1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

SES, Buca Seyfi Demirsoy’daki Sendikal Hak İhlalini ILO’ya Bildirecek!

SES, Buca Seyfi Demirsoy’daki Sendikal Hak İhlalini ILO’ya Bildirecek!
0

Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası (SES) Merkez Kurulu, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) işyeri sendika yetkilerinin adapsız yollarla ellerinden alınması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. SES, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde yetkili sendika olmalarının önünün kesildiğini, itirazlarının vilayette ve Ankara’daki toplantıda sonuçsuz kaldığını, bu nedenle hak gaspının, Çalışma Bakanlığı’na akabinde Memleketler arası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bildirileceğini açıkladı. 

“Buca Seyfi Demirsoy’da Yetkili Sendikayız, Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Muhakkik atanmasına ait yürütmenin durulması için idari dava sürecini başlatacaklarını açıklayan SES, “Eğer Çalışma Bakanlığı da yetki gaspına dur demez ise iş mahkemesine başvuracağız. Lakin her şeyden değerlisi hukukî süreçleri beklemeden fiili ve legal gayrete devam edeceğiz. SES Genel merkezimiz ve SES İzmir Şubemiz açısından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yetkili sendikayız. Yetkili sendikanın yapması gereken ne ise onu yapacağız. Hastane idaresine ve yandaş sendikaya da meydanı boş bırakmadan sendikal faaliyet nasıl yapılır göstereceğiz” açıklaması yaptı. 

Buca Seyfi Demirsoy’da Sendika Sayımlarında Neler Oldu?

SES açıklamasında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde sendika sayımlarıyla ilgili yaşanan süreci anlatarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.  Açıklamada, “yetkilerimizin akla hayale gelmeyen metotlar ile masa başında yapılan hile ve keyfi uygulamalar ile elimizden alınmıştır. Bilindiği üzere 15 Mayıs tarihi kamu vazifelileri ortasında işyerlerinde yetkili sendikaların belirlendiği tarihtir. 15 Mayıs üye aidat kesinti listeleri üzerinden en fazla üyeye sahip sendika işyerinde yetkili sendika olmaktadır. 15 Mayıs maaşları temel alınarak yapılan aidat kesinti listelerine nazaran 436 üye ile SES yetkili sendika olmuştur. 15 Mayıs aidat kesinti listeleri ile tespit tutanağına yazılan üyelerimizin sayısı birebir uyuşmakta ve rastgele bir yanlışlık bulunmamaktadır” denildi. SES açıklamasında 4688 Sayılı Kanunu’nun üyeliğin sona ermesi ile ilgili maddeyi hatırlatarak şu cümlelere yer verildi: “Madde 16- (Değişik: 24/6/2004-5198/2 md.) kısmında; ‘Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu vazifelisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum vazifelisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu patronu, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu patronuna başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu mühlet içinde diğer bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu müddetin bitim tarihinde kazanılır’ Bu bahiste işleyiş şöyle olmaktadır. Bütün sendikalar yetki süreci yaklaşınca işyerlerinde üyeleme için bir rekabet içine girerler. Başka sendikalardan istifa alıp sendikalarına üye yaparlar. Kanunda tanımlandığı üzere istifa formları evrak kayıta teslim edilir ve tek tek evrak kayıttan geçirilir. Yandaş sendika da, bizde, başka sendikalarda tüm vilayetlerde birebir prosedürle istifa ve üyelik süreçlerini yürütürüz. Lakin yetki alacağımızı anlayan yandaş sendika hastane idaresi ile kola kola girip akla mantığa karşıt bir şikayet düzeneği işletmişler.  Kendilerinden ve başka sendikalardan yasaya uygun bir halde 14 Nisan 2023 tarihi öncesi istifa edip daha sonra sendikamıza üye olan işçilerin istifalarının geçersiz sayılmasını istemiştir.” 

“Yandaş Sendika’dan İstifa Edenler Tek Tek Aranmıştır!”

Bulunduğu sendikadan istifa eden her üyenin, kendi formunu kendisinin evrak kayıta teslim edeceğinin söz edildiğine dikkat çeken SES, “Neymiş Efendim? Bunlar kendileri formunu götürmemiş öbürleri tarafından istifa formları evrak kayıta götürülmüş bu nedenle geçersiz sayılmalıymış? Yandaş sendika tarafından yapılan müracaat üzerine Vilayet Sıhhat Müdürlüğü tarafından jet süratiyle muhakkik atanmıştır. Görevlendirilen muhakkik tek tek öteki sendikalardan istifa edip bize üye olan ya da bizden istifa edip öbür sendikalara üye olan insanları yüz yüze görüşmek yerine yetki sürecini yandaş sendika lehine dönüştürmek için insanları telefonla arayarak süreci hızlandırmış ve şu soruları sormuştur: İstifa formunda olan imza sizin mi? Formunuzu siz mi evrak kayıta teslim ettiniz? Bize üye olan arkadaşlarımızda; ‘evet imzalar bize ait biz istifa ettik. Fakat formları sendika temsilcisi götürüp evrak kayıta bıraktı’ demişler. Yani hiçbir palavra beyan olmamış olay olduğu üzere aktarılmıştır. Lakin bizden ve öteki sendikalardan istifa edip Sıhhat Sen’e üye yaptırılanlar ise palavra beyanda bulunup, ‘biz evrak kayıta formlarımızı kendimiz teslim ettik’ diye beyan vermişlerdir. Bunun yönlendirilmiş bir usul olduğu işyerindeki herkes tarafından ve örgütlü öteki sendikalar tarafından da bilinmektedir” dedi. 

37 Üyenin Üyelikleri İptal Edildi!

Açıklamada, muhakkikin SES’in üyelerinin beyanı üzerine; üyeliklerinin üzerinden bir ay geçtikten ve 15 Mayıs’ta da aidatları SES’e kesilmiş olmasına karşın üyelerinin eski sendikalarının üyesi olarak kalmasına kanaat getirildiğine dair görüş bildirildiğini açıklayarak şu cümlelere yer aldı: “Bu formda 37 üyemizin sendikamızda olan üyeliği iptal edilerek hastane yetkimiz elimizden alınmak istenmiştir. Hatta bununla da yetinmemişler. Sıhhat Sen’den 14 Nisan öncesinde istifa edip ve hiçbir sendikaya üye olmayan iki şahısta sıhhat sen üyesi üzere gösterilerek yetki sayılarına tesir etmesi sağlanmıştır. Yapılan bu sürecin; ne kamu vazifelileri sendikaları kanunu, ne personel sendikaları kanunu, ne devlet işçi başkanlığının sendika üyelikleri ile ilgili evvelce verilen görüşleri, nede rastgele bir yönetmelikte yeri yoktur. Olsa olsa evrak kayıt memuruna şahısların kendileri tarafından şahsen getirilmeyen istifa formlarını neden evrak kayıttan geçirdin üzere bir soru sorulabilir. Tüm işyerlerinde uygulama bu formda olduğu için bunun bile muhakkik atama konusu yapılması da abes olacaktır.” 

İzmir’de itiraz Edildi, Sorun Çözülmeyince Mevzu Ankara’ya Taşındı!

“Bunlar Ali Cengiz oyunlarıdır” diyerek üyelik iptallerine karşı çıkan SES, İzmir şubesinin vilayet birleştirme tutanakları tutulurken tekrar itiraz etttiğini, durumun düzeltilmesi talebinde bulunulduğunu söz ettiği açıklamada, rastgele bir sonuç alınamaması üzerine  23 Mayıs 2023 tarihinde Sıhhat Bakanlığı genelinde tutulan yetki toplantısında bahsin SES MYK üyeleri tarafından lisana getirildiği ve düzeltilmesinin talep edildiğini belirtti. Açıklamada mevzuya ait şu bilgiler verildi: “Toplantıya katılan MYK üyesi toplantıyı yöneten daire liderleri ve tüm sendikaların temsilcileri huzurunda, ‘Tüm sendika temsilcileri olarak sizler işyerinde üyeleme çalışması yaparken başka sendika üyesi iken sendikanıza geçmek isteyen birine Buca Seyfi Demirsoy EAH’nde temsilcilerimizin yaptığı üzere istifa formu evvel doldurtup sonrada üyelik formu doldurtmuyor musunuz? İstifa formlarını kişinin kendisi mi yoksa sendika temsilcisi mi götürüp evrak kayıta teslim ediyor?’ sorusu sorulmuştur. Bu soruya yetkiyi elimizden almaya çalışan sendikanın temsilcisi dahil öteki tüm sendika temsilcileri ile bakanlık ismine katılan tüm yetkililer tıpkı karşılığı vermiştir. “Evet tüm illerde aynı işlem yapılmaktadır” demişlerdir. Madem hepimiz hem fikiriz o vakit Bakanlıktan yanlışsız yani en yetkili yerden gerçek bu yanlışlığı düzeltelim diye ısrarlı talebimiz; İzmir Vilayet Sıhhat Müdürlüğü ile yapılan telefon görüşmesi sonrası “ilde bu karar alındı biz karışamayız” denilerek kabul görmemiştir. Sendikası ismine Sıhhat Bakanlığı yetki toplantısına katılan ve İzmir’deki yetki toplantısına da şahsen katılmış olan bir sendika temsilcisi de ısrarla yapılan sürecin yanlış olduğunu İzmir’deki toplantıda da lisana getirdiğini söz etmiştir. Başka sendikaların temsilcileri de uygulamanın haksız olduğunu ve durumun düzeltilmesi gerektiğini söz etmişlerdir.”

Düzeltme Yoluna Gidilmemesi Kabul Edilemez!

SES açıklamasında, “Bütün dokümanları ile yetkili olduğumuza dair ispatları sunmamıza karşın ve haklılığımız istisnasız tüm sendikaların ve yetkili sendikanın temsilcileri tarafından kabul edilmesine karşın düzeltme yoluna gidilmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yönetim ile kola kola girip yetkimizi gasp eden sendikanın da toplantıda bulunan genel merkez yöneticileri haklılığımızı kabul etmelerine karşın vilayette yaşanan şikayet üzerine muhakkikin kararının uygulanması gerektiği üzere gayri önemli bir dayatma yapmış ve Sıhhat Bakanlığı yetkilileri de bu doğrultuda karar vermiştir. Yetki tutanakları imza devirlerinde; işyerinde sorun çözülemez ise vilayet yetki tutanakları birleştirme sürecinde çözülmeye çalışılır. Orda da tahlil olmaz ise en yetkili olan yerde bakanlıkta çözülmesi gerekir. Hakikaten Ardahan ve Balıkesir vilayetlerinde eksik işlenen üyelerimiz toplantı sırasında yeni yetki tutanakları istenmiş ve düzeltme yapılmıştır. Lakin bahis yandaş sendikanın bir işyerinde yetkisini kaybetmesi olduğunda Merkezi yetki toplantısına katılan bizler ve başka tüm sendika temsilcilerinin taleplerine karşın düzenleme yoluna gidilmemiştir. Yandaş sendikanın aleyhine olacak hiçbir düzeltme yapılmayan toplantıların böylelikle anlamsızlığını daima birlikte gördük” vurgusu yapıldı.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir