1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

TTB 75. Büyük Kongre’de “Hekim Emeğinin Değersizleşmesini Kabul Etmiyoruz!” Mesajı!

TTB 75. Büyük Kongre’de “Hekim Emeğinin Değersizleşmesini Kabul Etmiyoruz!” Mesajı!
0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi Cumartesi Günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin, doktorların ve tıp öğrencilerinin katıldığı kongre, 6 Şubat sarsıntıları başta olmak üzere hayatını yitiren tabipler için hürmet duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan seçimi ve kongre gündeminin oylanması sonrası TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı açılış konuşması yaptı.

Hekimlerden Toplanan 100 Bin İmza Bakanlığa Teslim Edildi!

Konya’da 1 yıl evvel silahlı taarruz sonucu katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası düzenlenen iki günlük süreçte gerçekleştirilen aksiyonlarda, “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” başlıklı kampanya kapsamında toplanan 100 bin imzanın bakanlığa teslim edildiğini belirten Prof. Dr. Korur Fincancı, doktorların özlük haklarının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları, sıhhatte şiddetin önlenmesi için yapılan aksiyonları, doktorların mesleksel bağımsızlığına ve meslek örgütü özerkliğine yönelik ataklara karşı yürütülen uğraş hakkında bilgi verdi. Fincancı, son olarak 6 Şubat zelzelelerinin akabinde sarsıntı bölgesinde yapılan kapsamlı çalışmalardan bahsetti. TTB’nin çaba konusu taleplerini bu perspektifle kurduğunun altını çizen Korur Fincancı, kelamlarını şöyle noktaladı: “Şubat sarsıntılarından beri tüm odalarımız büyük bir emekle depremzede beşerlerle, meslektaşlarıyla buluşarak, bir yandan da haklarımız için ağır bir uğraş vererek geçirdi. Kollarımız, çalışma gruplarımız, heyetlerimiz ile üretme, biriktirme ve dönüştürme gayretine güçlü bir çaba iradesi de eklenerek bu süreci daima birlikte ördük. Birlikte başaracağız. Bu ağır devirde bizlerle olan, emek veren, emeğini çalışma günüyle sınırlamayan birlikte çalıştığımız, birlikte gayret ettiğimiz tüm yol ve uğraş arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle.”

“İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” Pankartı Asıldı!

Kongrenin yapıldığı binaya “Enkaz altında kalmadığımız çalışma ortamları, umudu yitirmediğimiz çalışma koşullarında bu memlekette hekimlik yapmak için mücadeleye devam!”, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!”, “Evde, işte, örgütte, olduğun her yerde kadına şiddeti engelle!” sloganlı pankartlar ile şiddete karşı hayata geçirilen “TTB Yanımda” tanıtım pankartları asıldı. Salonda ise “TTB’ye dokunma! Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz”, “Özlük haklarımız verilsin, sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkarılsın!”, “Aile hekimlerinin istekleri herkes içindir, taleplerimizden ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!”, “Depremzede asistan hekimlerin seslerini duyun!”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” pankartları yer aldı.

Kongrede, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 periyodunu kapsayan çalışma raporunu TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, mali raporu TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Alican Bahadır, denetleme raporunu Dr. Rüşan Sümbüloğlu sundu.Kongrenin öğlenden sonraki kısmında TTB Merkez Kurulu çalışma raporu ve mali raporu oybirliği ile kabul edildi. Seçili heyetlerin, kolların ve çalışma kümelerinin geçmiş periyot transferleri ve gündem değerlendirmeleri sonrası son kısımda önergeler sunuldu ve oylandı.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir