversitesi sarsıntı sonrasında orta hasarlı raporu verildiği için boşaltılmıştı ve bilindiği üzere hizmet yalnızca acil serviste sonlu bir kısımda sürdürülmektedir. Adana, uzmanlık öğrencilerine TUK’un geçiş hakkı tanıdığı kentlerden olmamasına rağmen Çukurova Üniversitesi’nin uzmanlık öğrencileri de üç aydır eğitim alamadıkları için diğer kurumlara geçmek istediklerini söyledi. Deprem bölgesindeki eğitim kurumlarında misyon yapan eğiticiler ve kimi derneklerin yöneticilerinin katıldığı ikinci toplantıda pek çok iştirakçi uzmanlık eğitimi verilebilecek şartların kalmadığını lakin acil ve poliklinik hizmetinin zahmetle sürdürülmeye çalışıldığını söylediler. İsteyen uzmanlık öğrencilerine kalıcı geçiş hakkının tanınması, bu emelle anabilim kolu liderlerinin TUK’a yazı yazabileceği, her kısmın başka olarak kıymetlendirilebileceği belirtildi.”

“Uzmanlık Öğrencilerinin Sorunları Göz Ardı Edilemez”

İki farklı toplantıda, “Depremin üzerinden üç ay geçmesine rağmen uzmanlık eğitimindeki sıkıntılar devam etmektedir. Son üç yılı pandemi ve sonrasında yaşanan zelzele üzere inanılmaz durumlarda geçirmeye çalışan bölgedeki uzmanlık öğrencilerinin sıkıntıları ve istekleri göz gerisi edilemez. Bizler TTB Merkez Kurulu ve TTB UDEK Yürütme Şurası olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun verdiği evvelki kararını gözden geçirmesini, şartları uygun olmayan kısımlarda uzmanlık eğitiminin askıya alınmasını, dileyen öğrencilere kalıcı geçiş hakkının tanınmasını istiyoruz” talepleri lisana getirildi. 

İşte Toplantılarda Öne Çıkan Teklifler:

  • Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Konseyi bir an evvel sarsıntı bölgesinde yerinde incelemeler yaparak eğitim kurumlarını ve eğitimin niteliğini değerlendirmelidir. Şartları uygun olmayan kısımlarda uzmanlık eğitimi süreksiz olarak askıya alınmalıdır.
  • İsteyen uzmanlık öğrencilerine kalıcı şartsız geçiş hakkı sağlanmalıdır.
  • Tüm uzmanlık öğrencilerine psikososyal dayanak verilmelidir.
  • Deprem bölgesindeki sıhhat hizmetinin yürütülmesi bir müddetliğine Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında gelecek uzman tabiplerle sağlanabilir.
  • Bölgede vazife yapacak tabiplere teşvik edici şartlar sunulmalıdır.
  • Dernekler üzerinden her eğitim kurumunun sarsıntı bölgesinden kaç asistan alabileceğiyle ilgili çalışma yapılabilir.
  • Bir sonraki TUS kontenjanlarında sarsıntı bölgesindeki uzmanlık öğrencileri için başka bir kontenjan ayrılabilir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)
     
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir