1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

“Termik santrallere verilen havamızı kirletme müsaadesi kabul edilemez” (Termik santraller ömrü tehdit ediyor!)

“Termik santrallere verilen havamızı kirletme müsaadesi kabul edilemez” (Termik santraller ömrü tehdit ediyor!)
0

Türk Toraks Derneği Lideri Prof. Dr. Hasan Bayram, Kömürlü termik santrallere ha­vayı kirletme müsaadesi veren ve mec­listeki tüm partilerin 14 Şubat 2019’da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenlemenin, 21.11.2019’da yine TBMM gündemine geldiğine ve bir torba yasa içinde kabul edildiğine dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı:

“2013 yılından beri etraf yatı­rımlarını gerçekleştirme sözle­rini yerine getirmeyen ve ken­dilerine tanınan müddetler yasal düzenlemelerle üç sefer uzatılan termik santrallere dördüncü defa toprağı, havayı, suyu kirletme, toplum sıhhatini tehlikeye atma müsaadesi verildi. Böylelikle, Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki 15 kömürlü ter­mik santral 2,5 yıl daha insanla­rın ve başka canlıların hayatını tehdit etmeye, doğayı kirletme­ye ve zehirlemeye devam ede­cek. Fosil yakıtlardan açığa çıkan kirleticiler bir yandan hava kirli­liğine yol açarken, öbür yandan da atmosferdeki sera gazını ar­tırmaktadır; bu da global ısın­ma ve ‘iklim krizinin’ en kıymetli nedenlerindendir. Dünya’da ar­tık birçok ülke fosil yakıtları terk ederek, tabiata dost, güneş gücü üzere yenilenebilir ener­ji kaynaklarına yönelmektedir. Hava kirliliği sorunu fakat fo­sil yakıtlara yatırımı durdurarak yenilenebilir güç kaynaklarını kullanmakla çözülebilir.”

“TERMİK SANTRALLER HASTALIK VE ÖLÜMLERE YOL AÇACAK”

Türk Toraks Derneği Etraf Meseleleri ve Akciğer Sıhhati Çalışma Kümesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç ise, “Termik santrallere ‘kirletme iz­ni’nin verildiği bölgelerin 2019 yılındaki hava kalite bilgileri ince­lendiğinde, bu bölgelerin tama­mında hava kirliliğinin hudut de­ğerleri aştığı, ayrıyeten bölgelerde yaşayan insanların mevcut ha­liyle dahi yılın çabucak her günü hastalık ve ölümlere yol açacak seviyede kirli hava soluduğu gö­rülmektedir.” dedi.

“SANTRALLERİN HAVAYI KİRLETEREK İNSANLARI ÖLDÜRMESİNE MÜSAADE VERİL­MİŞTİR”

“Avrupa Birliği ölçüleri gereğin­ce yılda en fazla 35 gün hudut bedellerin aşılmasına müsaade veril­diği hatırlandığında, Türkiye’nin bugün itibariyle yaşadığı kirlilik seviyesinin ne kadar yüksek ve ürkütücü olduğu anlaşılabilir” diyen Aykaç, şöyle devam etti: 

“TBMM Genel Kurulu’na sunulan teklif ile şimdiye kadar binlerce insanın vefatına neden olmuş santrallerin havayı kirleterek insanları öldürmesine müsaade veril­miştir. Bu kabul edilemez. İnsan için sigara ne kadar zarar­lıysa, ülke için fosil yakıtlar ve kömürlü termik santraller o ka­dar ziyanlıdır. Türk Toraks Derneği, fosil ya­kıtların tabiata, etrafa, canlı­ların sıhhatine olumsuz tesirleri ve iklim krizini artırarak gelecek nesillere da tesiri nedeniyle terk edilmesini savunmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak, fo­sil yakıtlardan vazgeçmek yeri­ne, termik santrallere kirletme müsaadesinin verilmesi tavrını kabul edilmez bulmaktayız. Termik santrallere verilen bu ‘öldürme izni’nin hemen iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir