1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Sıhhat Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 98’e çıkardık

Sıhhat Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 98’e çıkardık
0

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sıhhat Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde sunum yaptı.

Bakan Koca, artan nüfusu ile dinamik bir yapı gösteren Türkiye’nin, uzayan ömür müddeti ile birlikte de süratle yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin göç kavşağında bulunması, yakın komşularındaki güvenlik sorunu üzere konuların, sıhhat hizmetlerinin yaygınlığı ve sürdürülebilirliği konusunda son derece dinamik olmayı gerektirdiğine işaret eden Koca, önceliklerinin topluma yönelik hami sıhhat hizmetleri olduğunu vurguladı.

Koca, son yıllarda yapılan çalışmalar ile sıhhat hizmetine erişemeyen vatandaşın kalmadığını tabir ederek, yapılan yenilik ve uygulamaların ilgiliyle izlendiğini söyledi.

İnsanı temel alan bir sıhhat siyasetinin bundan sonra da izlenmeye devam edeceğinin altını çizen Koca, “Nihai vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat üslubunun benimsendiği, herkesin sıhhat hakkının korunduğu, muhtaçlık halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sıhhat hizmetine kolay kolay erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır” diye konuştu.

Fahrettin Koca, sıhhat hizmetlerinin ve hizmet ünitelerinin sayısının artırılması değil nitelikli sıhhat hizmetlerinin geliştirilmesi tarafında de büyük gayret harcandığını lisana getirerek, bugün prestijiyle 928 hastane, 132 ağız ve diş sıhhati merkezi, 511 diyaliz merkezi, 15 üremeye yardımcı tedavi merkezi, 2 bin 840 acil yardım istasyonu, 7 bin 991 aile sıhhati merkezi, 973 ilçe sıhhat müdürlüğü ve toplum sıhhati merkezi ile 172 toplum ruh sıhhati merkezinde hizmet verildiğini anlattı.

2016’dan itibaren 10 kent hastanesinin faaliyete geçtiğini anımsatan Koca, bu hastane yerleşkeleri ile üniversitelerin iş birliği marifetiyle oluşturulacak mükemmeliyet merkezlerinin alt yapılarını hazırladıklarını bildirdi.

Koca, 1 milyonu aşan sıhhat çalışanı ile 82 milyonu aşkın vatandaşa süratli ve kaliteli sıhhat hizmeti sunulduğunu belirterek, doktor gereksinimini mevcut öğrenci kontenjanlarıyla 10 yıl içerisinde yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

“SAĞLIĞA AYRILAN KAYNAK ARTIRILMALI”

Türkiye’nin birçok ülkeyle kıyaslandığında sıhhat için ayırabildiği kaynakların epey hudutlu olduğuna işaret eden Koca, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki hisseye nazaran sıhhat harcamalarının gelişmiş ülkelerin altında olmasına karşın, en kapsamlı sıhhat hizmeti sunan ülke pozisyonunda olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanı Koca, daha güzel bir sıhhat hizmeti için sıhhate ayrılan kaynaklara öncelik verilmesi gerektiğini tabir ederek, tüm dünyada olduğu üzere vatandaşların sıhhatlerini korumak ve uygunlaştırmak için harcanan kaynağın yıldan yıla artış göstermesinin bir mecburilik olduğunu vurguladı.

OECD sıhhat dataları ve Avrupa Komitesi raporlarında, Türkiye’nin yaptığı sıhhat harcamasına nazaran, sıhhat hizmetlerinden en üst düzeyde memnuniyet elde eden ülke olduğuna işaret eden Koca, bu durumun sıhhat sisteminin sürdürülebilirliğinin yanında, sıhhat turizminde de rekabet bahtının ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bakan Koca, 2002’den itibaren sıhhat göstergelerinde kıymetli ilerlemeler kaydedildiğini lisana getirerek, sıhhatte gelişmişlik endekslerinden olan anne vefat oranının yüz bin canlı doğumda 64’ten 13,6’ya bebek mevt suratının bin canlı doğumda 31,5’ten 6,8’e düştüğünü aktardı.

Doğumda beklenen hayat mühletinin 2002’de 72,5 yıl iken bugün prestijiyle 78,3 yıla çıktığına dikkati çeken Koca, Türkiye’nin ekonomik olarak orta-üst gelir kümesi bir ülke olmasına karşın doğumda beklenen hayat mühletinin bu küme ülkelerin ortalamasının üstüne çıktığını söyledi.

“BEBEK VEFATLARI FEVKALÂDE SÜRATLE DÜŞÜRÜLDÜ”

Koca, sıhhat hizmetlerini planlarken demografik değişimlerin de göz önünde tutulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Sağlık hizmetlerini planlarken demografik değişimleri de göz önünde tutmamız gerekiyor. Ömür müddetinin uzaması yaşlı nüfus oranını artırmaktadır. Bu, kişi başına sıhhat hizmet maliyetini yükseltmektedir. Ayrıyeten sıhhat kurumlarımızda verilen hizmetlerin yanında konutta verilen sıhhat hizmeti, son devir hastaları için palyatif bakım üzere yeni sıhhat hizmetleri cinslerinin de planlanması yapılmaktadır.

2002’den sonra bebek ve 5 yaş altı vefat suratını değerli ölçüde ve fevkalâde süratle düşürdük. Mevt suratlarını daha da düşürmek için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Tek bebeğimizin bile önlenebilir bir sebepten kaybedilmesini istemiyoruz.”

“HER ALANDA ÖNLEM ALIYORUZ”

Koca, sıhhatte cepten yapılan harcamaların vatandaşa direkt yansıdığını belirterek, Genel Sıhhat Sigortası’nın devreye girmesi ve vatandaşların tamamına yakının sıhhat teminatı altına alınması ile bu oranın yüzde 17’lere düzeyine kadar indiğini bildirdi. Koca, özel hastanelerde kanser hadiselerinde fark alınmasına son verildiğini hatırlattı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sıhhat hizmetlerine erişimin kolaylaştığını vurgulayan Koca, gereksinimlere yönelik sıhhat hizmetlerinin geliştirilmesine çaba gösterildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının temel vazifelerinden olan esirgeyici ve temel sıhhat hizmetlerinin Bakanlığın her vakit önceliği olduğunun altını çizen Koca, “Bir taraftan hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmaları sürdürürken, başka taraftan belirlediğimiz standartlar, izlemler, kontrol ve ölçümler ile meskende, okulda, iş yerlerinde ve insanın olduğu tüm alanlarda sıhhatle ilgili önlemler almaya devam edeceğiz” dedi.

Bebek dostu hastane sayısının süratle artarak 1300’e ulaştığına işaret eden Koca, “2019 yılında doğumların yüzde 98’i hastanelerimizde gerçekleşmiştir. Hastane dışı doğumların da büyük kısmı konutta sıhhat işçisi eşliğinde gerçekleşen doğumlardır” diye konuştu.

Koca, erken teşhis ve tedavi ile kalıcı sakatlığın önüne geçmek için bebeklerde yapılan tarama programlarında muvaffakiyet oranını yüzde 99 düzey ulaştığına dikkati çekerek, anne adaylarına ve bebeklere fiyatsız demir ve bebeklere fiyatsız D vitamini dayanağının sürdürüldüğünü söyledi.

Yenidoğan taraması yapılan hastalık sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildiren Koca, “Tarama programları ile her yıl yaklaşık 7 bin çocuğumuzu gelişebilecek hastalıklardan koruyor, onların toplumumuza güzel kaidelerde kazandırılmasını sağlamış oluyoruz” dedi.

“AŞI ORANLARI YÜZDE 98’E ULAŞTI”

Bakan Koca sunumunda, aşı reddine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

“Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir periyotta, değerli bir muvaffakiyete imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96’dan 98’e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG aşısında oranımızı yüzde 93’ten, 96’ya; 5’li karma aşıda ise yüzde 96’dan 98’e yükselttik.

Aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en tesirli araçtır. Yalnızca bireyi korumaktan öte tüm toplumun sıhhati için de kilit rol oynamaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler ortasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama muvaffakiyetinde dünyadaki liderliğimizi korumaktayız.”

Koca, bu yılından başından itibaren yaş, meslek ve altta yatan hastalığa bağlı riskler ile riskli temas nedeniyle risk kümesi erişkinlerin de aşılandığını belirterek, 24 binden fazla aile doktoru ve tekrar birebir sayıda aile sıhhati çalışanı ile Türkiye genelinde her vatandaşın sıhhatini korumak ve geliştirmek için hizmet verildiğini lisana getirdi.

Bağışıklama ve anne-çocuk sıhhati hizmetlerinde sağlanan muvaffakiyetin aile doktorları aracılığıyla kuvvetli bir biçimde sürdürüleceğinin altını çizen Koca, dört vilayette obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon takibinde pilot uygulamaya başlandığını söyledi.

Fahrettin Koca, sağlıklı hayat merkezi sayısının Ekim prestijiyle 196’ye çıkarıldığını söz ederek, aile doktorlarının hizmet alanını güçlendirecek olan bu merkezlerin, hastanelerdeki yığılmayı azaltma konusunda değerli bir adım olacağını belirtti.

“OBEZİTE MERKEZİ SAYISI ARTIRILACAK”

Bakan Koca, toplum sıhhatini tehdit eden en kıymetli sıhhat risklerinden biri olan obezite ile çabanın de sürdürüldüğünü anlatarak, “Yüzde 34 üzere yüksek bir obezite sıklığı bulunmakta ve yıllar içindeki artış suratı yavaşlama eğiliminde olsa da artmaya devam etmektedir. Üzülerek söylüyorum ki OECD 2017 Yılı Raporu’nda en yüksek olan ülkelerdeniz” diye konuştu.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerinin altını çizen Koca, “2018 yılında açmaya başladığımız, bu yıl da çalışan işçi eğitimleri ile işleyişini düzenlediğimiz ve 300’e yakın işçinin eğitimlerini tamamladığımız obezite merkezlerimizin sayısını 2020’de 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz” tabirini kullandı.

Dünya Sıhhat Örgütünün belirlediği günde 5-6 gram tuz tüketim gayesini yakalamak için çalışmaya devam edeceklerini lisana getiren Koca, besin firmaları ve lokantacılarla bu bahiste iş birliğinin sürdüğünü, 2017’de ise 10 gramın altına düşme muvaffakiyetinin yakalandığını söyledi.

“HER 5 ŞAHISTAN BİRİNİN SİGARAYI BIRAKMASI SAĞLANDI”

Sağlık Bakanı Koca, sunumunda tütünle gayret konusunda yürütülen çalışmalara ait de bilgi verdi. Sigara içmeyen insanların hiçbir halde dumana maruz kalmasını istemediklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

“Sigaranın beşerler nazarında cazip bir obje olmaması, itici-tiksindirici hale gelmesi için çalışıyoruz. Bilhassa suistimal edilen açık alan kavramını tekrar düzenlemek üzere çalışıyor, sigara içilen ortamları temizleyerek sigarayı görünür olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz. Sigara içenlere bu bağımlılıktan kurtulmaları için ALO 171 sınırı ve sigara bırakma polikliniklerimizle dayanak oluyoruz. Davet merkezimizde günlük ortalama 4 bin davet karşılanmaktadır. 2018’de sigarayı bırakmak için arayan her 5 bireyden birinin sigarayı bırakması sağlandı.”

Tütün bağımlılığından kurtulmak için sigara bırakma poliklinikleriyle dayanak olunduğunu anlatan Koca, bugün prestijiyle faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısının 532 olduğunu, 792 sertifikalı tabibin buralarda misyon yaptığını bildirdi. Koca, ilaç imkanından da 1 milyon vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Koca, 7 gün 24 saat aslına nazaran hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu İle Çaba İstişare ve Dayanak Sınırıyla da bugüne kadar 220 bin şahsa hizmet verildiğini aktardı.

Toplumun ruh sıhhatinin korunması ve geliştirilmesini önemsediklerinin altını çizen Koca, çalışanın hizmet kalitesini yükseltmek emeliyle “Psikososyal Takviye, Çocuklara yönelik “Psikososyal Muhafaza, Tedbire ve Krize Müdahale Programları’nın yürütüldüğünü, Davranışsal Bağımlılıkla Gayret Aksiyon Planı’nın da uygulamaya konulacağını söyledi.

Kanserle uğraşa orta verilmeden devam edildiğini belirten Koca, geçen yıl 7 milyon şahsa tarama programlarının uygulandığını, bu sayede 15 bin kanser olayının erken teşhis edilmesinin sağlandığını söz etti.

Bakan Koca, bulaşıcı hastalıklar konusundaki erken ihtar yanıt sistemi sayesinde yıl içerisinde 2 bin 250 olaya müdahale edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sığınma durumunda kalmış süreksiz müdafaa altındakilere yönelik 29 vilayette, 182 Göçmen Sıhhati Merkezinde 773 sıhhat takımı ile hizmet verildiğine dikkati çekerek, “İhtiyaçlar çerçevesinde insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıyeten konuklarımıza verilen aşılama hizmetleri ile ülkemizi ve dünyayı bulaşıcı hastalıklara karşı koruyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’ne sunum yapan Koca, acil sıhhat hizmetlerinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, Türkiye’nin tamamını kapsayan acil sıhhat hizmetleri tertibinin kurulduğunu söz ederek, bu yıl içerisinde 6 milyona yakın kişinin ambulanslarla sıhhat tesislerine naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ambulans sayılarına ait de bilgi veren Koca, “5 bin 469 olan ambulans sayısını 2020’de 5 bin 600’e çıkarmayı hedefliyoruz. Standart ambulanslarımızın ulaşamadığı hadiselere müdahale etmek emeliyle kullandığımız motosikletli acil müdahale takımlarımızın sayısına 50 yeni motosiklet ekleyerek, 112’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Bakan Koca, gelecek yıl yeni açılacak istasyonlarla 112 olan istasyon sayısının da 2 bin 910’a yükseltileceğini belirtti.

Hava ambulanslarıyla sürdürülen sıhhat hizmetinin Türkiye geneline yaygınlaştırılmaya devam edileceğini lisana getiren Koca, 3 ambulans uçak ve 17 helikopter ile Türkiye’nin tamamına hizmet verildiğini söyledi.

Hava ambulansı hizmetini kamu kaynakları ile yurt içinde ve yurt dışında fiyatsız olarak sunan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Koca, 2008’den itibaren hava ambulansları ile 45 bin hadisenin naklinin gerçekleştirildiğini söz etti.

Bakan Koca, Zeytin Kolu Harekatı hudut çizgisinde kurulan acil müdahale istasyonlarında bugüne kadar bin 319 UMKE işçisi, 887 adet 112 Acil Yardım Ambulansı ve 3 bin 243 sıhhat çalışanının vazife yaptığını, Kilis Çobanbey’de sıhhat hizmetinin sunulmaya devam ettiğini anlattı.

BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA SIHHAT HİZMETLERİ

Sunumunda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen sıhhat hizmetlerine ait de bilgi veren Koca, bölgede 17 adet Triaj Dayanak Merkezi kurulduğunu, 695 UMKE işçisi görevlendirmesinin yapılarak sıhhat hizmetlerinin verilmeye devam ettiğini, kurulan merkezlere 506 müracaat yapılarak gerekli müdahale ve sevklerin sağlandığını aktardı.

Koca, Barış Pınarı harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde bulunan mevcut hastanelerin hasar görmesi nedeniyle birinci etapta iki taşınabilir poliklinik tır ile başlanılan sıhhat hizmeti sunumuna, bakım tamirlerini yaparak faaliyete geçirilen Tel Abyad ve Resulayn Hastaneleri ile devam edildiğini söyledi.

“UZUN PERİYODİK BAKIMA MUHTAÇ HASTALAR İÇİN MERKEZLERİMİZİ ARTTIRACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Koca, uzun periyodik bakıma muhtaç hastalar için palyatif bakım merkezlerinin sayısının arttırılacağını belirterek, 5 bin 360 olan palyatif bakım yatak sayısını gelecek yıl 5 bin 500’e çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Yatağa bağımlı hastalara, konutta tıbbi bakım hizmeti sunarak devletin şefkatli elinin uzatıldığını böylelikle hastane sonrasında da hastaların yakından takip edildiğini ve sıhhat hizmetinin sürekliliğinin sağlandığını vurgulayan Koca, “Evde sıhhat hizmetleri ile 2012’den bugüne kadar 1 milyon 427 bin şahsa hizmet sunduk. 425 bin olan takipli hasta sayımızı 2020’de 450 bine çıkarmayı hedefliyoruz” tabirlerini kullandı.

Bakan Koca, anne sıhhatini ve toplumun geleceğini tehdit eden endikasyon dışı sezaryen ile uğraşın sürdürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Sezaryenin bayan ve bebek sıhhatini riske sokacak halde gereksiz yere yapılmasını tedbire kararlılığındayız. Bu mevzuda kamu hastanelerinde ulaşmış olduğumuz amaca özel kesim ve üniversite hastanelerinde de ulaşmayı amaçlıyoruz. Olağan doğumun daha fazla tercih edilmesi için annelerimize travay-doğum-lohusa odalarında uygun kaideleri sunmaya çaba gösteriyoruz.”

ORGAN BAĞIŞINDA İSTEKLİ SAYINI ARTIRDIK

Bu yıl içerisinde 1 kemik iliği nakil merkezi ve 4 inme merkezini hizmete sunduklarını belirten Koca, hastane acil servislerini yine yapılandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Koca, organ bağışında yürütülen kampanyalarla istekli bağışçı sayısının 515 bini aştığını kaydetti.

İlik naklinde yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtulmak için TÜRKÖK ismiyle Ulusal Kemik İliği Bankasını kurduklarını hatırlatan Koca şunları söyledi:

“Bugüne kadar 534 bin istekli bağışçı adayı sayısına ulaştık. TÜRKÖK’ün hizmet vermeye başladığı Nisan 2015 den bugüne kadar bin 576 hastamıza nakil yaptık. Böylelikle ülkemizde nakil olan hastaların kök hücrelerini kendi imkanlarımızla karşılama oranımız yüzde 87’ye ulaşmıştır.”

Koca, Suriye’de Çobanbey, Mare, El-Bab, Afrin, Azez-el Ehli ve Cerablus’ta toplam 660 yatağı bulunan 6 hastane ve 47 sıhhat ocağı ile sıhhat hizmeti sunulduğunun altını çizerek, “Ayrıca 200 yataklı Azez Vatan Hastanesinin tadilatı tamamlanınca hizmet vermeye başlayacaktır” bilgisini paylaştı.

”127 MİLYON MHRS RANDEVUSU OLUŞTURULDU”

Bakan Koca, sıhhat hizmetleri kapsamındaki süreçlerde de süratli bir dijitalleşme yaşandığına dikkati çekerek, Merkezi Doktor Randevu Sistemi’ne (MHRS) ait de sayılar verdi. Koca, “Vatandaşlarımız günün her saati 182 çizgisini arayarak, mhrs.gov.tr web sitesi yahut taşınabilir uygulama üzerinden aile doktorlarına ve istedikleri hastane ve polikliniklere randevu oluşturabilmektedir. MHRS üzerinden 2019 birinci 9 aylık devirde 127 milyon randevu oluşturulmuştur” formunda konuştu.

Hastanelerde dijitalleşme düzeyini arttırma tarafında ağır çalışmalar yaptıklarını tabir eden Koca, “Dijitalleşme konusunda HIMMS kriterlerine nazaran Düzey 6 hastane sayımız 167, en üst düzey olan Düzey 7 hastane sayımız ise 3’e ulaşmıştır. Dijital hastane sayısı bakımından dünyada Amerika’dan sonra ikinci sıradayız” diye konuştu.

“AŞI KONUSUNDA AR-GE’DEN ÜRETİME GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge kademesinden üretim kademesine getirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Nihai hedefimiz ilaçta, aşıda, kan eserlerinde, tıbbi aygıtta kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktır. Bir öbür gayemiz de küresel pazarlarda rekabet edebilen bir üretim yapısına kavuşmaktır. 2018 yılında ilaç tüketim ölçüsü yaklaşık 2,4 milyar kutuya ulaştı.Son yıllarda yürüttüğümüz tesirli saha çalışmaları ile Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmalarımız sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 olan içinde antibiyotik bulunan reçete yüzdesini yüzde 30 azalış ile 2018 yılında yüzde 24,55’e indirdik.”

ŞEHİR HASTANELERİ

Bakanlık olarak sıhhat çalışanının istikrarlı dağıtılmasını sağlamak için uğraş verdiklerini de anlatan Koca, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“2002 yılında uzman tabip başına düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük vilayet ortasında 13 kat fark var iken bugün bu fark 2 kata inmiştir. 3 yılda sıhhat alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 kent hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli kent hastanesi için inşaatları devam ediyor. Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli 3 kent hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır.”

Bakan Koca, 2023 gayesine yürüyen güçlü Türkiye’de kent hastanelerini sıhhatte gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planladıklarının altını çizdi.

2020 BÜTÇESİ

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesi hakkında da bilgi veren Koca, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı Merkezi İdare 2020 yılı toplam bütçesi 58 milyar 876 milyon TL’dir. Bütçemizde; işçi ödenekleri 30 milyar 217 milyon TL, öteki cari ödenekler 18 milyar 49 milyon TL ve yatırım ödenekleri 10 milyar 610 milyon TL’dir. Ayrıyeten bağlı kuruluşlarımızdan Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğünün bütçesi 152 milyon, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunun bütçesi 170 milyon, Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığının bütçesi ise 80 milyon TL olarak planlanmıştır.”

Bakan Koca konuşmasının sonunda bütçenin iyi olması temennisinde bulundu.

ALKIŞ REAKSİYONU

Sağlık Bakanı Koca’nın konuşmasının bitmesinin akabinde bakanlık bürokratlarının alkışlaması milletvekillerinin reaksiyonunu çekti. TBMM Plan ve Bütçe Komitesi Lideri Lütfi Elvan, bu türlü bir uygulamanın olmadığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Plan ve Bütçe Kurulunda birinci sefer bu türlü bir şeyin olduğunu savundu. Birtakım milletvekilleri reaksiyonlarını “Aferin, bravo” diyerek lisana getirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine komite lideri Elvan, birleşime orta verdi.

Birleşimin tekrar başlamasının akabinde Elvan, Plan ve Bütçe Kurulunda alkışlama olayının bugüne kadar bir sefer yaşandığını, bugün de ikinci kere bu türlü bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Elvan, bu durumun yollara karşıt olduğunu belirterek, “Lütfen bu türlü bir şey bir daha burada olmasın. Sayın Bakan da çok üzüldü, hüzünlerini bana tabir etti” dedi.

Koca, metotları bilmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu alkışın nereden koptuğunu da fark etmedim. Hatta yanımdaki bakan yardımcısı arkadaşlara alkışlayanlar kimlerdir diye sordum. Ben başta milletvekilleri alkışladı üzere anladım. Bunu benim organize ettiğim noktasına kadar getiren milletvekillerine, lütfen bu noktada bize inanın. Benim alkışa gereksinimim yok. Ben bugün sizlere, bir yıl boyunca sizlerden alınan yetkiyle burada yapılan hizmetleri sunmaya, varsa bir eksiğimiz bunu görmeye geldim. Buraya gösteri yapamaya gelmedim. Bu bahiste da kusura bakmayın. Asla organize bir iş olmadığına isminiz üzere emin olun, arkadaşların heyecanına bağışlayın.”

Bakan Koca’nın konuşmasının akabinde komitede, milletvekilleri Sıhhat Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu ile Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri üzerinde kelam almaya başladı.

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir