1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

“Serbest Hekimler, Kamuya ve Özele Mahkum Edilmek İsteniyor!”

“Serbest Hekimler, Kamuya ve Özele Mahkum Edilmek İsteniyor!”
0

Serbest hekimlik, muayenehane sahibi tabipler, 6 Ekim Yönetmeliği olarak anılan, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında ve ortasında yapılan düzenlemelerle ‘hasta ameliyat edemez’ duruma geldi. İzmir Tabip Odası Lideri Op. Dr. Süleyman Kaynak, Samsun’daki plastik cerrahların 3 aydır ameliyat yapamamaları meselesinin ülke genelinde de yaşandığına tüm ülkede bu sorunun büyüyeceğine dikkat çekti. Kaynak, “6 Ekim Yönetmeliği ile hedeflenen, hekimleri kamu ve zincir özel hastanelere mahkum ederek, bir kölelik düzeni oluşturmaktır” dedi. 

Bilim Sıhhat Haber Ajansı (BSHA) bahisle ilgili mayıs ayı ortasında Sıhhat Bakanlığı tarafından yapılan ‘bir ilde ameliyat yapamayan serbest hekim Sağlık Bakanlığı’ndan müsaade alarak öteki bir vilayette ameliyat yapabilir’ düzenlemesiyle yine gündeme gelen, 6 Ekim kısıtlamalarından etkilenen Samsun’daki 6 plastik cerrahın 3 aydır ameliyat yapamamasını, bu cerrahlardan 30 yıldır vilayette misyon yapan bir plastik cerrahi profesörünün yurt dışında çalışma kararı almasını gündeme getirdi. 

Serbest Doktorların Sorunu Büyüyerek Devam Edecek!

Peki öteki vilayetlerde muayenehane tabipleri ‘6 Ekim’ ve sonrasındaki yönetmelik ve düzenlemelerden nasıl etkileniyor. İzmir Tabip Odası Lideri Op. Dr. Süleyman Kaynak ile görüştük. Kaynak, 6 Ekim Yönetmeliğinin iptali için meslek örgütlerinin yargıya gerekli müracaatları yaptıklarını, lakin yürürlüğe konulan ve belirli tarih aralıklarında yapılan düzenlemelerle devamlılığı sağlanan uygulamaya ait değerlendirmede bulundu. Tabip Odası Lideri Kaynak, yaşanan sorunun Samsun özelinde gündeme geldiğini fakat sorunun tüm Türkiye’deki hür doktorların sorunu olduğunu vurguladı. 

Hekimlik Kölelik Haline Sokulmaya Çalışılıyor

Kaynak, “İzmir’de özel hastane ve tıp merkezi sayısı epeyce çok fakat İzmir’de de hür doktorlar ameliyat yapmakta problem çeken muayenehane doktoru var. Burada asıl sorun tüm ülkede insanların doktor seçme ve sıhhate ulaşım hakkının engellenmesidir. Bütün Türkiye’de bu sorun giderek büyüyecek bir sorundur. Asıl maksat doktorlara kamu hastaneleri ve özel zincir hastaneler dışında bütün çalışma alanlarını kapatmaktır. Muayenehane, küçük ölçekli sıhhat kuruluşlarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Ortada iki sistem kalacak; bir tanesi kamu hastaneleri bir tanesi de zincir hastaneler. Bu bu türlü olunca da doktor buralar dışında çalışma imkanını kaybettiğinde ne olacak? Kamuda yahut özel zincir hastanelerde personel olarak çalışmak zorunda kalacak. Çalışma hakları, özlük hakları ile ilgili bir hak talep edemeyecek, ettiği vakit kovulacak, cezalandırılacak, mobbinge uğrayacak. Hekimlik; kamuda ve özel dal dışındaki tercihler ortadan kaldırılarak, alternatifsiz bir kölelik haline sokulmaya çalışılıyor. Bu formda sıhhat sistemi asla yürümez” dedi. 

Sağlık Alanında Yapılanlara Karşı Güvensizlik Hakim!

Türkiye’nin sıkıntı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Kaynak, “Devlet idaresinde bulunan kamu yönetimine inancın sarsıldığı bir süreçteyiz. Sıhhat alanında da bu inanç büyük oranda sarsılmıştır. Doktorlar ve sıhhat çalışanları sıhhatte şiddet, mobbing ile uğraşırken bir yandan da doktorlara yönelik geçtiğimiz aylarda TBMM Sıhhat Komisyonu’nda görüşülen kanun tasarısında çok ağır yaptırımlar getirilmeye çalışıldı. Doktorun bir ameliyatı yahut tıbbi müdahalesi sonucunda, mevt yahut sakatlık olmasa bile bir hasta şayet ziyan gördüğünü sav ediyorsa burada ilgili tabibin meslekten men edilmesiyle ilgili bir düzenleme hayata geçirilmeye çalışıldı. Bu kabul edilemez. Yapılmak istenilen şey hekimliğin, köle durumuna sokulmak istenmesidir. Doktorları ölesiye çalıştırmak amacındalar. Bütün dünyada, sıhhat sanayisi yaklaşık 12 trilyon dolardır. Buradan hareketle hükümetler; özel dal ve bütün sistemin içinde yer alan büyük aktörler yüksek çıkarlar sağlayacaklarını fark ettiler. Bu parayı kazanmak için doktor, hemşire ve alanda çalışan insan gücüne mahkumlar. Bu nedenle de bu iş gücünü köleleştirmenin peşindeler” açıklamasında bulundu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir