1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

TMMOB Etraf Mühendisleri Uyarıyor: “Türkiye Su Yoksulu Ülkeler Sınıfında!”

TMMOB Etraf Mühendisleri Uyarıyor: “Türkiye Su Yoksulu Ülkeler Sınıfında!”
0

Doğal afetlerle gayret eden Türkiye’de 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından açıklanan su raporu, ülke genelinde su kıtlığının kapıda olduğuna işaret etti. Etraf Mühendisleri Odası Su Raporu’nda, “Yıllık tüketilebilir su potansiyeli 112 milyar m3 olan ülkemizde kişi başına tüketilebilir su potansiyeli 1.519 m3 civarında olup, bu kıymet “su azlığı” yaşanan bir ülke olduğumuzu ve bu pahanın 2030 yılında 1000 m3 olacağı öngörülmektedir. Bu bilgiler “Su fakiri” ülkeler sınıfında olduğumuzu göstermektedir” vurgusu yapıldı. 

2023 yılı Su Günü Teması, ‘Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak’ olarak belirlendi. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarafından hayatın temel kaynağı olan suyun ehemmiyetine dikkat çekmek, su sorunu, su kıtlığı konusunda farkındalık oluşması gayesiyle ‘22 Mart’ı Su Günü olarak ilan etti. TMMOB Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Günü Raporu’nda ömür kaynağımızın tükendiğine, tedbir alınmaz ise büyük problemler yaşanacağına dikkat çekti. Raporda, dünya nüfusunun yüzde 40’lık bir kısmının, 2030 yılında su kısıtı ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, Türkiye’nin acil tedbir ve önlem alınmadığı takdirde sarsıntı ve sel doğal afetlerinin meydana gelmesinin akabinde yakın gelecekte yeni afetlere ve çevresel meselelere hamile olduğuna dikkat çekiyor. Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 22 Mart Dünya Su Günü Raporu’nda ‘su kıtlığı kapıda’ vurgusu yaparak ikazlarda bulundu.

Tüketilebilir Su Potansiyelimiz Azalıyor!

Raporda, yıllık tüketilebilir su potansiyelinin 112 milyar m3 olan Türkiye’de kişi başına tüketilebilir su potansiyelinin 1.519 m3 civarında olduğu, bu bedelin ülkenin “su azlığı” yaşanan bir ülke olduğuna işaret ettiği belirtildi. 2030 yılında bu kıymetin 1000 m3 düzeyine ineceğinin iddia edildiği, Türkiye’nin “su fakiri” ülkeler sınıfında olduğu tabir edildi. 

Yüzeysel Suların Yaklaşık  %70‘i, Yeraltı Sularının %40’ı Kirli!

Her yıl Su Günü’nde kurumların gerçekleştirdiği faaliyetlerde suyun yaşamsal ehemmiyeti vurgulanmasına rağmen su ölçüsü ve kalitesine yönelik artan tehditler;  kısıtlı su kaynaklarının ve mevcut kirliliğin görmezden gelindiğine işaret eden TMMOB Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi,  “Ülkemizdeki kentleşme, sanayi, madencilik, tarım ve başka yatırım süreçleri ile ilgili siyaset ve uygulamalara baktığımızda; arazi planlamasının yapılmadığı, orman alanları, doğal karakteri korunması gereken alanlar, meralar, tarım, alanları ve sulak alanların kaybedildiği, vasfının yitirildiği, doğal varlıklarımızın tahrip edilerek yok edildiği “ekolojik yıkım” olarak tanımladığımız bir süreçte; 25 su havzasında yüzeysel sularımızın yaklaşık  %70‘inin, yeraltı sularımızın %40’ının kirli olduğu bilimsel bilgiler ve kamunun raporları ile ortaya çıkmaktadır. Nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme, doğal varlıkların denetimsiz tüketimi, ormansızlaşma ile birlikte ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği süreçlerinin getirdiği baskılar nedeni ile su kısıtlılığının artması, kaynakların tükenmesi, kirlilik, çok tabiat olayları Dünyada ve ülkemizde de hayat için tehdit oluşturmaktadır” tespitlerinde bulundu. 

“Yaşamı, suyu korumak mesleksel ve kamusal sorumluluktur”

Suyun, tüm canlıların hayatı için vazgeçilmez doğal bir hak olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin su kıtlığına karşı tahlil teklifleri şöyle:

  • Suyu “doğal hak” olmaktan çıkarıp, “ticari bir mal” haline getirerek sermayeye, global piyasaya açan siyasetlerden vazgeçilmelidir.
  • Betona ve ranta dayalı kentleşme ve büyüme siyasetleri terk edilmelidir.
  • Kentlerimiz tabiatla ve iklimle uyumlu, afetlere dirençli hale dönüştürülmelidir.
  • Su havzalarının korunması sürecinde kentleşme, sanayi, tarım, madencilik ve öbür faaliyetlerde alan kullanımlarının değişmesi, ormansızlaşma ve bu faaliyetlerin getirdiği çevresel risklerin de yönetilmesi gerekmektedir. 
  • Kentleşme, sanayi, madencilik ve başka faaliyetlerin alan seçimi planlanması ve kontrol süreçleri de en kıymetli bileşenlerdendir. Planlama, idare ve kontrol sürecine ek olarak, suyu en çok kullanan tarım ve sanayi bölümünde de denetimsiz tüketimin önüne geçilmesi, eser ve üretim deseninin su gereksinimine nazaran planlanması, suyun tekrar kullanımı, proseste dönüşüm, arıtılmış atıksuların kıymetlendirilmesine yönelik süreçlerin kıymetlendirilmesi, yapılar ve planlamalar ölçeğinde su tüketimini azaltacak önlemler ile birlikte, yağmur suyu hasadı üzere teknikler ile suyun verimli kullanımına yönelik çalışmalar geliştirilmelidir.
  • Kamu mülkiyeti temelinde örgütlenmiş, ulusal planlama çerçevesinde lokal kalkınmayı hedefleyen, her bireyin suya erişimine imkan sağlayan, eşitsizlikleri de ortadan kaldırarak, tabiatla barışık yatırımı önemseyen ulusal su siyasetleri hayata geçirilmelidir.
  • Suyun idaresinden sorumlu kurumlar uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalıdır.
  • Tüm kurumlarda; Etraf Mühendisliği mesleği başta olmak üzere ilgili öbür meslek disiplinlerinden oluşan liyakatli takımlar ile bilim ve mühendislik temelinde proje ve uygulamalar geliştirilmelidir. (BSHA-Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir