1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

TTB 2. Ay Zelzele Raporu: “Ne Kalan Ne Giden BARINAMIYOR”

TTB 2. Ay Zelzele Raporu: “Ne Kalan Ne Giden BARINAMIYOR”
0

Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin akabinde tam 60 gün geçti. Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Ay Sarsıntı Raporu yayımladı. Raporda, “Afet direnci fakat hazırlıklı olmakla mümkün olabilir” vurgusunda bulan TTB, “Kapısı fermuardan, duvarları kumaştan, fırtınada uçan, yağmurda sel basan barınak niteliğindeki çadırlarla konut sıkıntısının çözülmesi mümkün değildir. En kısa vakitte milyonların barınma probleminin tahlili için inançlı yerlerde, barış içinde ve onurlu biçimde yaşama imkanlarının sağlanması gerekir” vurgusunda bulunarak, zelzele bölgelerinden 4 milyon 120 bin kişinin ayrıldığını, hem zelzele bölgelerinde hem de bölgelerden ayrılan bireylerin barınma sorunu olduğuna dikkat çekti. 

 Deprem Bölgelerinde Barınma ve Hijyen Sorunu Hala Var!

6 Şubat Depremleri’nin meydana gelmesinin üzerinden tam 60 gün geçti. Geçen iki aylık süreçte gelinen noktada sarsıntı bölgelerindeki duruma ait değerlendirmeler yapılıyor. Sarsıntının birinci gününden 60. gününe kadar vazife alan kurumlar ortasında yer alan Türk Tabipler Birliği (TTB) sarsıntı ikinci ay raporunu yayımladı. Raporda, zelzelenin ikinci ayı olmasına karşın hala barınma ve hijyen sorunu birinci sırada yer alıyor. Tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının çalışma şartları, depremzede sıhhat çalışanlarının hala bölgelerde misyon alması sorunu ve dinlendirilmesi teklifleri raporda öne çıkan başlıklar ortasında yer aldı. 

4 Milyon Kişi Yerinden Oldu!

TTB Sarsıntı Raporu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan datalara nazaran yaklaşık 2 milyon kişinin yüklü olarak süreksiz ömür alanlarında ve süreksiz konaklama tesislerinde hayatlarını sürdürdürdüğü 3.320.000 kişinin diğer kentlere giderek yaşadıkları kentlerden ayrıldığı, 800 bin kişinin ise köylere göç ettiği dataları paylaşıldı. TTB bu bilgilere yönelik şu tespitlerde ve tenkitlerde bulundu: “Dolayısıyla zelzele sonrasında 4.120.000 kişi ülke içinde yerinden olmuştur. Diğer kentlere göç edenlerin barınma şartlarına ait hiçbir somut data bulunmamaktadır. Göç edilen kırsal bölgelerin de yüklü olarak zelzeleden etkilendiği düşünülürse hem köylere göç edenler hem de onları konuk edenler açısından bir barınma sorunu kelam bahsidir. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bilgilerin ışığında şubat sarsıntıları sonrasında yaklaşık olarak 6 milyon insanın barınma/konut ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. 4 milyon kişi ülke içinde yerinden olmuş  bu şahısların barınma şartlarına ait hiçbir data paylaşılmamış olması bu insanların barınma sıkıntılarının olmadığı manasına gelmemektedir.”

Deprem Vilayetlerinde 3 Milyonu Aşkın Kişi Barınamıyor!

TTB’nin 6 Şubat Zelzelesi 2. Ay Raporu’nda 81 sayfadan oluşuyor, raporda Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Diyarbakır’a ait değerlendirmeler ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Barınma sorunu raporda birinci olarak öne çıkan mevzular ortasında yer alıyor. TTB, 6 Şubat Depremleri’nin ikinci ayında barınmanın hala önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirterek, hayatta kalan depremzedelerin erişebildikleri barınma şartlarının BM Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin konut standartlarının çok gerisinde olduğunu vurguladı. Hasar tespitinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bağımsız kısım sayılarıyla hane büyüklüğünün çarpımı sonucunda vilayetlere nazaran barınma sorunu oluşmuş kişi sayısı iddialarına raporda yer verildi. Zelzelenin ikinci ayında toplam 821 bin 302 hanede, 3 milyon 285 bin 208 kişinin acil barınma sorunun çözülmesine muhtaçlık olduğu söz edildi.

İçme ve Kullanma Suyu Söylemi Yönetmeliğe Aykırı   

Raporda; sağlıklı suya erişim su hakkı, hijyen şartları, genel ömür alanlarına ait ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. TTB raporunda; Bakan Koca’nın insani kullanım hedefli suyu içme ve kullanma suyu diye ayırmasının Sıhhat Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Emelli Sular Hakkında Yönetmeliğine alışılmamış olduğunun altını çizdi. Raporda; Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Osmaniye vilayetlerindeki sağlıklı suya erişim noktasında tahlillerin yayımlandığı bu vilayetlerde şebeke suyunun içilebilir nitelikte olduğu anlaşılmaktadır bilgisi yer alırken, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya’da şebeke suyunun içilmemesi tarafında ikazlar yapıldığı bilgileri yer aldı. 

 Çadır Alanlarında Bayanlar İnançta Değil!

TTB 2. Ay Raporu’nda, bilhassa çadırlı süreksiz hayat alanlarında ömür şartlarının daha makûs olduğu, nüfus başına düşen tuvalet ve banyo kabinlerinin yetersiz olduğu, bilhassa bayanların kullanımı açısından inançlı olmadığı vurgulandı. Konteyner kentlere ait değerlendirmede ise, genel hayat alanlarında hem altyapının hem de donanımın daha âlâ yapılandırıldığının gözlendiği bilgisi yer aldı. Osmaniye ve Gaziantep’teki konteynır kentlerde şartların daha uygun olduğu, birtakım süreksiz yerleşim alanlarında çamaşır ve kurutma makinelerinin bulunduğu bilgisi verildi. Raporda konteyner kentlerle ilgili şu cümleler yer aldı: “Kahramanmaraş’ta yer alan iki konteyner süreksiz hayat alanında konteynırlar ikili diziler halinde sıralanmış, su ve kanalizasyon altyapısı ortak, kolay müdahale edilebilecek formda açıkta oluşturulmuştur. Dizilerin iki ucunda açıktaki altyapıyı gözlerden saklayacak halde konulmuş büyük saksılı bitkiler bulunmaktadır. İkili konteyner dizileri ortasında asfalt geniş yol bulunmaktadır. Tuvalet ve banyo imkanları kafidir. Çadır yerleşmeleri bayanların ve çocukların güvenliği açısından uygun değildir. Şiddet, taciz üzere problemler süreksiz hayat alanlarında kalan bayanlar tarafından bildirilmektedir.”

Aile Planlaması Hizmetleri Verilmiyor

TTB raporunda ayrıyeten birinci basamak sıhhat ünitelerinde verilmeyen hizmetler ortasında aile planlaması hizmetinin yer aldığı belirtiliyor. TTB, “Gözlemlenen çok kıymetli problemlerden biri de bu sıhhat ünitelerinde büyük çoğunlukla Aile Planlaması hizmetlerinin verilemiyor olmasıdır. Kondom, Oral Kontraseptif, RİA üzere gereçlerin temininde yaşanan zahmetler, RİA uygulama şartlarının ya da sertifikalı sıhhat çalışanlarının olmaması da lisana getirilen problemlerdendir. Kimi süreksiz ömür alanlarında sivil toplum kuruluşlarının istekli hizmet veren sıhhat üniteleri vardır, kimilerinde 24 saat hizmet veren askeri revirler bulunmaktadır, kimilerinde ise sıhhat çadırı ya da ünitesi bulunmamakta, yakındaki ASM’den yararlanılması öngörülmektedir. Bilhassa bayanların hizmete ulaşımları açısından bu yaklaşımın uygun olmadığı tabir edilmiştir. Bunun temelinde çadırların insanların buradaki eşyalarını inançla bırakıp bir yere gitmelerine imkan sağlayacak inançlı şartlara sahip olmaması, bayanların çocuklarını bırakıp görece uzak bir yere gitmekle zorlanmaları, çocuklarıyla birlikte her vakit hareket edebilmelerinin olanaksız olması, çadırda hasta, yaşlı, engelli aile bireylerinin bakım sorumluluğunu devredecek kimselerinin olmaması yanı sıra ulaşım şartlarının zorluğu üzere etmenler tesirli olmaktadır” tespitinde bulundu. 

ASM’ler Önemli Yara Almıştır

TTB 2. Ay Zelzele Raporu’nda, birinci basamak sıhhat hizmetlerinin önemli yara aldığı, bilhassa Adıyaman, Hatay, Gaziantep’in Nurdağı ve İslâhiye ilçeleri, Kahramanmaraş ve Malatya’da fizikî olarak pek birden fazla yıkılarak, hizmet veremez durumda olduğu belirtildi.  Raporda, “Milyonlarca insanın konutlarının oturulamaz durumda olması, insanların ülke içinde yer değiştirmiş olmaları, kendi vilayetlerinde süreksiz hayat alanlarında barınmak zorunda olmaları birinci basamak sıhhat hizmetlerini de çok olumsuz etkilemiştir. Zelzele öncesinde aile sıhhati merkezlerinin çalışma modelinin nüfus tabanlı olmayıp liste tabanlı olduğu bilinmektedir. Zelzele sonrasında bu liste tabanları bile kaybolmuş durumdadır. Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunumu açısından en temel problemlerden bir nüfus tabanlı bir hizmet planlamasının olmamasıdır” bilgileri yer aldı. 

Nitelikli Sıhhat Hizmeti Sağlanmalıdır!

Raporda, sıhhat ünitesinde çalışanların nüfus bilgisine sahip olmadıkları, süreksiz ömür alanlarında barınan şahısların farklı ASM’lere kayıtlı olabildikleri, bu durumun hizmetin sürekliliğini aksattığı belirtildi. “Geçici hayat alanlarında çoklukla bir sıhhat çadırı, karavanı, konteynırından oluşan bir sıhhat ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitelerde sunulan hizmetler hayat alanlarında nazaran farklılık gösterebilmektedir. Birtakım ömür alanlarında sıhhat ünitelerinde ambulans bulunmakta iken birçoğunda bulunmamaktadır. Sıhhat ünitelerinin kimilerinde fizikî yerden kaynaklanan altyapı, tuvalet bulunmaması, ısınma problemleri üzere problemler gözlemlenmiştir” değerlemesinde bulunan TTB, “Sağlık çalışanları tuvalete gidecek vakitleri olmadığı için su alımını kısıtladıklarını söz etmişlerdir. Sıhhat ünitelerinin en kısa vakitte nitelikli bir sıhhat hizmeti verilebilecek fizikî şartlara kavuşturulması şarttır” vurgusu yaptı. 

Aşı Hizmetleri Değerlendirmesi

TTB raporunda ikinci ayda sıhhat çadırlarının sadece poliklinik hizmeti verdiği, ünitelerde çoğunlukla aşı dolabı bulunmadığının gözlendiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi: “Bazı GYA sıhhat ünitelerinin aşılama çalışmaları için bireyleri kayıtlı oldukları ASM’lere yönlendirdikleri rapor edilmiştir. Bu ise aşılama çalışmalarının aksamasına, gecikmesine yol açabilecektir. Esirgeyici sıhhat hizmetleri kısmen yürütülebilmekte ya da hiç sunulamamakta; bu durum hamile izlemi, çocukluk çağı ve hamile bağışıklaması üzere başlıklarda eksikliklere yol açmaktadır. Kimi ünitelerde bağışıklama çalışmalarının ilçe sıhhat müdürlükleri tarafından yürütüldüğü belirtilmiştir.”

Depremzede Sıhhat Çalışanı Sorunu Devam Ediyor

Depremlerin ikinci ayında sarsıntı bölgelerinde çalışan sıhhat çalışanlarının birçoklarının depremzede sıhhat çalışanlarından oluştuğunu belirten TTB, “Sağlık İşçileri Bölgede çalışan sıhhat işçilerinin değerli bir kısmı depremzededir, ailelerinin inançlı barınma şartları hudutlu ya da yoktur. Zelzelesi yaşayan sıhhat işçileri zelzele sonrası ikinci haftadan sonra çalışmaya zorlandıklarını, ailelerinin güvenliği, barınma üzere çok temel yaşamsal sıkıntılarını çözemediklerini, ailelerini inançlı bölgelere taşıdıklarını, kendilerinin başlangıçta otomobillerinde, daha sonra sıhhat kurumlarının kimi vakit hasarlı binalarında barınmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Öteki bir küme sıhhat işçileri ise görevlendirme ile çalışmaktadır, kimi ünitelerde günde iki kimilerinde üç vardiya olarak misyon yapmaktadırlar. Görevlendirme ile gelenlerin bir sonraki grupla değişimlerine ait çalışma döngülerinin muhakkak olmamasının sorun olduğu pek çok süreksiz ömür alanında sıhhat ünitesi tarafından söz edilmiştir” bilgileri yer aldı. 

Görevlendirmelerin Son Anda Bildirilmesi Sorunsalı!

Sağlık işçilerine görevlendirmelerin son anda haber verildiği bilgisine raporda yer veren TTB şu bilgileri paylaştı: “Sağlık işçileri sarsıntı bölgesine hazırlıksız gelmek zorunda kaldıklarını, hangi bölgeye ve nereye hangi durumda görevlendirildiklerini zelzele bölgesine geldikten sonra öğrendiklerini belirtmişlerdir. Geride bıraktıkları iş ve aile ortamındaki yükümlülükleri sebebi ile huzursuzluk duymaktadırlar. Bilhassa aile doktorları kimi sıhhat ünitelerinde ve işlerlik kazanan ASM’lerde tabip gereksinimi olduğu halde tertip yanlışları nedeniyle pasif pozisyonda olduklarını, birebir biçimde kimi uzman tabipler muhtaçlık fazlası görevlendirildikleri için huzursuzluk duyduklarını belirtmektedir. Uzmanlık alanlarının gereğini yapamadıklarını ve geride bıraktıkları iş yükünün daha da arttığını söz etmektedirler. Pek çok ünitede ister zati yerelde çalışmakta olan ister görevlendirme ile gelen sıhhat çalışanları gündüz çoğunlukla iş ortamında olmakta, gece barınma, ısınma, duş yapma üzere ihtiyaçlar ve fiziki şartları açısından birden fazla defa kasvet yaşamaktadırlar. Yemeklerini kendileri hazırlamak zorunda kalabilmekte, yemek hazırlama şartlarının hijyen açısından kâfi olmadığını belirtmektedirler. Beslenme için GYA’lardaki aşevlerinden yararlanmaları da kelam konusu olabilmektedir.”

Farklı Sıhhat Profesyonelleri Takımlara Eklenmelidir

Sağlık gruplarının içinde pek çok yerde halk sıhhati uzmanlarının yer almasının olumlu olduğunu belirten TTB, “Ambulans bulunan ünitelerde acil tıp teknisyenleri de misyon yapmaktadır. Kimi GYA’larda gözlemlendiği üzere yalnızca doktor ve hemşirelerden oluşan bir bileşim sıhhat takımı açısından kâfi ve uygun değildir. Tabip, hemşire, ebe, yanı sıra bilhassa sarsıntının oluşturduğu yıkım ve travmayla baş edebilmek için insanların psikososyal takviyeye ihtiyaçları olması nedeniyle psikolog, toplumsal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı üzere farklı sıhhat profesyonellerinin de birinci basamak sıhhat grubuna kalıcı olarak eklenmesi gereklidir. Var olan İlçe sıhhat müdürlüklerinin etraf sıhhati ile ilgili fonksiyonları güçlendirilmeli, bilhassa enkazlar ve tozun sıhhat tesirlerinin kıymetlendirilmesi, şebeke suyunun pak ve inançlı olmasının izlenmesi üzere etrafa yönelik sorumlulukların aksatılmaması yerinde olacaktır” dedi. 

Molozların Tarım alanlarına Dökülmesi Felaketlere Yol Açacaktır

Atıkların idaresi konusunun sarsıntı sonrasındaki birinci haftalara kıyasla daha uygun olduğu fakat süreksiz ömür alanlarında hâlâ atıkların saklanması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili problemler ve yetersizlikler gözlendiğinin belirtildiği raporda, enkaz kaldırma çalışmalarının insanların barınma alanlarına olumsuz tesirleri konusu da yer aldı. TTB tarafından zelzele birinci ay raporunda da vurgulanan mevzu hala değerini koruyor. Deprem bölgesinde ‘asbest maruziyeti riskinin’ değerli bir sorun olarak hala varlığını devam ettirdiğine işaret eden TTB, “deprem bölgesindeki vatandaşlarımız ve kurtarma, yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde misyon alan emekçilerin asbest maruziyeti için risk altında olduğu birinci ay raporunda da belirtilmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında oluşan toz nedeniyle insan barınma alanları risk altındadır. Bu tıp olağandışı durumlarda enkaz kaldırma çalışmalarının yıllarca sürebildiği bilinmektedir. Molozların tarım alanlarına, su havzalarına dökülmesi ikincil felaketlere yol açacaktır. Enkazlardaki asbest içeren materyallerin gerekli tedbirler alınarak ayıklanması, kaldırma çalışmalarının daha sonra inançlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gereklidir” cümleleri yer aldı. 

Verilere Erişim Sorunu Var

Türkiye’de datalara erişim sorunu olduğuna dikkat çeken TTB, Şubat zelzelelerinin yarattığı yıkımın ve ikincil tesirlerinin gerçek boyutunun mümkün olduğunca görünür olmamasına yönelik bir gayret harcandığının gözlendiğini belirtti TTB’nin erişilemiyor dediği datalardan kimileri şöyle: “Hasar tespit çalışmaları Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Lakin bakanlığın ve vilayetlerdeki temsilciliklerinin web sitelerinde açık, sistematik, güncellenen hasar tespit dataları açıklanmamaktadır. TÜİK hanehalkı büyüklüğü datalarına vilayetlere nazaran erişim kelam konusu değildir, yayımlanan bültendeki Türkiye haritasındaki renk kodları üzerinden çıkarsama yapmak imkanlıdır. Şebeke suyunun niteliğine ait bilgiler de şeffaf bir biçimde paylaşılmamaktadır. Az sayıda belediye su tahlil bilgilerini güncelleyerek web sitelerinde paylaşmakta, olasılıkla şebeke suyunda sorun olan vilayetlerde gerekli bilgilere erişim kelam konusu olamamaktadır. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TÜİK, AFAD, belediyeler üzere ilgili kurumsal yapılardan direkt bilgilerin elde edilemediği şartlarda, yetkililerin basına yansıyan açıklamalarındaki dataları temel alarak sorunun boyutunu ortaya koymaya yönelik bir akıl yürütmeye ihtiyaç vardır.” 

Dezavantajlı Kümeler İçin Şartlar Çok Zorlaştırıcı

Geçici ömür alanlarında yangın tehlikesine de dikkat çekilen raporda, yangınlarda can kayıplarının olduğu belirtilirken, toplumun hamileler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, sığınmacılar, LGBTİ+ bireyler üzere özellikli ihtiyaçları olan ya da dezavantajlı, kırılgan kısımlarının ihtiyaçlarının karşılanması süreksiz ömür alanları şartlarında epey sıkıntı olduğu, neredeyse olanaksız olduğu bilgisi vurgulandı.  

Ramazanda İki Öğün Yemek Çıkarılıyor

Raporda besine erişim başlığında şu bilgilere yer verildi: “Büyük süreksiz hayat alanlarında besine erişim aşevleri tarafından karşılanmaktadır ve kâfi olarak değerlendirilmiştir. Birtakım ömür alanlarında Ramazan devrinde iki öğün yemek çıkartılması kabul edilemez. Çölyak üzere özellikli beslenme ihtiyaçları olan şahısların bilhassa birinci devirde sorun yaşadıkları bilinmektedir.”

BM Raportörü Değerlendirmesi 

TTB Zelzele 2. Ay Raporu’nda Birleşmiş Milletler Kâfi Ömür Standardı Hakkı’nın bir bileşeni olarak kâfi barınma ve bu bağlamda ayrımcılığa uğramama Hakkı Özel Raportörü Raquel Rolnik’in değerlendirmelerine de yer verildi. TTB Raporu’nda “Yeterli barınma hakkının afet müdahalesine entegre edilmesinin geniş tesirleri olduğunu, bununla birlikte, uygulamada, kâfi barınma hakkının kavranması ve bunun afet müdahalesine uygulanmasının, hakkın sadece birtakım taraflarıyla, bilhassa de fizikî yapılar ve ferdî mülk sahipliği ile hudutlu kaldığını, kimi durumlarda, yine inşa etme ve kurtarma gayretlerinin afet mağdurlarının kâfi barınma hakkından yararlanmaları üzerinde ziyanlı bir tesire sahip olduğunu” görüşleri tabir edildi. Özel raportörün görüşüne nazaran “yeniden yapılanma uğraşlarında kâfi barınma hakkının gerçekleştirilmesi için kapsamlı uğraş gösterilmesi yalnızca bir mecburilik değil, birebir vakitte doğal afetin tesirlerini şiddetlendiren ya da onun tarafından görünür kılınan eşitsizlikleri gidermek ve kâfi barınma hakkını basamaklı olarak gerçekleştirme gayretlerine katkıda bulunmak için bir fırsat sunmaktadır” değerlendirmesi yer aldı. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir