1. Anasayfa
 2. Sağlık Rehberi

SES Sendikası Basın Açıklamasında Bulundu

SES Sendikası Basın Açıklamasında Bulundu
0

SES Sendikası, toplumsal politakaların yerine sadaka kültürünün yaratılarak toplumsal yardımların iktidar tarafından bir örgütlenme ve toplumu baskılama aracı olarak kullanıldığını belirtti.

SES Sendikası, bütün bunlar birlikte toplumsal adaleti sağlamadığı üzere refahın tekrar dağıtımında da dezavantajlı olanları daha da güçsüz bıraktığını lisana getirerek bir açıklama yayınladı.

SES Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu tabirler yer aldı,

“Sosyal hizmetlerin geçirdiği olumsuz dönüşüm toplumsal hizmet işçileri olan bizlerin de çalışma şart ve biçimlerini ASDEP Kontratlı, kontratlı, ek ders karşılığı çalışma üzere takımsız teminatsız çalışma biçimlerine dönüştürmüştür. Çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüleştiği, işçi yetersizliğine bağlı iş yoğunluğunun arttığı, çalışma müddetlerinin uzadığı, mesleksel standartlara uygunluğun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir devirdeyiz. Buna rağmen fiyatların giderek eridiği ve alım gücümüzün azaldığı, gerek idare sistemlerinden gerekse hizmet verdiğimiz bireyler tarafından şiddetin arttığı bir süreç yaşayan biz toplumsal hizmet işçilerinin meseleleri son ekonomik kriz ile birlikte daha da bariz hale gelmiştir”

Torpil ve Kayırmacalık

“Bu çalışma biçimlerinden kaynaklı olarak toplumsal hizmetler alanında mobbing, bürokratik ve siyasal baskılar dozunu artırarak devam etmiştir. Pandemi periyodunda bile esirgeyici ekipman talep eden toplumsal hizmet işçileri terörist olarak damgalanmış ve sürgün edilmişlerdir. AKP’nin vilayet ve ilçe başkanlıklarının bilhassa taşrada kurumun iş ve süreçlerine müdahalesi sonucu torpil ve kayırmacılık kurumlarımızın en küçük ünitelerine kadar sirayet etmiştir. Bu kayırmacılık ve hukuksuzluğa karşı reaksiyon koyan Dersim şube/yönetici ve üyelerimiz sürgün edilmişlerdir. Mahkemeyi kazanıp geri dönen üyelerimiz bu seferde muhtaçlık olmayan ilçelerde yeni üniteler açılarak oralara görevlendirme ismi altında sürgüne devam edilmiştir. Yine atama ve nakillerde mülakat ismi altında yapılan haksız atamalar ile gayret etmeye devam ediyoruz. Her gün yeni bir hukuksuzluk ve haksızlığın önüne geçilmesi için uğraşa devam ediyoruz”

Saha Tazminatı

Kesintisiz toplumsal hizmeti sürdüren arkadaşlarımızın, ulaşım (servis), beslenme ve barınma gereksinimleri, ek ödeme, saha tazminatı üzere haklarının ödenmesi daima sorun olmaktadır. İşyerlerimizde olağan işleyişindeki çalışma ortamımıza yönelik problemlerimizin giderilmemesi yok sayılması, pandemi, sarsıntı üzere harika durumlarda temel fizyolojik gereksinimlerimizin bile karşılanamaması bize toplumsal devletin ve toplumsal hizmetin üniversal unsurlardan uzaklaşarak siyasi rant materyali olarak kullanılmasının ağır sonuçlarını gösterdi. Toplumsal hizmetler alanında çalışan işçiler olarak yoksulluğun, yoksunluğun ve dezavantajlı olmanın bir insan için ne demek olduğunu ve bunun nasıl önleneceğini de en güzel bilenleriz. Bu nedenle temel uğraşımız yoksullaşmamak, yoksullaştırmamak ve insanca yaşayabilecek şartların yaratılmasıdır. Hem kendimiz hem de halkımızın toplumsal hizmet hakkı için biz toplumsal hizmet işçileri, Toplu İş Kontratına giderken yaşadığımız bu sıkıntıların giderilmesi için birbirimizi ötelemeden, sendika ayrımına gitmeden haklı ve legal taleplerimizi TİS masasına götürene kadar birlikte örgütlenmek birlikte gayret etmek aşağıda yer alan talepleri masaya birlikte götürmek zorundayız.

SES Sendikası’nın Genel Talepleri

SES Sendikası’nın Genel Talepleri

 • Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sıhhat ve toplumsal hizmet işçilerine yoksulluk hududu üzerinde emekliliğe yansıyan temel fiyat istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı üzere kriterler eklenerek giydirilmiş fiyatlar belirlensin.
 • Haklarında katılaşmış yargı kararı bulunmayan ihraç sıhhat ve toplumsal hizmet işçileri derhal vazifeye başlatılsın
 • Grevli toplu kontratlı, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,
 • Sağlık ve toplumsal hizmetler alanında OECD ortalamasında takımlı teminatlı işçi istihdam edilerek, kontratlı tüm çalışanlar 657 4/A kapsamına alınsın.
 • Sosyal hizmetler hak temelli olarak verilsin. Bağımlılık münasebeti yaratan sistem değişsin.

SES Sendikası’nın Toplumsal Hizmetlere Özel Talepler:

 1. Ağır engelli, çocuk, yaşlı ve bayanlara hizmet veren yatılı kurumlarda, Çocuk Konutları Uyum merkezlerinde ve ilgili hizmetlerin yürütülmesinde fiilen vazife yapan takım karşılığı çalışan kontratlı işçiler de dahil olmak üzere istihdam biçimine bakılmaksızın tüm çalışanlara ek ödeme oranlarına 20 puan ek edilerek ek ödeme yapılmalıdır.
 2. Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışanlara istihdam biçimine bakılmaksızın toplumsal hizmet tazminatı verilmelidir. Bu tazminat özel hizmet tazminatından farklı olarak ayrıyeten düzenlenmelidir.
 3. Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sonlarını ortadan kaldıran, şahıslara misyonu ve yetkisi olmayan işlerin yaptırılmasına taban hazırlayan “sosyal çalışma görevlisi” tarifi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır.
 4. Meslek çalışmaları mesleklerin sorumluluk alanları ve sonları çerçevesinde tanımlanmalı, çalışanlara keyfi ve misyonları olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir.
 5. Mesleki çalışmalara ve meslek elemanları tarafından hazırlanan raporlara yöneticiler tarafından bilimsel ve mesleksel olmayan biçimlerde müdahale edilmesi engellenmelidir.
 6. Yatılı kurumlarda çalışan işçinin nöbet fiyatları artırılmalıdır. Yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştirilen fazla çalışma fiyatlandırılmalıdır.
 7. İcap nöbetleri ve danışmanlık önlemleri için ödenen fiyatlar yapılan işin ve çalışanların emeklerinin karşılığı olabilmekten çok uzaktır, fiyatlarda artış sağlanmalıdır.
 8. Ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, işçi muhtaçlığı takımlı istihdamla karşılanmalıdır.
 9. Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler çalışanının imtihansız genel idari hizmetler takımına geçişleri sağlanmalıdır.
 10. Çocuk eğiticilerinin takımı genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sıhhat hizmetleri sınıfına alınmalıdır.
 11. Vekâleten idarecilik kaldırılmalı, asil idarecilik takımlarına liyakat ile seçim formülü ile atama yapılmalıdır.
 12. Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu bir çalışma alanıdır. Toplumsal incelemeler, konutta hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler başta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuksal güvenliklerinin sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.
 13. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmeli, tayin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan şart ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır.
 14. Görevde yükselme ve unvan değişikliği imtihanları ile atamalarda mülakat kaldırılmalıdır. 2023 yılı 29 Mayıs’ta açıklanan mülakat sonuçları iptal edilerek yazılı imtihanında kâfi puan alanların ataması yapılmalıdır.
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir