1. Anasayfa
  2. Sağlık Rehberi

TTB’den ‘Depremzede Tabipler ve Sıhhat Çalışanları Dinlendirilmelidir!’ Vurgusu!

TTB’den ‘Depremzede Tabipler ve Sıhhat Çalışanları Dinlendirilmelidir!’ Vurgusu!
0

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların meydana gelmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın sarsıntı bölgelerinde barınma ve hijyen şartlarında hala sıkıntılar devam ediyor. Zelzelenin birinci gününden bugüne kadar sarsıntıların yaşandığı 11 vilayette istekli tabiplerle hizmet veren, tüm sarsıntı vilayetlerinde sıhhat hizmeti sunan Türk Tabipler Birliği (TTB), Gaziantep ve Osmaniye vilayetlerine ait 2. Ay Raporu’nu yayınladı. TTB’nin her iki vilayet için yayınladığı raporlarda ön plana çıkan öncelikli iki husus; tabip ve sıhhat çalışanların barınma şartlarının ivedilikle güzelleştirilmesi gerektiği ve bölgede sıhhat alanında misyonlu olan çalışanların çoğunlukla depremzede sıhhat çalışanları olduğu, dışarıdan görevlendirmelerle depremzede sıhhat çalışanlarının dinlendirilmelerinin sağlanması hususları oldu. 

TTB’den ‘Depremzede Tabipler ve Sıhhat Çalışanları Dinlendirilmelidir!’ Vurgusu!

Hekimler ve Sıhhat Çalışanlarının Barınma Kuralları İvedilikle İyileştirilmelidir!

TTB Raporu’nda, sarsıntılardan etkilenen ve büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde saha koordinatörü olarak halk sıhhati uzmanlarının misyon yapmakta olduğu, başta halk sıhhati uzmanlarının, öbür tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının özverili emekleri sonucunda sarsıntı sonrası 2. ayda sıhhat hizmetleri sürdürüldüğü belirtildi. Gaziantep Raporu’nda, doktorlar ve sıhhat çalışanlarının barınma kurallarının ivedilikle güzelleştirilmesi zorunluluğuna dikkat çekilerek, “deprem bölgesi dışından görevlendirmelerle depremzede çalışanlar dinlendirilmelidir. Bu ilçelere atanan tabipler ve sıhhat çalışanlarının da itimatla, kalıcı ve rahatlıkla barınabilecekleri alanlar sağlanmalıdır. Her iki ilçede de sunulan birinci basamak esirgeyici sıhhat hizmetlerinin bütünlüğü korunarak sürdürülmeye devam edilmelidir” değerlendirmesi yapıldı.  

TTB’den ‘Depremzede Doktorlar ve Sıhhat Çalışanları Dinlendirilmelidir!’ Vurgusu!

Ayrımcılık Yapılmamalı!

TTB, Nurdağı ve İslahiye’de konteyner ve çadır kentlerde barınacak şahısların belirlenmesi sırasında ayrımcılığa yer verilmemesine itina gösterilmeli ihtarında bulunarak, “Mülki yönetim tarafından zelzele sonrası 3. ayda çadır kentlerin kaldırılacağı, her iki ilçede de kalanların tümünün konteyner kentlere yerleştirileceği söz edilse de daha makus durumda olan çadır kentlerin kaideleri iyileştirilmelidir” uyarısı yapıldı. 

TTB’den ‘Depremzede Tabipler ve Sıhhat Çalışanları Dinlendirilmelidir!’ Vurgusu!

Osmaniye’de Sarsıntının Başından Beri Dışarıdan Görevlendirme Yapılmamış!

TTB’nin Osmaniye Raporu’nda ilin öteki vilayetlere nazaran sarsıntılardan daha az etkilendiği belirtilerek, sıhhat hizmetleri konusunda sarsıntının başından beri dışarıdan görevlendirme yapılmadığı, vilayette tabipler ve sıhhat çalışanlarının depremzede olduğu vurgulandı. TTB Osmaniye Raporu’nda şu cümlelere yer verildi: “Depremzede doktorlar ve sıhhat çalışanlarının hem kendileri hem de aileleri açısından inançlı barınma şartları sağlanana kadar bu çalışanlara idari müsaade verilerek, görevlendirmelerle dinlendirilmeleri sağlanmalıdır. Yanı sıra çalışma alanları içerisinde sıhhat çalışanının barınma, tuvalet üzere temel muhtaçlıkları için kamu otoritesince doktor ve sıhhat çalışanlarına özel ve şartları uygun alanlar oluşturulmalıdır. Osmaniye vilayetinde Halk Sıhhati Hizmetleri Lideri bir halk sıhhati uzmanıdır. Kentte görüşülen doktorların bir kısmı bu durumun Osmaniye açısından baht olduğunu söz etmiştir.”

Birinci Basamak Sıhhat Hizmeti Kesimli Biçimde Sunulmamalıdır!

TTB, Osmaniye’de çadır kent birinci basamak sıhhat hizmetlerinin kesimli halde sunulmaması gerektiğini, birinci basamak hami ve tedavi edici hizmetlerin bütünlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti. Raporda, “Çadır Kent Sıhhat Birimi’nde; bilhassa risk kümelerinin saptanması gayesiyle nizamlı olarak konut halkı tespit fişi aracılığıyla çadır kente kayıtlı şahısların takip edilmesi, bebek ve hamile takiplerinin bu ünitece sürdürülmesi,  bağışıklama hizmeti sürdürülmesi, bulaşıcı hastalık sürveyansının kesintisiz olarak yapılması; ateş, döküntü, öksürük, ishal sorgulanması, aile planlaması materyalleri bir an önce tedarik edilmesi ve aile planlaması danışmanlığı sağlanması, gerekirse öteki kamu kurumları çalışanlarını da sürece dahil ederek sıhhat eğitimi verilmesi sağlanmalıdır” sözleri yer aldı.  (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 

Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir