1. Anasayfa
 2. Sağlık Rehberi

Sağlıkçılar İş Bırakma Aksiyonunda !

Sağlıkçılar İş Bırakma Aksiyonunda !
0

Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), 16 Ağustos prestiji ile iş bırakma aksiyonu düzenleyeceğini açıkladı. SES İzmir Şubesi; 16 Ağustos tarihinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimlik girişi önünde saat 11:00’da buluşularak iş bırakma hareketi gerçekleştirdi.

SES İsteklerini Açıkladı

Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası, iş bırakma aksiyonuna dair yayınladıkları bildiride, şu unsurları beyan etti:

 • Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sıhhat ve toplumsal hizmet işçilerine yoksulluk hududu üzerinde emekliliğe yansıyan temel fiyat istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı üzere kriterler eklenerek giydirilmiş fiyatlar belirlensin.
 • Grevli toplu kontratlı, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,
 • Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet mühleti (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm işçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın
 • Nöbet, icap ve fazla çalışma fiyatları 2 kat arttırılsın
 • Sağlık alanında çalışan tüm işçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın
 • Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,
 • Sağlık işçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve işçiler faydasına yeni bir sıhhat sisteminin inşası için işkolu işçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı düzenekler oluşturulsun.
 • Sağlık ve toplumsal hizmetler alanında OECD ortalamasında takımlı teminatlı işçi istihdam edilerek, kontratlı tüm çalışanlar 4 657/a kapsamına alınsın. Kamu sıhhat hizmeti verilen ASM’lerde her türlü sarfiyatlar devlet tarafından karşılansın,
 • Covid-19 üzere meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sıhhat kurumlarında çalışan tüm işçi için meslek hastalığı sayılsın,
 • Haklarında katılaşmış yargı kararı bulunmayan ihraç sıhhat ve toplumsal hizmet işçileri derhal vazifeye başlatılsın
 • Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü işçisinin özlük, mali ve toplumsal haklarını, bir an evvel Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali çalışanlara eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını ivedilikle telafi edilsin. Sıhhat Bakanlığı’nın başka tüm çalışanlarına sağlanan imkan ve haklardan birebir ve eşit derecede yararlandırılsın.
 • Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir isim altında; katkı, iştirak hissesi, ek fiyat alınmasın.
 • Sağlık hizmetleri fiyatsız olsun. (BSHA – Bilim ve Sağlıklı Haber Ajansı)
Yazıyı değerlendir!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir