1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

Sıhhat Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak

Sıhhat Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak
0

Sağlık ve Toplumsal Hizmet Birlik ve Gayret Platformu (SABİM) 22 Temmuz günü Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel’de saat 12:00-14:00 ortasında toplantı gerçekleştirecek. Gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde SABİM basın açıklaması yayınladı.

Kısa ismi SABİM olan Sıhhat ve Toplumsal Hizmet Birlik ve Uğraş Platformu, 19 sendika 2 aile doktoru federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kuruldu. SABİM’den yapılan yazılı açıklamada şunlar söylendi:

“Bugün burada yetkili olmasına karşın üyelerinin hakkını arama noktasında kâfi inisiyatifi almayan sıhhat sisteminin bu hale gelmesinde büyük rolü olan sendikalara karşı, sendikal gayretin varlığını ve değerine vurgu yapma ve sahanın beklediği umuda deva olmak üzere 21 STK bir ortaya geldik. Etki gücümüzü Yetkiyle taçlandırma ismine bütün Tabip ve Sıhhat kurum çalışanlarını, Platform paydaşlarımızdan, kendilerine yakın bulunan sendika ve derneklere üye olmaya davet ediyoruz. Platform için birlik daveti yapan ve Platformun sözcüsü Tabip Birliği Sendikası başta olmak üzere 21 STK bir birincisi gerçekleştiriyor olmanın, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek manada sorumluluk hissetmenin şuuruyla, mevcut sıkıntıların çözülmesi ismine her alanda ortak uğraş ve güç birliği için bu büyük birlikteliği gerçekleştirdik.

SABİM, 19 Sendika 2 Aile Doktoru Federasyonu Olmak Üzere Toplam 21 STK’nın Birleşiminden Oluşuyor

Sağlık ve Toplumsal Hizmet Birlik ve Çaba Platformu, 19 sendika 2 aile doktoru federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşiminden oluşmaktadır. Kurulan birliktelik ile ortak taleplerimiz açıklanacak, yol haritası belirlenecek ve büyük kitlesel eylemselliklere başlanacaktır. Taleplerimizi lisana getirme hedefli birinci iş bırakma aksiyonumuz, toplu görüşme mukavele görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Hekimler, sıhhat kurum çalışanları, ebe hemşireler tıbbi Sekreterler teknisyen teknikerler GİH YHS THS sıhhat ve toplumsal hizmet çalışanının mevcut sistem içerisinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Her iş bırakma hareketlerimizde olduğu üzere poliklinik hizmeti üzere elektif hizmetler verilmeyecek lakin acil durumlar iş bırakma aksiyonundan muaf tutulacaktır.

Sağlık Sisteminde Kaliteli Hizmet

Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için kâfi vakte, kâfi fiyata ve hak edilen saygınlığı görmeye muhtaçlığı vardır. 3-5 dk.  muayene müddetleri ile sürdürülmeye çalışılan bu sistemle hastalar güzelleşememekte, analiz ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastaların güzelleşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından, daima sistem içerisinde kalmaya zorlanarak, gereksiz yoğunluk oluşturmaktadır. Çok yoğunluk ve baskı temelinde inşa edilmiş bu gereksiz, anlamsız ve şiddete davetiye çıkaran kör sarmal artık sona ermelidir. İnşa edilecek ülkü sıhhat sistemi için 15-20 dakikalık muayene mühletleri temel alınmalı ve “Hakkıyla Görev” şuuruyla hareket edilmelidir. Aile hekimliğinde tarama ve izlemler üzere esirgeyici odaklı sıhhat hizmetlerine yoğunlaşılmalıdır. Cari ödeme yetersizliği sebebiyle aile hekimliği sistemi, sekteye uğrama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tekrar yetersiz fiyatlar sebebiyle ASM’lerde misyon alan sıhhat çalışanları TSM’leri tercihi etmeye başlamıştır.

Ücret Artışı

Mevcut kurallarda ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortam sebebiyle yapılacak her türlü fiyat artışının yetersizliği ise aşikardır. Bu sebeple insanca hayat için maaş alt sonu, yoksulluk hududu olmalıdır. En düşük sıhhat kurum çalışanı yoksulluk sonu üzerinde, en düşük Tabip maaşı ise bu hududun en az 3 katı olmalıdır. Eğitim liyakat ön planda olmalıdır. Şiddetle ilgili oluşan olaylarda tesirli ve caydırıcı yol ve yollar belirlenmeli ve pratikte uygulanmalıdır. Sıhhat sisteminin tekrar inşası doktorlar ve sıhhat kurum çalışanlarına duyulacak hürmet ve sevgi inşasıyla mümkün olacaktır. Artık hem yitirilen saygınlığın yine iadesi hem de yetersiz fiyatların yoksulluk hududu baz alınarak belirlenmesinde alınan eğitimin hakkına nazaran uygulamaya geçilmesi temel unsur olmalıdır. Aksi takdirde bu gelir adaletsizliğinin olduğu yerde kimse meşakkatli eğitim sürecine göğüs germeyecek, ileride sıhhat hizmeti verecek takımlar yetişmeyecek ve sıhhat hizmeti alabilme imkanı kalmayacaktır.

Fazla Mesai

Fazla mesai saatleri için personellere, uzman tabibin 2.5 katı hemşire, sıhhat kurum çalışanının 4 katı ödeme yapılıyor olması durumun vehametini göstermektedir. Dikey hiyerarşik fiyat ödemesi için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bütün bu değinilen durumların değişebilmesi ismine güçlü birliktelik kaidedir ve bugün itibariyle bu platform bu birlikteliği sağlamıştır. Ülkemizdeki tüm hizmet kollarının da birebir birlikteliği sağlanması, memur maaşlarında istenilen oranda artışın gerçekleşebilmesi ismine elzem bir durum olarak bedellendirilmektedir.

Bu sebeplerle

* Şiddet

* Mali Haklar

* Özlük Hakları

* Çalışma Şartları ve

* Liyakat

şeklindeki 5 temel başlık altında, temel ortak taleplerimiz belirlenmiştir.

Eylemsellik takvimi ortak belirlenecek ve bundan sonraki süreçlerde gerekli her türlü eylemsellikte birlikte hareket edilecektir. Toplu mukavele taleplerinin beklentileri karşılamaması, gerekli fiyat düzenlemelerinin yapılmaması, makûs çalışma şartlarının ortadan kaldırılmaması ve şiddetin önlenmemesi halinde, birliktelik sayesinde mevcut yaşanan sorunlara daha güçlü itiraz edilecektir.

Sahada vazife yapan ve çalışan tüm Tabip ve sıhhat kurum çalışanlarına bu birlikteliği önemsemelerini üye olarak güç vermelerini bekliyor tesirli olan bu birlikteliğe yetkininde verilmesi dahilinde mevcut problemlerin çözüleceğinin muştusunu veriyoruz.

Yetkili Lakin Etkisiz Sendikalar

Yetkili ancak etkisiz sendikalarda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza bu zulme ortak olmama ismine yansılarını göstermelerini bekliyor başlatılan bu onurlu gayret de yer alma ismine ortamıza davet ediyoruz.

Ülkemizde oluşacak ülkü sıhhat sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma ve düzgünleşme hakkını savunduğunuzun hastalarımızca bilinmesini istek ediyoruz.

Pandemide ve her türlü güçlü koşullarda hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz.

Nitelikli sıhhat hizmeti oluşumu için verilecek bu gayrette yalnızca kendimiz için değil hastalarımız içinde gayret ettiğimizin şuuruyla tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Türkiye kamuoyuna en içten sevgi ve saygılarımızla…

Sağlık ve Toplumsal Hizmet Birlik ve Gayret Platformu.”(BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir