1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Sıhhat Çalışanlarının Eş Durumu Tayini

Sıhhat Çalışanlarının Eş Durumu Tayini
0

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur, eşi emniyet hizmetleri sınıfında misyon yapmakta olan sıhhat çalışanlarına eş durumu tayinlerinde gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini lisana getirirken bahse ait basın açıklaması yayınladı.

Yayınlanan basın açıklaması şu haldeydi:

“Bilindiği üzere ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği; sıhhat çalışanına hem Anayasanın 41. Hususu hem yasal düzenlemeler hem de Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tanınmış bir haktır. Lakin Sıhhat çalışanlarının bu mazeret sebebiyle yapılacak olan yer değişiklikleri, sıhhat çalışanının eşinin misyon yaptığı bakanlığa nazaran değişkenlik gösterebilmekte; bu değişkenlikler sebebiyle bir kısım sıhhat çalışanına tanınan kolaylıklar; geri kalan sıhhat çalışanlarına tanınmamaktadır. Bu durum ise, yönetmeliğin 20. Hususunun 2. Fıkrasının ‘’a’’ bendi mucibince Sıhhat Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar ortasında bahisle ilgili olarak imzalanan ‘’protokoller’’ ortasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Nitekim, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme talepleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortasında imza edilen protokollerin farklılığından kaynaklanan bu uyuşmazlıklar sebebiyle, temelinde her ikisi de ‘’Zorunlu Yer Değişikliğine tabi personel’’ olan ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfı’’ işçi ile ‘’Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev yapan’’ çalışanın eşi olan Sıhhat çalışanları ortasında, ‘’eşitlik ilkesine’’ ve ‘’Ailenin korunması’’ prensibine karşıt durumlar ortaya çıkmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup işçinin eşi olan sıhhat çalışanlarının ‘’aile birliği mazeretine’’ dayanan yer değişikliklerinde, TSK işçisi kişinin mecburî yer değişikliği sebebiyle vazife yerinin belirlendiği tarihten itibaren bu işçinin eşi olan Sıhhat çalışanlarının da ‘’Aile Birliği Mazeretine’’ bağlı yer değişikliği süreçlerine başlanılmakta ve bu yer değişiklikleri eşler ortasında eş vakitli olarak yapılmakta.

Ancak eşi ‘’Emniyet Teşkilatında’’ ‘’Emniyet Hizmetleri Sınıfında’’ misyon yapan Sıhhat çalışanının ‘’Aile birliği mazeretine bağlı’’ yer değişikliklerinde, Emniyet teşkilatında misyon yapan eşinin; misyona başlayarak, bu tarafta bir doküman ibraz etmesi talep edilmekte ve bu misyon yeri değişiklikleri eş vakitli olarak yapılamamaktadır.

Genel Sağlık-İş Genel Lideri Dr. Derya Uğur

Hem Sıhhat Çalışanları, Hem De Onların Emniyette Çalışan Eşleri Mağdur Olmaktadır

Bu durum sebebiyle hem sıhhat çalışanı hem de sıhhat çalışanının Emniyet Teşkilatında vazife yapan ve zarurî yer değişikliğine tabi olan eşi, mağdur olmaktadır. Emniyet teşkilatında vazife yapan işçi, sıhhat çalışanı eşinden evvel misyon yerine gitmekte, eşi şimdi kendisiyle gelemediği için; eşini ve çocuklarını tayin edildiği yerde bırakmakta, bu kişi gittiği vazife yerinde uzunca bir müddet sistem kuramamakta, mesken ve aile birlik ve nizamı bozulmaktadır. Gibisi bir mağduriyet sıhhat çalışanı açısından da oluşmakta, sıhhat çalışanın da aile birliği bozulmakta, var ise bu şahısların çocukları ya annesinden ya da babasından başka kalmakta, sahip oldukları konut tertibini mecburî yer değişikliğine tabi işçinin misyon yerinde kurmakta zorluklar yaşamaktadırlar.

Hem yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi, hem de uygulamanın Anayasanın 17. Unsurunda tanımlanan ‘’Eşitlik İlkesine’’ uygun hale getirilmesi gayesiyle; gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak, eşi mecburî yer değişikliğine tabi sıhhat çalışanlarının aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliklerinin, mecburî yer değişikliği ile vazife yeri değişen eş ile birebir anda yapılabilmesi için gerekli türel yer ve idari uygulamaların oluşturulması, bu yol ile eşi TSK çalışanı olan sıhhat çalışanına sağlanan hakların; eşi Emniyet Hizmetleri Sınıfında vazife yapan ve mecburî yer değişikliğine tabi olan sıhhat çalışanlarına da tanınması talebiyle, Sıhhat Bakanlığına müracaatta bulunulmuştur.” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajans)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir